Att skriva testamente

2020-06-30 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min man är svårt sjuk, ligger på sjukhuset och börjar oroa sig för arv och testament. Vi är inte rika och har inga direkt dyrbara ägodelar och därför har vi inte tänkt på detta innan, dessutom har vår hälsa varit bra. Vi bor i hyresrätt, men det är min man som står för kontraktet dock vet att jag kan ta över lägenheten och bo kvar om han skulle avlida. Däremot tänker han på det lilla vi har bl a en bil som visserligen inte är av högt värde. Men han tänker ändå att det är allt vi har och skaffat ihop så han vill testamentera. Hur går vi tillväga för att kunna göra detta när han ligger på sjukhuset? Vilket är det snabbaste sättet? Vi funderar just nu att vi kanske har rätt till juridisk hjälp genom vår försäkring hos Folksam. Det känns inte bra att ens ta upp detta just nu men det måste man ju.Tacksam för rådgivning!
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar er situation och hoppas att jag kan hjälpa.Skriva testamente självDet är en vanlig uppfattning att man måste anlita juridisk hjälp för att lyckas skriva ett riktigt testamente, detta stämmer inte. Det underlättar dock med juridisk hjälp om man har komplicerade egendomsförhållanden och för att se till så att testamentet blir juridiskt giltigt. Utifrån din information verkar det som ni skulle vilja testamentera viss egendom och att det inte är så komplicerat. Då anser jag att ett snabbt och effektivt sätt är att skriva testamentet själv. Antingen kan ni ladda ner en mall för ett testamente och skriva ut och fylla i eller så kan ni skriva det helt själva. Om ni föredrar en mall kan jag rekommendera er att inte ta vilken som helt från internet utan en mall skriven av en jurist som håller den uppdaterad och ser till att den är juridiskt giltig. Man borde inte heller ta vilken mall som helst utan den är ofta anpassad till om du är gift eller sambo eller om du endast vill reglera din kvarlåtenskap. I detta fallet låter det som att din man vill testamentera och reglera viss egendom, det verkar som ett personligt eller enskilt testamente hade passat. I en sådan mall kan det fyllas i vad som ska ärvas, vem som ska ärva vad och exempelvis om någon egendom ska vara enskild egendom för arvtagaren. Här är två exempel på mallar som kostar mellan 200-400 kr. Till varje kommer detaljerade instruktioner om hur man fyller i.Exempel 1 Exempel 2Det är som sagt möjligt att skriva testamentet helt själv också. Viktigt är då att tänka på att man måste skriva så tydligt som möjligt för att minska risken för missförstånd och tvister. För att ett testamente ska vara giltigt finns det vissa formkrav angivna i 10 kap 1 § ärvdabalken. Testamentet ska vara skriftligt och undertecknas av testatorn (den som skriver testamentet) i närvaron av två vittnen. Deras namn och uppgifter ska anges i testamentet och ska vara väl medvetna om att det är ett undertecknande av ett testamente de bevittnar. Dock behöver de inte få reda på innehållet i testamentet. Vidare anges det även som råd i 2 § att vittnena kan anteckna var de bor och yrke och andra omständigheter som kan ha betydelse. Vittnena får inte vara släkt till din man eller finnas med som arvtagare i testamentet. Som sagt är det viktigt om ni väljer att själva skriva testamentet att det tydligt framgår vad som önskas. Exempelvis kan man skriva att en bil eller en byrå ska tillfalla person X och sedan ange dennes personnummer eller tydliga kontakt uppgifter och beskriva relationen kort mellan er. Om man vill testamentera till en organisation är det viktigt att få med organisationsnumret. Sedan är det även viktigt att inte glömma att underteckna testamentet för hand. Det är även bra att ta flera kopior på testamentet och förvara dessa på säkra ställen.Avslutningsvis kan jag säga att om ni vill ha ett snabbt sätt att få till ett giltigt testamente kan jag råda er att köpa en mall som er man får fylla i och sedan skriva under. Juridisk hjälp via FolksamKunder hos Folksam får olika förmåner och rabatter, detta kan man läsa om på deras hemsida. Då ni har en försäkring hos Folksam anger de att ni får personlig rådgivning av Familjens jurist, en juristbyrå, till ett rabatterat pris. Det är alltså inte gratis rådgivning, men 750 kr rabatt på första timmen av rådgivning. Här kan du läsa mer och gå vidare om ni önskar det. Ni kan även ringa in gratis till Lawline om ni vill prata med någon direkt. Eller så kan ni boka ett möte med en jurist här på Lawline.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Försvunnet testamente

2020-06-28 i Testamente
FRÅGA |Min Mor har avlidit. Jag som äldsta dotter har varit bortadopterad. Vi är fyra syskon. Min Mor ville, att alla barnen skulle ärva henne. Det skrevs ett testamente 2000. Det testamentet har nu förkommit. Ett av syskonen vill inte vidkänna detta arv. Själv är jag ju jävig, som jag ser det. Kan det räcka, att två av syskonen intygar , att så var Mammas sista vilja, medan det tredje avstår och inte vill tillstå detta? Arvsskatten togs ju bort 2010. Finns kopior eller för all del original registrerade hos något allmänt statligt arkiv? Vet inte var jag bör söka?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att testamentet har försvunnitEtt giltigt testamente ska uppfylla alla formkrav I 10 kap ärvdabalken. kraven är att testamentet ska vara skriftligt, två vittnen ska ha närvarat när testatorn undertecknat, vittnen ska även skriva under och förstå innebörden av deras underskrift. Om ett sådant giltigt testamente försvinner kan det dock fortfarande vara giltigt. Detta framgår av rättsfallet NJA 2017 s. 362. Det framgår även att den som påstår att ett giltigt testamente har funnits har bevisbördan för det. Bevis som kan läggas fram och som kan vara avgörande är kopior av testamentet, om det kan återfinnas. Även vittnesuppgifter från andra såsom en jurist som kanske hjälpt till/bevittnat testamentet.I ditt fall är det positivt att två av syskonen hade kunnat vittna till din fördel, men det framgår inte av frågan om de sett det riktiga testamentet. Vilket hade varit till din fördel. Att de vet om att testamentet existerat efter samtal med din mor hade även varit positivt. Om ett av syskonen inte anser att ett giltigt testamente funnits är det troligt att ärendet går till domstol. Samtliga bevis med betydelse för frågan är viktiga att lägga fram. Fri bevisprövning gäller i Sverige och det innebär att samtliga former av bevisning får läggas fram. Domstolen är sedan fri att värdera bevisningen efter omständigheterna. Om det inte går att bevisa eller domstolen inte anser att ett giltigt testamente existerat kommer det betraktas som återkallat 10 kap 5 § ärvdabalken.Registrering hos något statligt arkiv?Svaret på frågan är nej, Svergie har inget nationellt eller regionalt testamentsregister där samtliga testamenten är registrerade. Detta har exempelvis Norge och Danmark. Jag kan råda dig och dina syskon att leta ordentligt i din mors bostad, om hon stoppat undan det på något säkert ställe. Det är även möjligt att kopior eller originaltestamentet ligger i ett bankfack. Undersök även om hon kan ha varit i kontakt med någon jurist som kan ha kopior eller kan vittna.Jag hoppas att du fått något svar på din fråga! Jag kan råda dig till att ta ytterligare kontakt med Lawlines jurister för en fullständig vägledning med samtliga omständigheter. Här kan du boka ett möte om du önskar. Med vänlig hälsning

Testamentstagarens arvingar kan ärva testatorn

2020-06-26 i Testamente
FRÅGA |Hej,Testator har testamenterat 50% till A och 50% till B. A är avliden 2016, men testamentet oförändrat. A var ingen släkting, men B är det. Vem ärver nu A:s 50%? B - eller kvarvarande syskonbarn (som inte är omnämnda öht i testamentet) till testatorn?
Sanna Warnemyr |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Tolkning av testamenteNär det kommer till tolkning av testamente och frågor om arv hittar vi svaren i Ärvdabalken (ÄB). I första hand ska testamenten tolkas utifrån dess ordalydelse. Om det inte räcker till, som det inte verkar göra i ditt fall, finns presumtionsregler i 11 kap. ÄB. En sådan regel hittar vi i 11 kap. 6 § ÄB där det stadgas att en avkomling ärver i en död testamentstagares ställe om avkomlingen har rätt att ta arv efter testatorn. Eftersom A:s syskonbarn har rätt att ärva A (2 kap. 2 § ÄB) bör de alltså även ha rätt att ärva testatorn.Laglott och fri förfoganderättDet finns dock vissa regler som bestämmer hur mycket av sin egendom testatorn kan testamentera bort. Hen får exempelvis inte inskränka på sina avkomlingars laglotter. Och om hen är efterlevande make kan den bortgångne makens arvingar ha rätt till efterarv efter sin arvlåtare. Då har testatorn ärvt den bortgångne makens egendom med fri förfoganderätt och sådan får inte testamenteras bort. Det finns särskilda regler om vad som händer om man testamenterar bort egendom som inskränkar på sina avkomlingars laglotter eller någon annans efterarvsrätt. Du kan läsa mer om det här och här. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag testamentera mitt arv till ett syskonbarn?

2020-06-25 i Testamente
FRÅGA |Jag har inga egna barn och är ensamstående har 2 st syskon som jag inte vill skall ärva mig däremot så har jag en systerdotter som jag vill skall få ärva mig har jag rätt till detta tänker upprätta ett testamente
Maya Hempel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår det så vill du att din systerdotter får ärva dig istället för dina syskon vilket kan bli fallet om du inte upprättar ett testamente. Med ett testamente kan du dock i din situation bestämma själv hur du vill att ditt arv ska fördelas. Det vill säga att det går bra att testamentera hela ditt arv till systerdottern och göra dina syskon arvlösa. Ett testamente måste uppfylla vissa villkor för att vara juridiskt giltigt. Det ska: - upprättas skriftligen,- vara bevittnat av två personer och- förklara tydligt hur du vill att ditt arv ska fördelasVittnena måste veta att de bevittnar ditt testamente men behöver inte veta vad som står i det (10 kap. 1 § ärvdabalken).Om du vill ha hjälp av en jurist för att upprätta ditt testamente och försäkra dig om att det blir så som du har tänkt dig kan du kontakta någon av Lawlines duktiga jurister här.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Vilka befogenheter har en testamentsexekutor?

2020-06-30 i Testamente
FRÅGA |Min far gick bort för sex veckor sen och vi är två som ska ärva honom. Han hade utsett en testamentsexekutor, dock råder det ingen osämja mellan oss två arvingar.Juristerna på firman han anlitade var idag hemma i hans bostadsrätt tillsammans med mig och den andra arvingen. De tog lite foton osv. Plötsligt efter sex veckor kräver de att få en egen nyckel till bostaden, något som inte kändes bra för vare sig mig eller den andra arvingen (Vi bor dessutom bara fem minuter bort och kan släppa in dem ifall det skulle vara något.). När vi ifrågasatte varför de behövde en nyckel och inte ville lämna ut en blev stämningen ganska hätsk och de hotade med att ta de två nycklar vi har ifrån oss.Min fråga är vad en testamentsexekutor har för rättigheter i detta? Som sagt är jag och den andra arvingen helt överens om allt och det finns absolut ingen osämja oss emellan.Har de rätt att få en nyckel och kan de ta ifrån oss våra nycklar om vi vägrar?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Din far har ganska nyligen gått bort och denne efterlämnade två stycken legala arvtagare av vilka du utgör en utav dessa. Innan din fars frånfälle hade en testamentsexekutor utsetts och såvitt jag förstår är denne en juridisk person eftersom du skriver "firman" i ärendebeskrivningen enligt ovan. Juristerna på det ifrågavarande bolaget kräver nu egen nyckel till en av din far tidigare ägd bostadsrätt. Ni ställer er dock tveksamma till detta vilket inte har mottagits särskilt väl av de juristerna som ni hittills har haft kontakt med. Istället har de nu hotat med att ta ifrån er de två nycklar som ni till dags dato förfogar över varför du undrar huruvida de egentligen äger rätt att agera på det sätt som nu är i fråga. Ärendet som sådant är dock kortfattat beskrivet och frågorna är dessutom relativt snävt ställda varför den fortsatta framställningen inte kommer att rendera i någon längre textmassa. Adekvata svar fordrar även ingående kunskap om de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet. Detta har jag dock för avsikt att inhämta inom kort under den personliga telefonrådgivning som du också har beställt, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Den lagstiftning som behöver beaktas vid besvarandet av dina två frågor är ärvdabalken (ÄB), vilket är det huvudsakliga regelverket på det här området. Din första fråga - Vilka befogenheter har en testamentsexekutor?I 19 kap. 20 § 1 st. ÄB stadgas att förordnande att vara testamentsexekutor ska, såvitt ej annat framgår av testamentet, anses innefatta bemyndigande att företaga alla för boets utredning erforderliga åtgärder.Av det ovan nämnda lagrummet (lagparagrafen) kan det utläsas att när testator (din far) i testamentet förordnat att en särskild person ska förvalta dödsboet och svara för testamentets verkställighet kommer denne att träda i dödsbodelägarnas ställe avseende förvaltningen. I lagtexten anges att testamentsexekutorn har till uppgift att "företaga alla för boets utredning erforderliga åtgärder", med vilket menas nödvändiga åtgärder som att utreda, förvalta, företräda och avveckla boet. När testamentsexekutorn tar sig an den här typen av uppdrag benämns denne generalexekutor. Om testator i testamentet har uppgett att testamentsexekutorn endast ska ombesörja vissa begränsade spörsmål kopplade till kvarlåtenskapen brukar man istället prata om en så kallad specialexekutor, se 19 kap. 20 § 2 st. ÄB. Det aktuella testamentets innehåll är dock för mig ovisst varför jag inte riktigt kan uttala mig om vad som gäller i den uppkomna situationen. Men utifrån din ärendebeskrivning torde det vara rimligt att utgå ifrån att det rör sig om en generalexekution varför bolaget i så fall har långtgående befogenheter avseende dödsboets samtliga tillgångar. En grundläggande förutsättning för att ett förordnande om testamentsexekutor ska kunna åberopas är naturligtvis att testamentet inte är ogiltigt. Men ingenting i den information som du har delgett oss tyder på att så skulle vara fallet. Sedan kan testamentsexekutorn, till skillnad från en boutredningsman, i princip företräda boet i alla avseenden, vilket bland annat innebär att fast egendom (och lös sådan såsom en bostadsrätt) kan avyttras utan att dödsbodelägarna har lämnat sitt samtycke och om ingenting annat framgår av testamentet. Den förvaltningsrätt som enligt 18 kap. ÄB i normalfallet tillkommer arvingar och universella testamentstagare flyttas således över på testamentsexekutorn. Din andra och sista fråga - Nycklarna till bostadsrätten, vad gäller? Och går det att skilja testamentsexekutorn från dennes uppdrag?Det korta svaret på den första frågan lyder: Givet att bolaget anses vara en generalexekutor och mot bakgrund av de tämligen långtgående befogenheterna som följer med ett sådant förordnande torde juristerna vara berättigade till handhavandet av nycklarna till bostadsrätten. I avsaknad av relevant kunskap om innehållet i din fars testamente kan jag dock av förklarliga skäl inte säga någonting med säkerhet. Men eftersom en generalexekutor för dödsboets räkning till och med kan äga rätt att överlåta viss egendom mot din och den andra dödsbodelägarens vilja är det naturligtvis mycket som talar för att det nu sagda faktiskt gäller. I synnerhet om juristerna skulle ha för avsikt att avyttra bostadsrätten eftersom en försäljning förutsätter åtkomst till samtliga nycklar. Men att egenmäktigt tilltvinga sig nycklarna på det sätt som du beskriver skulle möjligen kunna utgöra ett brott enligt brottsbalken (BrB). Den brottsrubricering som ligger närmast tillhands skulle nog i så fall vara egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § BrB. Men jag vill ändå framhålla att detta likaledes framstår som mycket tveksamt och kanske till och med ganska långsökt. Allt beror slutligen på de faktiska omständigheterna vid tidpunkten för den otillåtna gärningen. Om testamentsexekutorn skulle visa vara olämplig eller av annan särskild orsak bör skiljas från uppdraget ska denne entledigas, vilket framgår av 19 kap. 5 § ÄB. En av testamentsexekutorns främsta uppgifter är att opartiskt beakta de olika pretendenternas (rättskrävarnas, dödsbodelägarnas) intressen. Företeelser som ett subjektivt agerande från testamentsexekutorn, om det föreligger starka motsättningar mellan densamma och dödsbodelägarna eller om uppdraget (förvaltningen) drar ut på tiden oskäligt länge kan utgöra legitima grunder som skulle kunna motivera ett entledigande. En sådan ansökan görs hos en tingsrätt. Det ska dock noteras att mot detta står testators (din fars) yttersta vilja som har kommit till uttryck i dennes testamente i vilket han trots allt har angett att det nu aktuella bolaget skulle svara för testamentets verkställighet. Huruvida du och den andra arvtagaren har för avsikt att låta (försöka) genomföra ovanstående känner jag inte till. Men jag ville ändå för ordningens skull och mest som en ren service kort redogöra för möjligheten att i förekommande fall kunna skilja testamentsexekutorn ifrån dennes uppdrag. Sammanfattning och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande konstateras. I egenskap av generalexekutor har bolaget långtgående befogenheter beträffande förvaltningen av din fars kvarlåtenskap. Den rådande situationen kring nycklarna är däremot något mera oviss, men enligt min mening torde juristerna på det ifrågavarande bolaget äga rätt att få nyttja och omhänderta samtliga nycklar till bostadsrätten. Men det är framförallt vad som har manifesterats i testamentet som härvidlag får störst bäring på den rättsliga bedömningen. Och slutligen måste det även påminnas om att det under vissa i lag angivna förutsättningar går att entlediga en testamentsexekutor. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformarDu har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan idag tisdag den 2/7 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan. Vänligen,

Jämkning av testamente och särkullbarns arvsrätt

2020-06-27 i Testamente
FRÅGA |Hej Min pappa testamenterade sin del av ett hus som han delar med sin fru till hans barn (särkullbarns), han har dock givit frun livslång exklusiv nyttjanderätt till detta hus. Hur blir det då med vår laglott, alltså 50% av Det Han testamenterat? Har vi inte rätt att få ut ens den innan frun dör eller bestämmer sig för att sälja huset? Tack
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag har förstått det så är du särkullbarn då hans nuvarande fru inte är din mamma. Jag förstår det även som att du inte är testamentstagare, det vill säga din pappa har inte gett dig något genom testamentet. När jag besvarar din fråga så är det dessa omständigheter som jag kommer att utgå ifrån. Jag kommer också att anta att testamentet är giltigt. SärkullbarnSom särkullbarn, ett barn till endast en av makarna, har man rätt att få ut sitt arv direkt när arvlåtaren, din pappa, avlider. Detta framgår indirekt av lagen (3 kap. 1 § ÄB). ÄB är en förkortning av ärvdabalken. TestamenteI Sverige är den grundläggande regeln att testatorns vilja ska respekteras i den utsträckning som det är möjligt (11 kap. 1 § ÄB). Det innebär för alla din pappas arvtagare att testamentet ska respekteras och varje arvtagare kanske inte får hela sin arvslott. Arvslotten är vad man är berättigad till utan testamente. Det är helt enkelt någons arv fördelat lika på alla som är arvsberättigade. LaglottEn begränsning av din pappas testamente är att du som arvtagare alltid har rätt till din laglott (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är hälften av din arvslott och denna kan du alltid begära ut direkt när din pappa avlider. Däremot utfaller laglotten inte automatiskt: varje bröstarvinge måste begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (7 kap. 3 § första stycket ÄB). Din begäran om jämkning måste framföras inom sex månader från det att du har blivit delgiven testamentet. För att få ut din laglott är det tillräckligt att begära jämkning. SammanfattningHoppas att du har fått svar på din fråga!Sammanfattningsvis så kan jag säga att du alltid har rätt till din laglott, trots testamentet, direkt när din pappa avlider om hans fru inte är din mamma. Vänligen,

Tolkning av testamente

2020-06-26 i Testamente
FRÅGA |Vad gäller här vid skrivet testamente:" Dottern (Namn) skall endast erhålla sin laglott. Resterande av kvarlåtenskapen skall med full äganderätt tillfalla min son (Namn). Det är min bestämda önskan att bröstarvingarna genom träffande av avtal om samlevnad i oskiftat dödsbo eller annorledes möjliggör för min make att få bo kvar i fastigheten XX-YYY.Den egendom som tillfaller bröstarvinge enl ovan eller trätt i stället för sådan egendom skall utgöra enskild egendom. Vad sålunda bestämts skall även gälla avkastningen av all ovan nämnd egendom. Bröstarvinge har rätt att genom äktenskapsförord förordna att egendomen helt, eller delvis skall utgöra giftorättsgods liksom att genom skriftligt avtal förordna att egendomen skall omfattas av sambolagens regler.Får min syster endast sin laglott? Eller hälften av allt ?Fattar inte innebörden i testamentet, tacksam för svar!
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag strukturerar svaret genom att först svara på din explicita fråga och sedan klargöra för testamentets innehåll i övrigt.Din syster får endast sin laglottPrecis som du säger är det så att din syster endast får sin laglott. Testamentet klargör explicit att hon "skall endast erhålla sin laglott". Hon får alltså inte hälften av allt.Testamentets innehåll i övrigtResterande del av kvarlåtenskapen, dvs. det som inte tillfaller din syster i form av laglott, tillfaller dig med full äganderätt. Full äganderätt innebär att du som ägare kan göra vad du vill med egendomen. Den efterlevande maken har rätt att bo kvar i fastigheten trots att denne inte äger den. Detta eftersom det kommer att vara någon av er (bröstarvingarna) som fastigheten kommer att tillfalla.Egendomen ni ärver kommer att utgöra enskild egendom. Att egendom är enskild innebär att egendomen inte kommer att bli giftorättsgods vid en framtida bodelning (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det här betyder att egendomen inte kommer att delas upp med en framtida make när äktenskapet upplöses. Även avkastning som uppkommit ur den lösa egendomen kommer att utgöra enskild egendom, t.ex. i form av ränta på sparkonto. Egendomen som tillfaller dig som enskild egendom har du dock möjlighet att göra så att det ingår i en eventuell framtida likadelning med make eller sambo. Du kan alltså "upphäva" egendomen från att vara enskild egendom. Detta genom äktenskapsförord eller vid samboende; samboavtal.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Vad får jag testamentera bort, och till vem?

2020-06-25 i Testamente
FRÅGA |Kan man testamentera fastighet mm till sambo och resterande kvarlåtenskap ska delas mellan bröstarvingar och styvbarn?
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så undrar du om det finns begränsningar för vad du får testamentera till din sambo, bröstarvingar och styvbarn. För att svara på din fråga kommer jag att utgå från ärvdabalken (ÄB).Du får testamentera vad du vill till vem du villHuvudregeln när du skriver ett testamente är att du får testamentera vad du vill till vem du vill. Den enda begränsning som finns är att du inte får testamentera bort bröstarvinges laglott. Det innebär att dina bröstarvingar har rätt att ärva dig som förälder och detta går inte att kringgå genom ett testamente. Bröstarvinge har alltid rätt att få ut sin laglott om denne kräver det (10 kap. 3 § ÄB).Viktigt att testamentet upprättas så att det är giltigtFör att testamentet ska vara giltigt är det viktigt att upprättandet av testamentet sker på rätt sätt. Det krävs att du som skriver testamentet har fyllt 18 år (9 kap. 1 § ÄB) och att din underskrift på testamentet är bevittnat av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB) som är över 15 år, inte är släkt med dig som skriver testamentet och inte står med som förmånstagare i testamentet (10 kap. 4 § ÄB).SammanfattningDu får testamentera vad du vill till vem du vill. Dina bröstarvingars laglott går dock inte att testamentera bort.Hoppas att du har fått svar din fråga!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawline duktiga jurister.