Vad händer om en testamentstagare är avliden?

Hej, vi har en släkting som testamenterat en del av sitt kvarlåtenskap till sin bror som nu är avliden. Brodern har inga barn eller släktingar. Endast hans fru lever. Går pengarna då till Almänna Arvsfonden? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar om kvarlåtenskapen från er släkting kommer gå till Allmänna arvsfonden om testamentstagaren avlidit och inga avkomlingar finns. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning utifrån bestämmelser i ärvdabalken (ÄB).


Om testamentet inte kan verkställas kommer universella testamentstagare få arvet

Om en testamentstagare avlidit före testator kommer kvarlåtenskapen gå till testamentstagarens avkomlingar i dennes ställe om de varit arvsberättigade (11 kap. 6 § ÄB). Du beskriver ovan att testamentstagaren (släktingens bror) inte hade några barn varför detta inte kan tillämpas här.


Testamentet kommer således inte kunna verkställas i detta fall och arvet kommer då tillfalla universella testamentstagare, och deras lotter kommer då ökas (11 kap. 7 § ÄB). Universell testamentstagare är den som enligt ett testamente ska få hela eller en viss del av boet (11 kap. 10 § andra stycket ÄB). Om det inte heller finns universella testamentstagare kommer den legala arvsordningen träda in istället. Legala arvsordningen innebär i första hand testatorns bröstarvingar, dennes barn och barnbarn, och i andra hand testatorns föräldrar och sedan syskon och i tredje hand ärver far- och morföräldrar. Först om det inte finns arvingar i någon av de tre arvsklasserna kommer arvet tillfalla den Allmänna arvsfonden (2 kap. 1–4 § ÄB).


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning