Vad är viktigt att tänka på vid upprättande av testamente?

Min man och jag har 2 gemensamma barn och inga särkullsbarn. Vi vill gärna skriva ett testamente där det står att efter 1:a avlidna maken, ärver den andra med full äganderätt och därefter ska båda våra döttrar dela lika och utgöra deras enskilda egendom. Hur gör vi detta på bästa och säkraste sättet? Tack på förhand! Ida

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Som jag tolkar din fråga så undrar du vad du bör tänka på vid upprättande av ett testamente enligt vilket du och din man ska ärva varandra med full äganderätt samt att då ni båda har avlidit så ska era två gemensamma barn dela lika på kvarlåtenskapen, samt att egendomen ska vara era barns enskilda egendom.


Upprättande av testamente

Ett testamente ska upprättas skriftligen samt med två vittnen. Den som upprättar testamentet ska skriva under handlingen i vittnenas närvaro varefter även vittnena ska skriva under handlingen (10 kap. 1 § ÄB). Viktigt att tänka på är att det finns vissa regler för vem som inte får vara vittne. Så är fallet vad gäller den som är under 15 år eller som på grund av en psykiskt störning saknar insikt om betydelsen av bevittningen. Detsamma gäller även testators make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag. Ingen får heller bevittna ett förordnande till honom eller henne själv eller en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne (10 kap. 4 § ÄB).


Finns det något hinder mot testamentets innehåll?

Som huvudregel gäller att efterlevande make ärver med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Det finns däremot inte något som hindrar att du upprättar ett testamente som säger att din make istället ska ärva kvarlåtenskapen med full äganderätt. Samma möjlighet har givetvis din make. Vad gäller era barn så gäller som huvudregel att barn tar lika lott (2 kap 1 § ÄB). Detta är alltså inte något som du nödvändigtvis behöver testamentera om. Däremot behöver du testamentera att den egendom som tillfaller vardera barn ska vara dennes enskilda egendom. 


Vad bör ni tänka på?

Ni bör tänka på att utforma testamentet så tydligt som möjligt för att undvika att det uppstår eventuella oklarheter i hur testamentet ska tolkas. 


Om du önskar vidare hjälp med hur du ska utforma testamentet så är du självklart välkommen att återkomma till oss på info@lawline.se så hjälper vi dig!


Vänligen,

Johanna SvenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning