Överlåtelseförbud vid upprättande av testamente?

Hej! Kan man t.ex. i ett testamente ange att det som testamenteras bort, utöver att det skall vara mottagarens enskilda egendom, sätta kriterier typ att egendomen, en fastighet, endast får överlåtas till annan person som arv de kommande x åren efter att mottagaren fått fastigheten genom arvet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Lagrum

Din fråga gäller testamente. Detta regleras i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Formkrav på testamente:

För att ett testamente ska vara giltigt så måste testamentet uppnå vissa krav i dess utformning. Dessa formkrav stadgas i 10:1 ÄB och kräver att testamente:

  • Är skriftlig
  • Är underskrivet av testatorn
  • Är bevittnat och styrkt av två vittnen (vem som helst kan inte bevittna testamente (se 10:4 ÄB))

Det finns alltså inget formkrav på hur viss egendom ska testamenteras bort. Bröstarvingars laglott (50 % av deras arvslott - se 7:1 ÄB) och efterlevande makes arvsrätt (4 x prisbasbeloppet - se 3:1 2 st. ÄB) är dock lagstadgat skyddade. Utöver dessa skydd är du alltså fri att sätta kriterier på hur egendomen ska ärvas.

Överlåtelseförbud:

Att förbjuda överlåtelse av en fastighet någon ärver efter dig kallas för ett överlåtelseförbud och kan skrivas ner i ett testamente. Överlåtelseförbud som dokumenterats i ett testamente kommer att registreras i fastighetsregistret när lagfartsansökan sker. Det är inte möjligt att förbjuda att fastigheten går vidare genom arv, men du vill utifrån din fråga inte förbjuda den formen av överlåtelse, så det påverkar inte utformningen.

Du får också bestämma om detta överlåtelseförbud ska begränsas. T.ex att överlåtelseförbudet bara ska gälla ett visst antal år efter din bortgång.

Sammanfattning:

Du får skriva ner ett överlåtelseförbud i ditt testamente så länge formkraven för ett testamente är uppfyllda. Eftersom ett överlåtelseförbud kan t.ex skydda att fastigheten inte utmäts av kronofogden är det viktigt att det är utformat på rätt sätt. Vill du ha hjälp med detta kan vi på Lawline hjälpa dig. Du kan boka tid med en av våra jurister här!.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Har du flera frågor är du mer än välkommen att vända dig till Lawline igen!


Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning