Hur ett testamente skrivs

2020-01-11 i Testamente
FRÅGA |Hur skriver man en testament vilken blankett behövs?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring testamente finns i 10 kap ärvdabalken (ÄB). Ingen särskilt blankett behövsDet krävs ingen särskild blankett för att skriva ett testamente. Så länge vissa formkrav är uppfyllda kan du utforma det som du vill. Formkraven beskrivs nedan:Formkrav för ett giltigt testamenteFör att ett testamente ska vara giltigt krävs att (10 kap 1 § ÄB):- Testamentet är skriftligt och ger uttryck för hur kvarlåtenskapen ska fördelas- Testamentet skrivs i närvaro av två vittnen som båda är över 15 år och inte står som arvtagare eller är släkt med den som skriver testamentet- Det finns en underskrift av den som skriver testamentet- Vittnena skriver under testamentet och vet också om att det är ett testamente de skriver under (de behöver däremot inte veta vad som står i testamentet)Du kan få hjälp av LawlineOm du ändå vill ha hjälp med att skriva testamentet rekomenderar jag dit att boka tid med någon av våra jurister, klicka HÄR för att göra detta. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

ogiltigförklara ett testamente.

2020-01-09 i Testamente
FRÅGA |Hej.Min morbror dog barnlös nu vid 92 års ålder. Enligt testamentet ska jag och mina kusiner dela på 50% av arvet. Resten av arvet ska gå till för alla ett okänt barn som han skrev på faderskapet för när han var 21. Jag vägrar godta detta då det senare i hans liv, efter 21 års ålder, visade sig att han var steril. Hur bär jag mig åt för att överklaga detta? Var vänder jag mig? Jag har läst mig till så mycket som att det ska gå.Tack på förhand Andreas
Jakob Westling |Hej och tack för du kommer till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill göra en klandertalan över testamentet då du anser att det finns en grund för ogiltighet.Allmänt sagt så är det ni som ska ta del av testamentet som är dödsbodelägare. Det innebär att ni kusiner samt den okände sonen som du ska rikta din talan mot.Frågan är dock om det finns någon klandergrund. Det är nämligen endast ett fåtal omständigheter som kan ogiltigförklara ett testamente.Det är endast reglerna i kap 13 i ärvdabalken som kan ogiltigförklara ett testamente. Reglerna därom föreskriver att testamentet blir ogiltigt om det ej upprättats på korrekt sätt, vilket jag ej känner till, om det upprättats under psykiskt störning samt om det upprättats genom missbruk av testators villfarelse eller oförstånd.Den potentiella möjligheten vore ifall den okände sonen lurade din morbror att sätta honom i testamentet då de har ett blodsband och det visade sig inte stämma, Då gäller 13:3 2st ÄB, men det blir rena bevisfrågan som inte jag kan svara på.I övriga fall ska testators ord så långt det går hållas, då det slutgiltligen handlar om hur han har valt att förvalta sina pengar.Hoppas det besvarade din fråga!

Upprättning och jämkning av testamente

2020-01-03 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag har precis köpt en ny bil, men saken är den att det är min mormor som står som ägare. Vi vill skriva något slags testamente så att hennes särkullsbarn inte får ta del av min bil på något vis alls ifall hon skulle gå bort under tiden jag har den kvar. Vad är det som gäller här? Hur skriver vi ett vattentätt testamente där min mormor uppger att bilen ska gå till mig och ingen annan?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du nämner i din fråga rekommenderar jag er till att upprätta ett testamente som bevisar att din bil inte är ett förskott av arv från din mormor. Formkraven för att upprätta en testamente hittas i 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) är följande: -Testamentet ska vara skriftligt.-Två vittnen ska närvara när testamentet skrivs.-Den som ska testamentera (vilket i ert fall är dina föräldrar) ska skriva under testamentet i vittnenas samtidiga närvaro.-De båda vittnena ska skriva under testamentet med namn, yrke, hemvist och tid för bevittnandet, eller övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet, enligt 10 kap. 2 § ÄB.-Vittnena ska även ha kännedom om testamentets egenskap, men behöver inte veta dess innehåll.Alternativt är om ni hellre upprättar ett gåvobrev om att bilen inte ska anses som förskott av arv till dig. Ett gåvobrev har inga formkrav. Observera dock att trots testamentet, kan din mormors barn jämka testamentet. Jämkning av testamentet kan bli aktuellt om det anses inskränka på din mormors barns (bröstarvingars) rätt till laglott. Genom jämkning av testamentet kan bröstarvingen erhålla sin laglott men i övrigt blir inte testamentet ogiltigförklarat. Begäran av jämkning ska framställas inom sex månader från det att ni delgivit testamentet. Om sådan begäran av jämkning inte framställs inom sex månader, har bröstarvingen inte längre möjlighet att framställa några jämkningsanspråk. Detta enligt 7 kap. 3 § ÄB. Sammanfattningsvis kan ett testamente skydda din rätt till bilen så länge inte någon av din mormors bröstarvingar invänder mot testamentet genom jämkning. Dock kan din rätt till bilen endast inskränkas om din rätt till bilen anses inskränka bröstarvingarnas laglotter. Det vill säga, inskränka deras rätt till en viss del av arvet från din mormor. Men om testamentet om bilen inte anses inskränka din mormors bröstarvingars laglotter, är bilen skyddad. Anledningen till detta är för att laglottsskyddet är så pass stark för just bröstarvingar. Lagen skyddar bröstarvingarna så att inte dem ska kunna bli lottlösa från sina föräldrar. Om laglottsskyddet inte fanns, skulle föräldrar kunna göra sina barn eller en del av sina barn arvlösa och testamentera bort sina tillgångar hur som. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad är en testamentsexekutor?

2020-01-02 i Testamente
FRÅGA |Vad gör och vem utser testamentsexekutor? Kostnad?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Testamentsexekutor är en person som förvaltar och skiftar dödsbon enligt en testators testamente. Man kan i sitt testamente ange vem som ska vara testamentsexekutor. Testamentsexekutorn blir då genom testamentet utsedd att se till att testamentet blir verkställt och att egendomen i dödsboet fördelas enligt vad testamentet stagdar.Till testamentsexekutor förordnar man exempelvis den jurist som man har tagit hjälp av när man upprättat testamentet, men detta är valfritt. Det är också möjligt att välja att en vän eller någon annan jurist ska vara testamentsexekutor. Kostnaden beror därför på vem man väljer som testamentsexekutor, här på Lawline finns jurister som kan hjälpa till med det och då är kostnaden 2000 kr / timmen.Om du önskar att boka tid med en utav våra jurister är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se. Vänligen,

Avsaknaden av underteckning vid upprättande av testamente

2020-01-10 i Testamente
FRÅGA |Hej En anhörig har skrivit ett testamente i skriftlig form .... Jag, NN (namnteckning) vill att mina tillgångar... osv. Ort, datum. Men ingen ytterligare namnteckning. Och harBevittnats med underskrift av två personer. Är det giltigt? Och vad händer om en person nämnd i testamentet avlidit flera år efter testamentets upprättande?Hur länge gäller ett testamente?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline! Reglerna som behövs för att kunna svara på din fråga finns i Ärvdabalken (ÄB). Det finns vissa formkrav som måste uppfyllas för att ett testamente anses vara giltigt och kunna gälla. Framförallt ska testatorn, det vill säga den som upprättar testamentet, underteckna testamentet inför två vittnen. Har testator skrivit sitt namn på testamentet i förväg ska hen inför vittnena intyga att det är hans underskrift som finns på testamentet (10 kap. 1 § ÄB). Jag har förstått din fråga som att det saknas ett personligt undertecknande från testatorn i testamentet. I sådant fall kan inte formkravet anses vara uppfyllt och testamentet är således inte giltigt. Ett giltigt upprättat testamente har ingen tidsgräns och gäller tills det återkallas skriftligen eller förstörs av testatorn (10 kap. 5 § ÄB). Det spelar således ingen roll om testatorn av testamentet avlidit flera år efter testamentets upprättande, testamentet kommer fortsätta att gälla. Hoppas att du fick svar på dina frågor! Återkom gärna om du har vidare funderingar!Med vänliga hälsningar,

Hur stor rätt har min pappa att fördela arvet jämnt mellan tre helsyskon och vår halvsyster?

2020-01-08 i Testamente
FRÅGA |Hej.jag skriver för att det uppstått meningsskiljaktigheter i min familj angående framtida fördelning av arvslotter.Min pappa och mamma har tre söner tillsammans varav jag är en av dom.Dessutom har min pappa en dotter tillsammans med en annan kvinna.Min mamma gick bort för snart fem år sedan.Nu önskar min pappa att vi bröder ska acceptera att den dagen han går bort ska arvet efter honom och mamma fördelas lika på oss bröder och vår halvsyster.Jag har motsatt mig det eftersom min halvsyster ju faktiskt ärver sin mamma också den dagen hon går bort.Pappa säger då att han får "ordna det" på annat sätt så att det blir som han vill.Jag förstår det som att han har för avsikt att skänka tillgångar till min halvsyster innan han själv går bort så att han därigenom tvingar fram arvsfördelningen så som han vill se den.Nu undrar jag om han får göra på det sättet.Måste inte alla gåvor tas upp i den framtida bouppteckningen?Jag vill att rätt ska vara rätt och jag känner att detta kommer orsaka svåra slitningar i familjen.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär din mamma gick bort ärvde din pappa hennes del i boet med fri förfoganderätt (jfr 3 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Den fria förfoganderätten innebär att din pappa får disponera egendomen under tiden han lever; han får förbruka den, sälja den och skänka bort den. Däremot får han inte testamentera bort den. Den dag din pappa avlider har du och sina syskon rätt att ärva er mamma genom efterarv. Hälften av boet efter din pappa ska då fördelas mellan dig och dina bröder (jfr 3 kap. 2 § ÄB). Den andre hälften som är hänförlig till din pappa ska fördelas mellan hans barn, dvs. dig, dina bröder och din halvsyster. Förenklat innebär det att om vi antar att det finns en miljon kronor i tillgångar när din pappa avlider, ska hälften fördelas mellan er bröder (167.000 kronor var) och den andra hälften mellan er bröder och din syster (125.000 kronor var). I en sådan situation skulle ni bröder erhålla 292.000 kronor var, medan din halvsyster skulle erhålla 125.000 kronor. Enligt ovan kan din pappa inte testamentera bort den delen han ärvt med fri förfoganderätt, däremot står det honom fritt att testamentera av den hälft som är hänförlig till honom själv. Det går inte att göra sina barn, s.k. bröstarvingar, arvlösa. Däremot går det att påverka så bröstarvingar ärver mindre än vad de skulle gjort än om testamente inte funnits. En bröstarvinge har rätt till sin laglott vilket är hälften av arvslotten, det arvingen skulle ärvt annars (7 kap. 1 § ÄB). För att bröstarvinge ska få ut sin laglott krävs att vederbörande påkallar jämkning av testamentet (7 kap. 2 § ÄB). I ert fall; om vi för enkelhetens skull utgår från att det finns en miljon kronor i boet när din pappa avlider går det att genom testamente, juridiskt riktigt, fördela så ni fyra barn får lika mycket. Antag att din pappa testamenterar bort all sin egendom till din halvsyster (dvs. den hälft som är hänförlig till honom). Efter begäran om jämkning skulle ni tre bröder i sådana fall ha rätt till hälften av vad ni annars skulle ärvt, dvs. 62.500 kronor var (125.000/2). Ni har givetvis även rätt till arvet efter er mamma. Enligt en sådan fördelning skulle ni bröder ärva 167.000 kronor + 62.500 kronor (229.500 kronor var). Din halvsyster skulle då ärva allt efter er pappa, utöver er laglott, 312.500 kronor. Det är således fullt möjligt för din far att testamentera av sin andel i boet, innebärande att det i praktiken gör att ni tre bröder och er halvsyster får en lika stor summa (i denna utredning får din halvsyster till och med mer, men det går att justera genom testamente så ni får lika stor del ekonomiskt).När det gäller givande av gåvor är utgångspunkten att allt det en arvlåtare under sin livstid gett bort till en bröstarvinge ska räknas som förskott på arv, om inte annat har föreskrivits eller det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett (6 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att om din pappa skänker något till din halvsyster finns en presumtion att det utgör förskott på arv. Om han däremot skriver ett gåvobrev att det inte ska utgöra förskott på arv ska det inte heller göra det. I 7 kap. 4 § ÄB finns bestämmelser om det förstärkta laglottsskyddet. Det förstärkta laglottsskyddet kan aktualiseras om en arvlåtare under sin livstid gett bort egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan är att likställa med testamente. I regel blir bestämmelsen aktuell för gåvor som givaren gjort på sin dödsbädd för att ordna med successionen eller gåvor där gåvogivaren fram till sin död behåller den huvudsakliga nyttan av det som bortskänkes (t.ex. när en fastighet bortskänkes som givaren fortsätter att nyttja). Bestämmelsen är dock bara aktuell om givandet har inkräktat på laglotten en bröstarvinge har rätt till (se ovan, hälften av det som bröstarvingen skulle haft rätt till om testamente inte funnits).Sammanfattningsvis har din pappa förhållandevis stora möjligheter att styra så du, dina bröder och din halvsyster får lika stor del ekonomiskt när han avlider. Din pappa får inte testamentera bort den del av boet han ärvt med fri förfoganderätt. Däremot kan han genom testamente styra över den hälft som är hans. Ni tre bröder har alltid rätt till er laglott, vilket är hälften av vad ni skulle ärvt om inget testamente funnits. Därför är det fullt möjligt att genom ett testamente se till att ni tre ärver mindre från er pappa, och att din halvsyster ärver mer, samtidigt som ni bröder ärver er mamma. Rent ekonomiskt skulle det således vara möjligt att ni får lika mycket pengar den dagen han avlider.Om din pappa skänker bort av sin egendom till din halvsyster finns det en presumtion att det utgör förskott på arv. Däremot går det att skriva att så inte ska ske. Om det skulle gå att argumentera för att gåvorna skett för att ordna med successionen kan det hävdas att det ska likställas med testamente. I ett sådant skede kan det förstärkta laglottsskyddet aktualiseras, men även då är det endast upp till utfående av din laglott.Tyvärr kan du oavsett inte göra något i nuläget. Under tiden din pappa lever står det honom fritt att göra vad han vill med sin egendom och han kan disponera egendomen efter er mamma fritt. Eventuell tvist om gåvor och påkallande av jämkning vid testamente blir aktuell först den dag din pappa avlider. Om ni då behöver hjälp av en jurist är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur klandrar jag ett testamente?

2020-01-02 i Testamente
FRÅGA |Hej hur lång är preskriptionstiden på ett testamente div överklagan m.m
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man är missnöjd med, eller vill invända mot ett testamente och dess innehåll behöver man klandra testamentet. Att klandra ett testamente innebär att man väcker talan vid tingsrätt och begär att testamentet ska förklaras ogiltigt. Det är viktigt att först se till att man inte godkänner testamentet, om man gör det förloras möjligheten att klandra testamentet. Vad gäller preskriptionstid finns en så kallad klanderfrist, vilken innebär att man måste väcka talan senast inom sex månader från det att man delgavs en kopia av testamentet.Om du önskar hjälp med att klandra testamentet är du välkommen att boka tid med en utav våra jurister här.Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Kan rättigheter i ett testamente ärvas?

2019-12-31 i Testamente
FRÅGA |Min frus testamente ger mig lkvarlåtenskap utom hennes del i släkt gård som hennes brzor ärver. Om jag dör före henne gåår dåå min del av kvarlåten skapen till min son efter att hon har dött
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan besvaras med regler som finns i ärvdabalken (ÄB).Vad händer med testamentet om du avlider före din fru?Om jag tolkar din fråga rätt, så är din son inte ett gemensamt barn till dig och din fru. I dagsläget är lagens huvudregel, att din rätt till kvarlåtenskap i testamentet, inte överförs till din son när du avlider. Med anda ord kommer din del av kvarlåtenskapen i testamentet inte gå över till din son (om du avlider innan din fru), 11 kap. 6 § ÄB.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,