Vem ärver om ens barn avlider? Måste barnet skriva ett testamente för att kvarlåtenskapen inte ska tillfalla en viss förälder?

Jag har en son på 39 år som jag varit ensamstående med sedan han var 1 år. Hans pappa har 2 barn sedan tidigare. Min son har inte haft någon kontakt med pappan eller halvsyskonen. Vad händer om min son avlider? Ärver då pappan hälften? Måste min son skriva testamente om han inte vill att pappan eller halvsyskonen ska ärva?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar vem som ärver om din son skulle avlida samt om han kan skriva ett testamente för att säkerställa att hans pappa eller halvsyskon inte ska ärva. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning utifrån bestämmelser i ärvdabalken (ÄB). Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att din son inte har barn eller är gift så i mitt svar kommer jag bortse från de bestämmelser som reglerar detta.


Barnets pappa ärver inte automatiskt hälften av kvarlåtenskapen

När en person avlider och det inte finns ett testamente ska arvet fördelas enligt den legala arvsordningen som baseras på tre olika arvsklasser. Till den första arvsklassen hör bröstarvingar (arvlåtarens barn). Har arvlåtaren inga barn aktualiseras den andra arvsklassen vilken består av arvlåtarens föräldrar. Enligt huvudregeln tar då föräldrarna hälften var av arvet (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Föräldrar kan dock göras arvlösa då den enda som inte kan göras arvlös, enligt lag, är arvlåtarens barn genom den så kallade laglottsrätten (7 kap. 1 § ÄB). Om din son inte vill att hans egendom ska tillfalla hans pappa till hälften om han skulle avlida behöver han säkerställa detta genom att skriva ett testamente där han fördelar sin kvarlåtenskap enligt sin önskan.


Din son måste skriva ett testamente

För ett testamentes giltighet måste vissa formkrav iakttas. Testamentet måste upprättas skriftligen och bevittnas av två personer. Din son måste skriva under testamentet när två personer bevittnar och undertecknar testamentet. De som bevittnar testamentet behöver inte ha vetskap om innehållet i det men de måste veta att det är ett testamente de bevittnar (10 kap. 1 § ÄB). Vid en eventuell senare tvist, om din sons pappa skulle klandra testamentet, kommer här lite praktiska råd:


  • Testamentsvittnena bör vid sina namn underteckna yrke och hemvist samt datum för bevittnandet (10 kap. 2 § ÄB).
  • Det är din sons pappa som har bevisbördan om han hävdar att formkravet för testamentets giltighet inte är uppfyllt, trots att vittnena intygat det (10 kap. 2 § andra stycket ÄB).
  • Viktigt att veta är att du som mamma inte kan utgöra ett av vittnena. Detta gäller även för andra personer som kan få del av egendomen (10 kap. 4 § första stycket).


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning