Har jag rätt till arv efter min farbror?

Hejsan! Min farbror har avlidit. Hans föräldrar och hans två bröder är också avlidna. Min farbror hade inga barn och det hade heller inte hans ena bror. Hans andra bror är min far, som ju då också är död. Det finns ett testamente som min farbror upprättat där han vill att allt ska gå till en annan släkting. Har jag fortfarande något rätt till någon del av arvet då?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om arv reglerar i ärvdabalken.

Det är möjligt att fördela sitt kvarlåtenskap i ett testamente

I Sverige är det tillåtet att upprätta ett testamente. Genom ett testamente kan kvarlåtenskap fördelas. Ett testamente anses vara testators vilja och ska respekteras så långt det är möjligt (11 kap. 1 § ÄB). För att ett testamente ska vara giltigt måste det bl.a. vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två personer (10 kap. 1 § ÄB).

Har du rätt att ärva din farbror?

Vid avsaknad av ett testamente fördelas arv utifrån arvsklasser. De olika arvsklasserna ärver i olika ordning. Den första arvsklassen består av bröstarvingar, dvs. den avlidnes barn (2 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinges arv kan som mest begränsas till laglotten. Laglotten består av hälften av den arvslott som tillkommer bröstarvingen genom lag (7 kap. 1 § ÄB).

Den avlidnes föräldrar finns i den andra arvsklassen. Är föräldrarna avlidna delar arvlåtarens syskon på arvet. I ett avlidet syskons ställe träder syskonets barn. (2 kap. 2 § ÄB). I den andra arvsklassen finns ingen rätt till laglott.

Sammanfattningsvis är det endast bröstarvingar som har rätt till laglott. Du befinner dig i den andra arvsklassen, vilket innebär att du inte har någon rätt till laglott. Det var således tillåtet för din farbror att testamentera hela sitt arv till en annan släkting.

Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar 

Klara LindblomRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning