Kan min man göra mig arvlös genom sitt testamente?

2019-08-06 i Testamente
FRÅGA |I testamentet står det att skulle min man avlida före mig så skall all kvarlåtenskap med full oinskränkt äganderätt tillfalla hans dotter. Det ska vara hennes enskilda egendom.Betyder det att jag som hustru mister hus och hem om min man avlider före mig.
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Om jag har förstått dig rätt så undrar du om din man kan göra dig arvlös genom sitt testamente.I ärvdabalken (ÄB) finns det regler om vad som gäller i din situation.Du har alltid rätt till ett värde av fyra prisbasbeloppFörst och främst – nej, din man kan inte göra dig helt arvlös. Det beror på att du som maka alltid har rätt att få ut egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp när din make dör (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Din mans testamente gäller alltså inte i det avseendet att det gör dig arvlös. I de fyra prisbasbeloppen ingår din andel från er bodelning samt eventuell enskild egendom som du äger. Det innebär att du endast ärver din man i den mån som värdet av bodelningen och din enskilda egendom inte räcker upp till fyra prisbasbelopp.Prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kronor, men ändras varje år. Fyra prisbasbelopp motsvarar idag 186 000 kronor. Om din make skulle avlida i år innebär det att du skulle vara garanterad det beloppet, med avräkning för värdet av din bodelningsandel och enskilda egendom.Din mans vilja ska respekterasI övrigt ska din mans testamente gälla, eftersom hans sista vilja ska respekteras (11 kap. 1 § första stycket ÄB). Genom att testamentera all sin kvarlåtenskap till sin dotter anses han ha uttryckt att han inte vill att du ärver något efter honom.SammanfattningDin man kan inte göra dig helt arvlös, men du har endast rätt att ärva honom i den mån som du inte får ut egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp efter hans död. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Hur gå tillväga för att genomföra svärfars sista önskan?

2019-08-05 i Testamente
FRÅGA |Hej jag undrar lite på hur arv inom vår familj funkar.Min Svärfar dog och lämnade ett arv åt sin hustru. En tid innan han dog så talade han om till både mig och sin son att vi skulle dela upp arvet efter min makes mamma på 50% alltså hälften var. Vi hade en mycket fin relation jag och min svärfar och han såg mig som en dotter.Min man har en vuxen dotter innan mig och de har varit ovänner sedan min svärfar dog angående pengar. Hon har sagt att när sin pappa dvs min man dör så kommer hon göra allt för att sätta mig på bar backe. Vi hittar inget skrivet avtal bland mina svärföräldrars papper men min man vill upprätthålla sin fars önskan. Hur kan vi gå till väga? tack på förhand
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att ni vill upprätthålla din svärfars önskan om att du och din make ska dela lika på din svärfars kvarlåtenskap. För att arvet ska fördelas på ett annat sätt än enligt lag krävs ett testamente. Då det framgår att ni inte hittar något testamente går din svärfars önskan tyvärr inte att genomföra.Vad gäller din makes dotter från ett tidigare förhållande rekommenderar jag er att skriva ett testamente för att du inte ska "stå på bar backe" om din make skulle gå bort. I ett testamente kan din make testamentera bort all sin kvarlåtenskap, med förbehåll för laglotten som är 50% av all kvarlåtenskap. Vill ni ha hjälp med att upprätta ett testamente kan ni kontakta våra jurister här. Hoppas du fått svar på din fråga!

Är testamentet giltigt?

2019-08-05 i Testamente
FRÅGA |Hej,Vår mormor har dött och vi är fem barnbarn som ska ärva. Mormors barn, våra mödrar, lever inte längre. Mormor har efterlämnat vad barnbarnen på ena dotterns sida kallar testamente. Barnbarnen på andra dotterns sida anser att testamentet är ogiltigt.Testamentet följer inte formkrav, det saknar både mormors och vittnens signatur och inga vittnen närvarade då det skrevs. Mormor var vid dokumentets upprättande dement och vi misstänker att hon var under påverkan av sitt ena barnbarn när detta skrevs. Vi har förstått att vi måste väcka klander hos tingsrätten genom stämningsansökan.1. Vilken tingsrätt vänder vi oss till? Den vars område mormor bodde i när hon levde eller den vars område de två barnbarn, som är motpart, bor?2. Kan vi tre barnbarn göra en gemensam stämningsansökan mot de två andra barnbarnen? På blanketten för stämningsansökan finns bara plats för en person som käranden och en person som svaranden. Kan en av oss vara ombud för de andra?3. Räcker det att vi yrkar på att testamentet ogiltigförklaras pga formkrav? Det spelar väl ingen roll huruvida hon var påverkad av psykisk störning ifall testamentet ändå inte är giltigt enligt 10 kap. 1 paragraf i ÄB?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med dina frågor, jag kommer att besvara frågorna enligt den struktur du valt att ställa dom i.1. Rätt tingsrättRätt domstol är den tingsrätt där din mormor hade varit svarande (10 kap 9 § rättegångsbalk). 2. Flera kärandenJa ni kan vara flera käranden som väcker talan gemensamt. Räcker inte utrymmet på blanketten kan ni använda ett extrablad. 3. Bara klandra för formkravDet räcker att endast klandra testamentet på basis av att formkraven inte är uppfyllda. Ett testamente som inte uppfyller formkraven är nämligen ogiltigt (13 kap 1 § ärvdabalk). Det som står i det ogiltiga testamentet gäller då inte.Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Testamente och särskild förvaltning för minderårig

2019-08-01 i Testamente
FRÅGA |Hej! Vill testamentera min egendom till mitt omyndiga syskonbarn och garantera att hennes föräldrar inte kan ta ut några pengar från arvegodset. Vill även att pengarna inte ska kunna röras förrän vid 25 års ålder. Rekommenderar ni att jag utser en privat överförmyndare eller ett annat tillvägagångssätt, tex skapar en stiftelse?
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Om du inte vill att föräldrarna till syskonbarnet ska förvalta arvet kan du upprätta ett testamente som anger att det som omyndigt barn ärver ska sättas under särskild förvaltning (se 12 kap. 11 § ärvdabalken (ÄB) och 11 och 12 kap. föräldrabalken (FB)). I förordnandet av särskild förvaltning utser du en så kallad särskild förvaltare och sätter upp villkor för hur förvaltningen ska skötas. Det är viktigt att du noga överväger vem du ska utse, särskild då det är möjligt för förvaltaren att avsäga sig sitt uppdrag. Det finns dock inget som hindrar dig att utse alternativa förvaltare. Om du upprättar ett testamente med föreskrift om särskild förvaltning är det dessutom möjligt att reglera att den särskilda förvaltningen ska ske fram till dess att barnet är äldre än 18 år. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Klandra testamente?

2019-08-05 i Testamente
FRÅGA |En 77-årig man har blivit änkeman.Han har två söner i 50 årsåldern.Son A är sambo, men har inga barn.Son B är gift och har två barn i 20-årsåldern.Den 77-årige pappan äger ett fritidshus som värderas till 1,6 -2 miljoner kronor.Det finns ett testamente som säger att just fritidshuset ska fördelas med 25% till Son A och 25% till Son B. Resterande 50% ska fördelas lika mellan Son B:s barn. (Testamentet säger också att allt övrigt ska fördelas lika mellan sönerna.)Son A tycker självklart att det här är lite konstigt då han ser det som att han får 25% och brodern får 75%.Jag uppfattar att det genom testamentet är helt ok att göra så här, men kan det på något sätt uppfattas som ett förskott på arv alternativt kan man hävda något annat?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Eftersom testamentet inte kränker son A:s rätt till sin laglott, som är 25 % av all kvarlåtenskap, är testamentet helt okej och det finns inget son A kan hävda för att få ut mer i arv efter sin fader. Testamentet kan inte heller utgöra förskott på arv, detta eftersom det är barnen till son B som ärver, inte son B, samt då fritidshuset först delas mellan arvingarna efter den 77 årige mannens bortgång. Den enda möjligheten son B har är att klandra testamentet och hävda antingen formfel, psykisk störning eller obehörig påverkan och motivvillfarelse enligt ärvdabalken 13 kap. Enligt vad som framgår verkar denna väg dock inte som särskilt framkomlig. Hoppas du fått svar på din fråga!

Testamente

2019-08-05 i Testamente
FRÅGA |Hej! Äger fastighet, har två gifta söner. Den ena bor på gården utan barn. Den andra är boende på annat ort, och har barn.Jag önskar två saker: När jag dör delfastigheten mellan mina söner, och i slutänden till barnbarnen (nu 4 år). Svärdöttrarna ärver inte om mina söner dör före dem. (gården ska inte gå ur släkten när svärdöttrarna dör)Svärdottern som bor här ska kunna bo kvar hela sitt liv även om sonen dör.Och gården ska inte kunna säljas av son + svärdotter (eller barn) som nu inte bor här. Son och svärdotter som bor här, ska kunna leva i orört bo, och ska inte behöva lösa ut dem, de andra ska alltså inte kunna sälja sin halva så länge son 1 med svärdotter lever.Är detta möjligt att få till på något vis?Med vänlig hälsning
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!För att få din önskan igenom bör du skriva ett testamente. Din önskan framstår enligt mig som möjlig att genomföra med hjälp av ett testamente. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en jurist för att få rådgivning samt hjälp med att upprätta ett testamente som visar din yttersta vilja. Du kan ta kontakt med våra jurister här.Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad menas med att legat och att avkastningen ska vara enskild egendom?

2019-08-05 i Testamente
FRÅGA |Hej! Har ett testamente efter min mor. (Min syster gick bort 1997. Min mor gick bort 2018!)Hur tolkar jag detta testamente på "vanlig "svenska?1 Min bröstarvinge E L (= JAG) ska som legat erhålla fastigheten samt allt inre o yttre lösöre.2 Min avlidne dotter bröstarvingar ska endast erhålla vad som motsvarar deras lott resten ska tillfalla E L.3 Den egendom jämte avkastningen därav, som testamentstagaren erhållit genom detta testamente ska vara dennes enskilda egendom. Testamentstagaren har dock rätt att införa giftorätt i egendomen.Tack på förhand
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrum Lagrum som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Tolkning av testamenteJag kommer här nedan förklara vad de tre punkterna betyder för dig så att du enkelt ska kunna förstå dem. Jag vet att juridiken ofta kan vara obegriplig för dem som inte arbetar med den varför jag ska försöka förenkla testamentet så gott det går.1. Min bröstarvinge E L (= JAG) ska som legat erhålla fastigheten samt allt inre o yttre lösöre.Med denna punkt menar din mor att du (bröstarvinge är ens barn - det vill säga de som ärver i första hand) ska ärva hennes fastighet. Du ärver såväl fastigheten som alla möbler och liknande i huset, såväl det som befinner sig på tomten som det utanför huset. Lösöre är lös egendom såsom möbler, cyklar och liknande. Legat är den egendom som delas ut från dödsboet i första hand. Det är först om den övriga egendomen i dödsboet inte räcker till övriga bröstarvingar som legaten kan komma att delas upp. I ditt fall innebär detta att om den övriga egendomen i dödsboet inte räcker till laglotten (laglotten är den lott som tillfaller bröstarvingarna, det vill säga dig och din syster - jag berättar mer om detta i punkt två) till din bortgångne systers barn ska egendom ur fastigheten ges till dem för det värde som saknas, 7 kap. 3 § ÄB.2. Min avlidne dotter bröstarvingar ska endast erhålla vad som motsvarar deras lott resten ska tillfalla E L.Precis som jag nämnde i punkt ett har din mors barn (börstarvingar), det vill säga du och din syster, åtminstone rätt till er laglott. Laglotten består av halva arvslotten (arvslotten är hela arvet som din mor lämnar efter sig). Laglotten får du och din syster sedan dela lika på, 7 kap. 1 § ÄB. Jag ska demonstrera detta med ett enkelt expempel.Din mor lämnar efter sig 100 000 kr. Detta innebär att laglotten är 50 000, vilken du och din syster får dela lika på - 25 000 vardera. Detta är den minsta summan som ni enligt lag har rätt till. Skulle det inte finnas något testamente skulle dessa 100 000 delas lika mellan er och ni hade fått 50 000 vardera istället. Din systers del får hennes barn dela lika på. Reglerna om laglott finns för att man inte ska kunna göra något av sina barn arvslös genom att testamentera bort sin egendom till någon annan. Sker detta har barnen rätt att jämka ett sådant testamente inom sex månader för att få ta del av sin laglott.Om vi följer detta exempel kommer alltså din systers barn få laglotten på 25 000 att dela på, medan de resterande 75 000 kommer tillfalla dig (om inget mer står i testamentet som inte framgår av din fråga).3. Den egendom jämte avkastningen därav, som testamentstagaren erhållit genom detta testamente ska vara dennes enskilda egendom. Testamentstagaren har dock rätt att införa giftorätt i egendomen. Detta innebär att avkastning på sådan egendom som ni har ärvt ska räknas som er enskilda egendom, det vill säga inte ingå i ert giftorättsgods eller samboegendom om ni är/blir sambos eller gifta.Avkastning på egendom är exempelvis den summa i hyra du skulle få om du skulle hyra ut fastigheten som du har erhållit av din mor. Det kan även vara ränta som du erhåller på banken om du får en summa pengar av henne i arv som du sätter in där. Den tredje punkten innebär alltså att de pengar eller liknande som du erhåller genom den egendom du fått i arv av din mor är din enskilda egendom och ska inte tillfalla exempelvis din man (om du är gift) om ni skulle skilja er, vilket annars är fallet. När man är gift delar man nämligen vid en skilsmässa lika på all egendom som inte är att betrakta som enskild egendom - avkastningen undantas med andra ord enligt testementet från bodelningen. Om du vill, får du dock göra så att denna avkastning blir en del av giftorättsgodset så att den ingår i en eventuell bodelning istället för att den ska räknas som enskild egendom. Detta görs genom att skriva in det i ett äktenskapsförord. AvslutningJag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle det vara så att du har några följfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag.Vänligen

Är det möjligt att testamentera till förmån för eventuellt framtida barnbarn?

2019-07-31 i Testamente
FRÅGA |Min man och jag, båda 75 år gamla, har två barn, en son som har två barn och en dotter som har tre barn. Vi vet ju inte nu om något av barnen kommer att få fler barn i framtiden men nu vill vi om möjligt försäkra oss om att arvet efter oss fördelas lika mellan de fem barnbarnen. Barnen måste förstås få ut sina arv men kan vi skriva testamente till barnbarnens fördel? Vi måste ju kontakta en jurist men undrar om det alls är möjligt att fördela arvet som vi vill? Arvet kommer att bestå av vårt hus och en mindre förmögenhet så att ge barnbarnen större gåvor redan nu skulle inte bli möjligt.
Johan Heiman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om arv och arvsrätt återfinns i ärvdabalken (ÄB), den hittar du här!9 kap. 2 § 1st. ÄB utgör en huvudregel och anger att det inte går att testamentera till förmån för ett ofött barn om det inte är avlat när testamentet författas. 9 kap. 2 § 2st. ÄB reglerar dock ett undantag till nyss nämnda huvudregel. Undantaget gör det möjligt för testator (i det här fallet du och din man) att testamentera till förmån för barnbarn som ännu inte är avlade när testamentet författas. Undantagsregeln ställer dock upp ett antal villkor som måste vara för handen för att regeln ska vara tillämplig. De eventuella framtida barnbarnen måste erhålla egendomen senast vid den så kallade "yttersta tidpunkten" dvs då den barnbarnen är arvingar till dör (dvs era barn/deras föräldrar) eller den dör som annars har rätt till egendomen. Det får heller inte göras någon skillnad på arvets storlek mellan syskon som vid testators död inte är födda eller foster. Det sistnämnda utgör dock inget problem för er eftersom er tanke är att fördela arvet lika mellan alla barnbarnen efter det att era egna barn fått sin del av kvarlåtenskapen. Sammanfattningsvis är svaret på er fråga ja, ni kan testamentera till förmån för era framtida barnbarn förutsatt att villkoren i 9 kap. 2 § 2st. ÄB är uppfyllda.Hoppas att ni fått svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,