Gäller ett inbördes testamente även efter skilsmässa?

Testamente Jag och min man tänker skriva testamente nu innan han går för långt i sin Alzheimer. Att jag ärver honom och mina barn ärver mig. Vi är gifta idag och han har inga barn. Men vad händer med testamentet om vi skiljer oss? Blir testamentet ogiltigt då, eller fortsätter det att gälla? När/om min man måste flytta till demensboende, är det ekonomiskt bättre för oss om vi inte är gifta, därför min fråga.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du undrar över huruvida testamentet i fråga gäller även om ni skulle skilja er innan någon av er avlider. Jag förstår det också som att ni tillsammans tänker upprätta ett testamente, vilket innebär att det rör sig om ett inbördes testamente. Ett inbördes testamente innebär att två eller fler personer förordnar sin egendom i ett gemensamt testamente. Jag kommer därför att utgå från att det handlar om ett inbördes testamente i mitt svar nedan. Regler om arv och testamenten finns i ärvdabalken (ÄB).


Utgångspunkten är att inbördes testamenten upphör att gälla vid äktenskapsskillnad mellan parterna som tillsammans upprättat testamentet (11 kap. 8 § ÄB). Det beror på att det föreligger en presumtion om att innehållet i testamentet i fråga inte längre tros utgöra testatorns vilja. Att så är fallet är såklart inte säkert. Det kan ju vara så att det fortfarande är testatorns vilja att testamentet ska gälla även om en förevarande skilsmässa gått igenom eller är pågående vid dödsfallet. Om man därför gör det tydligt, till exempel direkt i testamentet, att det är testatorns vilja att det fortsatt ska gälla efter en skilsmässa, så kan det alltså bli så. Detta är dock ett undantag till presumtionen om att ett testamente inte gäller efter en skilsmässa. Utgångspunkten är därför att det inte kommer att gälla.


I ditt fall innebär detta att testamentet inte kommer att gälla om ni skulle skilja er efter att ni upprättat testamentet men innan någon av er avlider. Ni har dock möjlighet att kringgå detta genom att ange att det är er vilja att det ska gälla även efter en eventuell skilsmässa. Det är av största vikt att denna vilja anges tydligt, annars gäller huvudregeln om att testamentet är utan verkan.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning