Upprätta testamente åt en avliden person.

Min hustru har gått bort. Vi har tre gemensamma barn. Kan jag skriva ett testamente så att ett av barnen endast får ut sin laglott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag uppfattar frågan som att du undrar huruvida du kan skriva ett testamente åt din avlidna hustru så att endast ett av era tre barn ska få ut sin laglott. Vägledning finns i ärvdabalken (1958:637) (hädanefter ÄB).


Enligt 10:1 ÄB ska ett testamente upprättas skriftligen med två vittnen. I deras närvaro ska testatorn, det vill säga den person som anger hur dess egendom ska fördelas efter dess död, underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift därå. Formkraven för upprättande av testamente är strikta, och ett av de avgörande kraven är att det är den personen vars egendom som ska fördelas som måste upprätta testamentet. Med andra ord är det inte möjligt att skriva ett testamente och därigenom fördela egendomen som tillhörde den avlidna personen utan om det inte redan fanns ett testamente vid dennes bortgång. Då får egendomen fördelas enligt regler fastställda i lag.

Enligt 7:1 ÄB har den avlidnes barn alltid rätt till sin laglott vilket är hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingen. Den efterlevande maken ärver hela kvarlåtenskapen om arvlåtaren enbart efterlämnar bröstarvingar som också är bröstarvingar till den efterlevande maken (3:1 ÄB). Det är först när den efterlevande maken avlider som de gemensamma barnen kan få ta del av sitt arv.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning