Hur gör jag så min sambo ärver mig utan att vi gifter oss?

2020-05-29 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo (vi är två killar) är nu båda pensionärer och skulle vilja ärva varandra. Vad vi har förstått kan man inte längre ingå partnerskap, men vi vill inte heller gifta oss. Det känns "för stort" och vi lever "bara" ihop som vänner (men vi har bott ihop i snart 30 år och de första åren var relationen mer intim).Så, vad kan vi göra om vi inte vill gifta oss? Är det att skriva testamente som återstår eller finns det något annat alternativ? Om inte, var får vi tag i ett testamente?Mvh
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna kring arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).I den situation som du ovan beskriver så skulle jag varmt rekommendera er att skriva varsitt testamente där ni anger varandra som testamentstagare (den som ärver). I testamentet kan ni då reglera om ni vill att den andre ska ärva allt eller en viss del.Om någon av er har barn:Om någon av er har barn så är det dock viktigt att veta om att ni inte kan testamentera bort barnets laglott, vilket motsvarar hälften av barnets arvslott (7:1 ÄB). Arvslotten är allt det som barnet skulle ha ärvt om testamentet inte hade inkräktat på barnets arvsrätt. Vilket innebär 100% av den avlidne förälderns tillgångar om denne är ogift. Däremot så kan en efterlevande sambo kräva att en bodelning genomförs innan arvskifte görs (8§ SamboL). Vilket skulle innebära att erat gemensamma boende och bohag skulle delas upp enligt sambolagen (om ni inte har skrivit ett samboavtal), innan ett arvskifte skulle kunna ske.Om ingen av er har barn:Om ingen av er har barn är ni dock helt fria att testamentera bort era tillgångar till vem ni vill. Så då kan ni välja att ge allt till varandra. Tänk då på att ange eventuella villkor i testamentet, så som att det ska vara enskild egendom för den efterlevande om det är det ni vill.Ett testamente upprättar ni enklast med hjälp av en jurist, då det finns många formaliakrav och det är viktigt att det upprättas korrekt enligt reglerna.Hur man upprättar ett testamente:Kortfattat så är reglerna kring ett upprättande av testamente att det ska vara skriftligt och att det ska finnas två vittnen till det (10:1 ÄB). Samt att vittnena bör intyga sin boendeort, yrke och tid för bevittnandet, samt andra omständigheter kring det som kan vara relevant (10:2 ÄB).Om ni vill läsa mer om reglerna kring testamente så hittar ni reglerna kring upprättande av testamente, tolkning av det, testamentstagarens rätt i vissa fall, testamentets ogiltighet och delgivning samt klander av testamente i kapitel 9-14 ärvdabalken. I kapitel 15 finns sedan reglerna kring hur man kan förlora sin rätt att få ärva enligt testamentet, till exempel om man dödar den som man ska ärva enligt testamentet (15:1 ÄB) eller om man genom tvång fått den andre att upprätta testamentet (15:2 ÄB).Mina tips till er:-Upprätta varsitt testamente där ni anger varandra som testamentstagare-Ta hjälp av en jurist alternativt en advokat för att upprätta testamentena så att allt blir helt korrekt. Om ni vill boka tid hos en av våra jurister så kan ni boka en tid här.-Om ni inte har möjlighet att anlita en jurist eller advokat så kan ni upprätta det själva, men läs på noga i ärvdabalken kring reglerna och se till så att all formalia uppfylls-Även eran bank kan i vissa fall ha bra priser för att hjälpa till med sådant-Om det uppstår fler frågor kring detta efter mitt svar så kan ni ställa en ny gratisfråga här eller ringa oss för gratis juridisk rådgivning, telefonnumret hittar ni här.Hoppas att ni fick svar på eran fråga, jag önskar er varmt lycka till!Med vänlig hälsning

Hur kan ett testamente påverka syskonens rätt till arv från den först avlidne

2020-05-27 i Testamente
FRÅGA |Hej ett ogift par som testamenterar att allt ska delas mellan dom maken dör och hustrun har 250000 maken har 150000 hustrun dör 30 år senare maken har en syster hustrun har 2 systrar hur fördelas arvet ?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ett ogift par har testamenterat så att de skall ärva av varandra. Mannen i förhållandet avlider och lämnar kvinnan kvar med både mannens och kvinnans tillgångar. Nu är din fråga hur arvet skall fördelas när kvinnan också avlider. Den aktuella lagen att titta på när det kommer till arv är Ärvdabalken (ÄB). Vad gäller? Eftersom parterna inte längre lever och det inte finns någon annan arvtagare nämnd i testamentet behöver ni inte längre ta hänsyn till det. Istället kommer det vara den vanliga arvsordningen som är vägledande i den aktuella situationen. Arvsordningen är en turordning på vilka som får ärva. Där barnen är de som är berättigad arvet från sina barn först (2 kap. 1 § ÄB). Är det dock så att det inte finns några barn på partens sida så är det först och främst föräldrarna till den avlidne som ärver. Om det inte finns några föräldrar kvar så är det syskonen som ärver (2 kap. 2 § ÄB). I detta fall eftersom det endast finns syskon kvar på bägge sidor är det därför de som kommer ärva.Kan mannens syskon ärva efter att kvinnan avled? Eftersom testamentet endast sa att kvinnan och mannen skulle ärva varandra så är det endast det som gäller. Syskonen på mannens sida förlorar därför sin arvsrätt till hans tillgångar eftersom det är han som dör först. Den efterlevande kvinnan som får alla tillgångar från mannen ärver därför hans pengar och de blir till hennes egna. På detta vis är det därför endast hennes syskon som sedan är berättigad att dela på pengarna när hon avlider (2 kap 2 § ÄB). SammanfattningMannens syster får därför inte ärva när både mannen och kvinnan har avlidit. Jag hoppas nu att jag tolkade din fråga korrekt och att du fick svar på din fråga! Är det så att du har följdfrågor så är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline! Jag rekommenderar även att boka en tid med en av våra duktiga jurister om du skulle behöver mer praktisk hjälp med just din situation. Allt gott! Vänligen,

Min mor har gått bort, och hon testamenterade sin kvarlåtenskap till sin sambo. Kan jag få ut min laglott och i så fall hur?

2020-05-26 i Testamente
FRÅGA |Min mor har avlidit och testamenterat sin kvarlåtenskap till sin sambo, med full äganderätt. Först när han avlidit får jag ärva hela kvarlåtenskapen. Jag undrar om det finns möjlighet att göra någonting så att jag kan få ut mitt arv före det? Hur är jag garanterad att få ut min laglott?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad som skulle ha gällt enligt den legala arvsordningen i den här situationen, och hur du i den här situationen ska gå tillväga för att få ut sin laglott. Sedan kommer jag att kort nämna vad som är skillnaden mellan att begära jämkning av ett testamente jämfört med att klandra ett testamente, samt ge råd om vad du kan göra nu. Vad skulle ha gällt enligt den legala arvsordningen i den här situationen?Om den som gått bort var gift, ärver efterlevande make, se 3 kap 1 § 1 st Ärvdabalken (här). Om det inte finns någon efterlevande make ärver den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn, se 2 kap 1 § 1 st Ärvdabalken (här). Om ett barn till den avlidne har gått bort men har barn (alltså barnbarn till den avlidne), får barnet sin förälders andel av arvet, se 2 kap 1 § 2 st Ärvdabalken (här). Sambor har ingen arvsrätt (dock ska bodelning enligt Sambolagen ske om den ena sambon går bort). Däremot kan man skriva testamente till förmån för sin sambo. I det här fallet var din mor sambo med en man som inte är din far (därför drar jag slutsatsen att makes arvsrätt inte är aktuell). Om det inte hade funnits något testamente skulle det ha skett en bodelning av samboegendom, men övrig egendom som din mor lämnade efter sig skulle ha gått till dig och dina eventuella syskon. Om ens förälder har testamenterat till sin sambo, hur ska barnen gå till väga för att få ut sin laglott?Om det finns testamente kan det avvika från den legala arvsordningen. Man kan skriva i sitt testamente att ens barn inte ska få ärva en.Men som barn till den avlidne, dvs. bröstarvinge har man, även om det finns testamente, rätt att få sin laglott. Laglotten är halva arvslotten, se 7 kap 1 § Ärvdabalken (här). För att en bröstarvinge ska få ut sin laglott måste han eller hon begära jämkning av testamentet inom sex månader, se 7 kap 3 § 1 st Ärvdabalken (här). Tidsfristen på sex månader räknas från att bröstarvingen blev delgiven testamentet, se 7 kap 3 § 3 st Ärvdabalken (här). Hur bröstarvingen ska delges testamentet framgår av 14 kap 4 § Ärvdabalken (här). Begäran om jämkning av testamente (se information här) innebär att bröstarvingen säger till testamentstagaren (i detta fall din mors sambo som din mor har testamenterat sina tillgångar till) att denne vill ha sin laglott. Efter sex månader efter delgivning av testamente har alltså bröstarvingen förlorat möjligheten att få ut sin laglott. Skillnad mellan jämkning och klander av testamente Jag kan tillägga att om en bröstarvinge begär jämkning av testamentet är testamentet fortfarande giltigt. Om man vill klandra testamentet innebär det att man vill få testamentet ogiltigförklarat. Man kan klandra ett testamente för att det inte uppfyller formkraven, se 13 kap 1 § Ärvabalken (här) eller om testatorn (den som upprättade sitt testamente) upprättade testamentet under påverkan av psykisk störning, se 13 kap 2 § Ärvdabalken (här), eller om någon har utnyttjat testators beroendeställning eller liknande, se 13 kap 3 § Ärvdabalken (här). Vad du kan göra nuOm det inte har gått sex månader från att du delgavs testamentet rekommenderar jag att du talar om för testamentstagaren (dvs. din mors sambo) att du vill få ut din laglott, och då har du fortfarande rätt att få ut laglotten. Om det däremot har gått mer än sex månader från att du delgavs testamentet är det tyvärr för sent att få ut laglotten. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Kommer jag och min systerson behöva dela lika på arvet efter min pappa om fördelningen ser annorlunda ut i testamentet?

2020-05-26 i Testamente
FRÅGA |Hej,om det står i ett testamente,av min pappa,o min enda syster tyvärr gått bort,hon har en pojk,i testamentet står,att jag sonen ärver tex 200000 och min systerson tex 100000,blir det så om vi lever när pappa gå bort,så vi inte ska dela på de 200000 som är testamenterat till mig?efter skulder o husförsäljning.
Sanna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till ärvdabalk (1958:637), nedan kallad ÄB, som är den del av lagen som reglerar arv. Huvudregeln är att den avlidnes barn, om några sådana finns, ärver den avlidne. Om det finns flera barn ska dessa dela lika på arvet. Den del av arvet som varje barn får kallas arvslott (2 kapitlet 1 § ÄB). I detta fall innebär det att du som är son till din pappa ska få 50 % av arvet och din syster få 50 %. Eftersom din syster inte är i livet kommer hennes son (din systerson) att ärva de 50 % av det totala arvet som din syster skulle ha ärvt om hon varit i livet. I detta fall finns det ju dock ett testamente som säger annorlunda än huvudregeln och frågan blir om din pappa får testamentera på det sätt som han har gjort? Svaret är att det beror på. Barnen till den avlidne har alltid rätt till sin så kallade laglott. Laglotten är hälften av arvslotten (7 kapitlet 1 § ÄB). I detta fall innebär det att du alltid har rätt till 25 % av det din pappa lämnar efter sig och din systerson alltid har rätt till 25 %. Resten av arvet kan din pappa testamentera hur han vill. Din pappa får alltså testamentera på det sätt han gjort om de 100 000 kr som din systerson ska få motsvarar 25 % eller mer av det totala arvet. Om de 100 000 kr som din systerson ska ärva enligt testamentet inte motsvarar 25 % eller mer av det totala arvet kan han påkalla jämkning av testamentet (7 kapitlet 3 § första stycket ÄB). Jämkningen måste ske inom sex månader från den dag din systerson tagit del av testamentet (7 kapitlet 3 § tredje stycket ÄB). Påkallas inte jämkning av testamentet kommer arvet att fördelas på det sätt som står i testamentet. SammanfattningOm både du och din systerson lever när din pappa går bort kommer arvet att fördelas på det sätt som sin pappa skrivit i sitt testamente (200 000 kr till dig och 100 000 kr till din systerson). Är det dock så att de 100 000 kr som din systerson får ärva inte motsvarar 25 % eller mer av det totala arvet så har han möjlighet att jämka testamentet, detta eftersom han har rätt att få ut 25 % av arvet. Om arvet efter skulder och husförsäljning uppgår till 300 000 kr så kan din systerson alltså inte jämka testamentet eftersom 100 000 kr av 300 000 kr är mer än 25 %. Arvet kommer alltså i så fall att fördelas enligt testamentet. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss här på Lawline. Mvh

Hur kan arvtagare påverka ett testamente?

2020-05-28 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min mor vill skriva testamente att hela hennes kvarlåtenskap ska delas lika till sina 4 barn som enskild egendom.Vad händer då om någon av oss 4 barn barn dör innan mor? låt oss säga att jag gått bort före min mor, får då mina barn/fru min 4:del fast det är enskild egendom?Med vänlig hälsning Micke
Majken Thörn |Hej Micke! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om arv och arvsfördelning hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Genom att skriva ett testamente, där det föreskrivs att egendomen ska ärvas som enskild egendom skyddas egendomen genom att den inte kommer att ingå i bodelning om arvingen skiljer sig eller avlider. Hur arvet ska fördelas Enligt testamentet efter din mor som du beskriver, ska hennes kvarlåtenskap delas lika mellan bröstarvingarna (barnen) till henne. Barnen får 1/4 vardera av arvet när din mor avlider. Om ett av barnen avlider innan föräldern så träder den avlidnes bröstarvingar in och delar på barnets lott (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta kallas istadarätt och innebär att om du skulle dö före din mor så skulle dina barn träda in i din plats och dela på din 1/4 av arvet. Din fru har dock inte någon laglig rätt till arvet efter din mor om du skulle avlida före modern. Makes arvsrätt Av frågan framgår inte om din mor är gift. Om din mor är gift när hon avlider kommer arvet att tillfalla hennes make som han äger med "fri förfoganderätt" (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att maken får förfoga över arvet på vilket sätt han vill men får inte testamentera bort det. Vid makens dödsfall kommer den del av arvet som härstammar från den först avlidna maken att tillfalla dennes arvingar. Detta förutsätter att maken är far till dig och dina syskon. Om maken inte är far till barnen har barnen rätt till arvet direkt vid hennes bortgång. Men maken har rätt till sin lagstadgade del. Är modern inte gift så kommer arvingarna få ut deras arv direkt.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Kan jag låta mina barn ärva hela min förmögenhet även om jag är gift?

2020-05-27 i Testamente
FRÅGA |Hej. Kan jag testamentera allt till barnen? Vi är gifta och har 3 barn. 1. Om inget äktenskapsförord finns.2. Om äktenskapsförord finns, där var och ens besparingar är enskilda samt även arv från våra föräldrar är enskilda. Huset delas lika.
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om arv och testamente hittar du i ärvdabalken (ÄB).Fråga 1.Om du inte har ett äktenskapsförord så finns det ingenting som hindrar dig från att testamentera bort all din förmögenhet till dina barn. Det finns en regel i 3:1 ÄB som säger att make ärver före gemensamma barn. Däremot går denna regel att "avtala bort" genom testamente där du tilldelar dina barn hela arvet.Däremot kommer en bodelning att behöva göras innan arvsskiftet, eftersom ni är gifta (23:1 ÄB). I bodelningen så kommer den förmögenhetsmassa som ni tillsammans äger att delas på hälften efter avdrag för skulder enligt huvudprincipen om inget äktenskapsförord finns (11:2 Äktenskapsbalken).Därmed kommer hälften av eran gemensamma förmögenhetsmassa sedan att tillfalla ditt dödsbo och kunna utdelas som arv till dina barn om du testamenterat allt till dem.Fråga 2.Om ett äktenskapsförord finns så kan du fortfarande testamentera bort all din förmögenhet till dina barn. Enligt samma förutsättningar som i fråga 1.Skillnaden blir att vid bodelningen som sker innan arvskiftet enligt 23:1 ÄB så kommer din och din makes gemensamma förmögenhetsmassa inte att delas enligt huvudprincipen. Då kommer fördelningen att ske enligt erat äktenskapsförord.Allt det som enligt bodelningen tillfaller ditt dödsbo kan sedan tilldelas dina barn enligt ditt testamente.Slutsats: Det finns ingen regel som tvingar dig att låta din man ärva dig även om ni har gemensamma barn.Viktigt att veta utöver det jag tidigare sagt är att: Har du egna barn som inte är hans så har dem laglig rätt att få ut sitt arv direkt trots att ni är gifta, även om du inte har skrivit det i ett testamente (3:1 ÄB).Mina råd till dig:-Om det är viktigt för dig att dina barn ska ärva så mycket pengar som möjligt av dig och det i dagsläget inte finns något äktenskapsförord. Då bör du tänka över om du skulle ha rätt till mer pengar vid en bodelning med eller utan äktenskapsförordet. Sedan så föreslår du ett äktenskapsförord för din man om du anser att det är den bättre lösningen för dig.-Om du har egna barn som inte är din makes så behöver du inte tänka på något annat än att inte skriva ett testamente där du ger din kvarlåtenskap till din man (eller annan person) istället för dina barn. För då är de enbart garanterade sin laglott som är hälften av deras arvslott (7:1 ÄB).-Om ni enbart har gemensamma barn så måste du upprätta ett testamente som tar bort din mans rätt att ärva dig enligt 3:1 ÄB och istället ange att era barn ska ärva dig direkt.-Ta kontakt med en jurist om du vill upprätta ett testamente, eller ha hjälp med att beräkna hur en bodelning skulle se ut enligt den förmögenhet ni har idag. Du kan boka en tid hos våra jurister här.-Om du vill inkomma med mer konkreta uppgifter kring era ekonomiska förhållanden så kan du skicka in en ny gratisfråga här, där vi kan göra en djupare bedömning av vad som ur juridisk synpunkt är bäst om du vill ge dina barn så stort arv som möjligt direkt när du avlider.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad händer om ett av testamentsvittnena går bort innan testatorn?

2020-05-26 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag och min man har ett testamente som är bevittnat av två personer.Nu är en av vittnena avlidensedan ett år tillbaka. Är testamentet ändå giltigt eller behöver vi göra ett nytt testamente?Kan testamentet bevaras hemma eller ska det registreras och i så fall hos någon myndighet?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB). Vad händer om ett av testamentsvittnena går bort innan testatorn?För att ett testamente ska bli giltigt så krävs det att detta upprättas skriftligen samt bevittnas av två personer (10 kap. 1 § ÄB). Vittnenas närvaro och underskrift är avgörande för att testamentet ska vara giltigt. Om det skulle vara så att ett av vittnena går bort innan din make så får detta ingen betydelse för testamentets giltighet och din make behöver inte upprätta ett nytt testamente. Ska testamentet registreras och vart kan det förvaras?För testamenten så finns det inga krav på att dessa ska registreras för att vara giltiga. Det är inte heller möjligt att registreras testamenten hos Skatteverket eller domstol även om man skulle önska detta. Om du och din man inte vill förvara testamentet i er bostad så kan en god idé vara att överlåta detta till en tredje part som inte är arvtagare eller testamentstagare och därför helt opartisk. Detta kan ni göra antingen via någon som ni har stort förtroende för alternativt hos en juridisk byrå eller begravningsbyrå som erbjuder denna typ av tjänst.Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor och att mitt svar var till hjälp!Vänligen,

Förskott på arv och testamentes ogiltighet med anledning av psykisk störning m.m.

2020-05-25 i Testamente
FRÅGA |Den 21/3 2018 i ett ömsesidigt testamente formulerat hos en jurist på Swedbank uttrycker min man bl a att en lantbruksfastighet (hans enskilda egendom) ska utgöra en del av barnens laglott.Den 22/2 2020 skrivs ett gåvobrev där fastigheten ska utgöra förskott på arv till 3 särkullbarn, enligt överenskommelse mellan 4 särkullbarn och 2 gemensamma barn.Den 13/3 2020 får särkullbarnen lagfart på fastigheten.Den 21/3 2020 skriver min man ett nytt dokument som han kallar för "Förtydligande av mitt testamente" (bevittnat) att fastigheten ska "ligga utanför min kvarlåtenskap". Där står det vidare att fastigheten ska "frånräknas" från hans kvarlåtenskap och att arvslott ska gälla hans övriga arv och inte laglott.Dokumentet skrevs under ett besök hos en särkulldotter som ska överta fastigheten och lösa ut sina bröder. Min man hade begynnande vaskulär demens (journal finns). Han avlider den 12/4. Först 3 veckor efter hans bortgång kommer det nya dokumentet fram. Vad ska vi göra? Vad skulle tingsrätten säga om detta? Tacksam för hjälp
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningSåsom jag tolkar din fråga skänkte din make innan sin död en fastighet till tre av hans särkullbarn med avsikten att detta skulle utgöra förskott på arv för att därefter upprätta ett tillägg till sitt testamente där han gav vidare anvisningar om hur fastigheten skulle hanteras vid hans frånfälle. Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB).Utredning Enligt 6 kap. 1 § ÄB ska en gåva från arvlåtaren till en bröstarvinge anses utgöra förskott på arv om inte annat föreskrivits i exempelvis gåvobrevet eller ett testamente. I 10 kap. 1 § ÄB anges de formkrav som gäller vid upprättande av ett testamente. En ändring av ett tidigare upprättat testamente är giltig om den följer formkraven. Av 13 kap. 2 § ÄB framgår att ett testamente är ogiltigt om det upprättats under inverkan av en psykisk störning, något som enligt min uppfattning kan omfatta demens. Ett testamente kan även ogiltigförklaras enligt 13 kap. 3 § ÄB om genom tvång, missbruk av testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning fått testatorn att upprätta testamentet. Tvång avser främst våld eller hot medan utnyttjande av testators oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning inte nödvändigtvis kräver någon kraftigare påverkan. I båda fallen bör den som anser att testamentet bör ogiltigförklaras väcka klandertalan enligt 14 kap. 5 § ÄB. Vederbörande kommer även ha bevisbördan för att testamentet bör ogiltigförklaras. Enligt 11 kap. 1 § ÄB ska ett testamente tolkas utifrån vad testatorn kan antas ha velat.Utifrån ovan berörda bestämmelser kan vi konstatera att fastigheten som utgångspunkt skulle betraktats som förskott på arv eftersom detta i gåvobrevet angavs vara din makes vilja. Efter att gåvan genomförts och din makes barn blivit lagfarna ägare kunde inte längre din make förfoga över fastigheten, men enligt min uppfattning kunde han fortfarande genom testamente påverka hur gåvan skulle betraktas i arvsrättsligt hänseende. Såsom jag tolkar det du skrivit om tillägget till testamentet gjorde han också det, dels eftersom formuleringen att fastigheten ska "ligga utanför min kvarlåtenskap" tycks indikera detta och dels eftersom han saknat anledning att göra tillägget (åtminstone till denna del) om han inte velat ändra på det faktum att fastigheten vid hans bortgång skulle komma att behandlas som förskott på arv. Denna ändring, eller för den delen varje rättshandling du beskrivit, skulle kunna vara ogiltig på grund av din makes demens eller på grund av otillbörlig påverkan. Detta är dock helt beroende på de exakta omständigheterna i fallet och därmed något jag tyvärr inte kan uttala mig om i nuläget. Om du skulle vilja få testamentet ogiltigförklarat måste du dock bevisa att din make upprättat detsamma under påverkan av demensen eller andra personer.HandlingsplanJag har svårt att ge dig en konkret rekommendation utifrån den tillgängliga informationen. Jag kommer att ringa dig på onsdag den 27/5 17:00 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den här tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning