Ärver efterlevande make med full äganderätt och kan denne testamentera bort kvarlåtenskapen?

Hej hittar inget tydligt svar som löser mitt problem. Nu gäller det om makar ärver varandra med full äganderätt och det finns gemensamma bröstarvingar. ”Den efterlevande maken/makan kan inte testamentera bort den sedan tidigare avlidnes del” brukar vara ett standardsvar. Om detta gäller trots full äganderätt så behöver jag en detaljerad förklaring. Kan den efterlevande maken/makan testamentera bort 50% av kvarlåtenskapen till utomstående vid full äganderätt då det finns bröstarvingar? Om nej, hur mycket får den efterlevande maken/makan då testamentera till utomstående i detalj?

Lawline svarar

Hej! 


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Som jag tolkar din fråga så undrar du huruvida en efterlevande make ärver med full äganderätt då det finns bröstarvingar och ifall hen får testamentera bort kvarlåtenskapen. 


Fri förfoganderätt eller full äganderätt 

Då det finns bröstarvingar så ska kvarlåtenskapen som utgångspunkt delas lika mellan dessa (2 kap. 1 § ÄB). Efterlevande make ärver dock framför gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna får då i sin tur rätt till efterarv. Efterarv innebär att bröstarvingarna får ut sitt arv efter den avlidne när den efterlevande maken avlider. Den efterlevande maken ärver i sådana fall kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt istället för full äganderätt. Med fri förfoganderätt menas att eferlevande make i princip fritt får använda och minska kvarlåtenskapen, hen får däremot inte genom eget testamente inskränka efterarvingarnas rätt till efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär alltså att som huvudregel gäller att då efterlevande make ärver framför bröstarvingar så får hen inte testamentera bort något alls av kvarlåtenskapen.


Full äganderätt genom testamente

För att efterlevande make ska ärva kvarlåtenskapen med full äganderätt då det finns bröstarvingar så krävs att den avlidne upprättat ett testamente där detta framgår. Här ska dock noteras att bröstarvingarna alltid har rätt att få ut sin laglott även om den avlidne skulle ha testamenterat att hela kvarlåtenskapen ska tillfalla efterlevande make med full äganderätt. Laglotten utgör hälften av den arvslott som bröstarvingarna är berättigade till enligt huvudregeln om likadelning (7 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna måste klandra testamentet inom 6 månader för att inte gå miste om denna rätt (7 kap. 3 § ÄB). Ifall det finns ett sådant testamente som nu nämnts och samtliga bröstarvingar utkräver sina laglotter så får efterlevande make i sin tur alltså testamentera bort resterande del av kvarlåtenskapen, dvs 50 %. 


Hoppas att du fått svar på dina funderingar, annars är du välkommen att återkomma till oss på info@lawline.se så hjälper vi dig. 


Vänligen, 

Johanna SvenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning