Vad händer med alla saker om min sambo går bort?

2018-12-20 i Sambo
FRÅGA |Hej! Jag är sambo, och han har ett barn sedan tidigare och jag har 2 egna barn. Alltså inga gemensamma. Han har en hel del dyra leksaker och ett garage fullt med dyra prylar. Vi bor i villa. Min fråga gäller vad som händer om han går bort. Tillfaller allt hans barn eller? Eller hur delar man upp bohag och annat?Tack för svar
Julia Amundsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om samboskap finns i Sambolagen (SamboL) och regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Eftersom du inte nämner någonting om testamente utgår jag ifrån att något sådant inte finns.Det korta svaret på din fråga är att du inte ärver din sambo, utan det gör din sambos barn. Anledningen är att sambor inte har någon laglig arvsrätt. Alla saker behöver dock nödvändigtvis inte tillfalla barnen. Jag förklarar närmare nedan. Steg 1 om din sambo går bort – du kan begära bodelning Vad innebär en bodelning?När en sambo går bort upphör samboskapet enligt lagen (2 § SamboL). Då har du som efterlevande sambo rätt att begära en så kallad bodelning (8 § och 18 § SamboL). Detta gäller dock endast om ni inte genom ett samboavtal bestämt att bodelning inte ska göras (9 § SamboL). Om du begär en bodelning, ska de saker ni har som är samboegendom delas lika mellan dig och din sambos dödsbo (8 § SamboL). Allt som efter bodelningen finns i dödsboet ska gå i arv. Härnäst förklarar jag vad samboegendom är. Därefter går jag in på arvsbiten.Vad är samboegendom?Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag, som skaffades i syfte att användas gemensamt (3 § SamboL). Med bohag menas sådant som är avsett för det gemensamma hemmet, till exempel köksmaskiner och möbler (6 § SamboL). Vad som inte räknas som samboegendom är sådant som används huvudsakligen för fritidsändamål (7 § SamboL). Om det till exempel finns en surfbräda i garaget som endast ena sambon använder ibland på semester, är den inte samboegendom.Är er villa och alla prylar samboegendom?Villan är samboegendom om ni köpte den för att bo i tillsammans och därefter huvudsakligen använt den som ert hem under samboskapet. Om någon av er ägde villan innan den andra flyttade in, är den inte samboegendom. Vad gäller leksakerna räknas inte dessa som möbler eller annat som hör till hushållet eftersom de står i garaget, och är därför varken bohag eller samboegendom. Angående prylarna är det svårt att svara exakt utan att veta mer om vad för slags prylar det är fråga om och hur de används. Är det saker som hör till hushållet och som ni köpt för att använda gemensamt, kan det vara fråga om samboegendom. Det låter dock snarare som att det är din sambos saker som inte du använder och som inte heller hör till hushållet. Min gissning är därför att inte heller prylarna räknas som samboegendom. Värdet av samboegendomen ska delas lika mellan dig och dödsboetVärdet av det som är samboegendom ska fördelas lika mellan dig och dödsboet (14 § SamboL). I praktiken innebär det inte att ni måste få exakt hälften var av alla saker; du kan behålla fler saker och kompensera för det överflödiga värdet genom att ge annan samboegendom eller pengar till dödsboet. Detta för att de andelar ni får från bodelningen ska vara lika stora. Till exempel om villan är samboegendom, kan du behålla den om du ger halva dess värde till dödsboet.Det som inte är samboegendom, till exempel din sambos leksaker och pengar på ett konto, går direkt till dödsboet. Dödsboet kommer alltså slutligen bestå av hans andel från bodelningen och annan egendom han ägde men som inte var samboegendom. All den egendom som finns i dödsboet, ska sedan gå i arv. Steg 2 om din sambo går bort – hans arv ska fördelas Sambor ärver inte varandraSom jag nämnde högst upp har inte sambor någon laglig arvsrätt (2 kap 4 § ÄB). Det innebär att du inte ärver din sambo när han gå bort. Enda möjligheten för dig att göra det är om han skrivit ett testamente som anger att du ska ärva. Om inte testamente finns, ärver hans barn allt (2 kap 1 § ÄB). Allt det som finns i dödsboet ska med andra ord tillfalla hans barn. Eftersom dina barn inte är era gemensamma, ärver inte de någonting.Vad händer med villan? Kan du bo kvar?Om villan inte är samboegendom, kommer den i sin helhet tillfalla din sambos barn. Då har du inte heller någon självklar rätt att bo kvar i den. För att så inte ska ske måste din sambo testamentera villan till dig. Om villan är samboegendom, kan du behålla den om du betalar halva dess värde till dödsboet i bodelningen (det kallas att du "köper ut" din sambos barns del). I så fall kommer du också kunna bo kvar i den. SammanfattningVad som händer om din sambo går bort är alltså först att ni ska fördela samboegendomen i en bodelning. Därefter kommer din sambos andel tillfalla hans dödsbo. Det som finns i dödsboet (andelen från bodelningen plus sådant han ägde innan som inte är samboegendom), ärver hans barn eftersom sambor inte har någon arvsrätt. Hoppas svaret är till hjälp och att du nu vet lite mer kring vad som händer om din sambo skulle gå bort. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen! Du kan även kontakta någon av våra jurister på Lawline för vidare rådgivning, till exempel om ni vill upprätta ett testamente. Allt gott! Med vänliga hälsningar

Hur ska köpeskillingen från husförsäljningen delas upp mellan mig och mina plastsyskon?

2018-12-17 i Sambo
FRÅGA |min far delar ett hus med sin sambo sen 35 år tillbaka,båda är runt 90 år och vill sälja huset,jag är enda barnettill min far,hon har 3 barn.Hur blir uppdelningen mellan mig och dom efter en försäljning?tacksam för snart svar
Vega Schortz |Hej, kul att du har valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Jag uppfattar det som att du undrar över hur värdet från fastighetsförsäljningen kommer att fördelas mellan dig och din pappas sambos barn efter din pappas och sambons död. Substitut till sambors gemensamma bostad ingår, enligt sambolagens regler, inte i bodelningen Ett samboförhållande kan upphöra på tre olika sett varav ena sättet är när den ena sambon dör, se 2 § sambolagen (SamboL). Inom ett äktenskap kan någon av makarna begära att en bodelning ska ske under äktenskapet för att få ordning på förmögenhetsförhållandena paret sinsemellan – en sådan möjlighet finns inte för sambor. En bodelning kan endast aktualiseras för sambor när ett samboförhållande har upphört, t.ex. på grund av ena sambons död, se 8 § SamboL. När ett äktenskap upplöses är en bodelning nästan obligatorisk – så är det inte för sambor (jfr 9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Den avlidne sambons arvingar kan inte påkalla bodelning. Anser den efterlevande sambon att det är bättre att "var och en äger sitt" och att gemensamt bohag och bostad, som utgör samboegendom, inte likadelas – behöver ingen bodelning göras. Vill den efterlevande sambon att en bodelning ska ske måste denne framställa sin begäran senast när bouppteckningen förrättas, se 8 § SamboL. Begäran ska framföras inför de gode männen som förrättar bouppteckningen. Om den efterlevande sambon begär att en bodelning ska ske är det endast sambornas samboegendom som ska delas. Samboegendom är bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk utan förbehåll i form av testamente, gåvobrev eller liknande, se 3 § SamboL. Ägde din far huset innan sambon flyttade in är det inte säkert att huset över huvud taget ska ingå vid en eventuell bodelning. Jag kommer ändå utgå från att huset utgör samboegendom. Utifrån hur din fråga är ställd uppfattar jag det som att din far och sambon har tänkt sälja huset under deras livstid. Säljer de huset blir köpeskillingen inte samboegendom. Köpeskillingen ska alltså lämnas utanför en eventuell bodelning. Här är ännu en punkt där sambolagen skiljer sig från äktenskapsbalken och de regler som gäller makars förmögenhetsförhållanden. Är huset samboegendom och skulle din far eller din fars sambo hinna avlida innan en försäljning av huset ska huset bli föremål för bodelning – om den efterlevande sambon begär det. Huvudregeln vid bodelning är likadelningsprincipen. Det innebär att värdet på huset, efter att eventuella skulder i form av huslån är täckta (nettovärdet), ska delas lika mellan samborna. Den avlidne sambon ersätts av dödsboet. Dödsboet består av arvingarna. Är det din pappa som dött, och har din pappa inte testamenterat bort något av sin förmögenhet, ska halva nettovärdet av huset tillfalla dig. Din pappa har möjlighet att testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap (nettoförmögenhet) till andra släktingar eller andra utomstående. I egenskap av barn till din pappa har du alltid rätt att ärva hälften av din pappas nettoförmöghet (din legala laglott), se 2 kap. 1 § och 7 kap. 1 § ärvdabalken. Är det istället sambon till din pappa som dött och begär din pappa bodelning ska sambons tre barn dela lika på hälften av husets nettovärde. Lycka till!Behöver du ytterligare juridisk hjälp får du gärna anlita vår Juristbyrå: vega.schortz@lawline.se

Efterarvskvot för sambos arvingar

2018-12-06 i Sambo
FRÅGA |Min farbror har haft fri förfogande rätt över den bostad han och hans sambo ägde halva var. Hon gick bort för ett par år sedan. Nu har min farbror gått bort och då hävdar den jurist som ska upprätta arvsskiftet att man kommer räkna ut fastighetsandelen i förhållande till den totala kvarlåtenskapen och på så sätt få fram en efterarvskvot. Eftersom de som ärvde hans sambo inte ärver honom undrar jag om det är rätt. De ska ärva hennes del av bostaden och inget annat?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Följden av att ärva med fri förfoganderätt är att den del av bostaden som tillhörde din farbrors sambo ska tillfalla dennes arvingar. De kommer således att ärva hennes del av bostaden. Efterarvskvoten beräknas på det sätt som du beskriver.Exempelvis: vid den först avlidne sambons död så hade den efterlevande sambon ett innehav på 400 000 kr, genom testamentet fick sambon 200 000 kr med fri förfoganderätt. Innehavet är alltså sammanlagt 600 000 kr. Efterarvets kvotdel blir då: 200 000/ 600 000 = 1/3. Det innebär att den först avlidne sambons arvingar har rätt till ett efterarv på 1/3 av den sist avlidne sambons innehav.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Eterlevande sambo möjlighet att bo kvar i gemensamma hemmet?

2018-11-18 i Sambo
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo har gemensamt införskaffat ett hus, och har gemensamt och lika ansvar för det bostadslån vi tagit.Vi har båda två, två vardera vuxna barn från tidigare förhållanden. Vi önskar nu säkra vad som händer med bostaden om en av oss går bort. Vi har båda två därutöver annat kapital i fonder mm som förstås är enskild egendom och ärvs direkt av respektive barn.Vår fråga handlar alltså om vi på nåt sätt kan säkra att efterlevande person kan bo kvar i huset även om den ena parten dör – i alla fall en tid (1-3 år kanske) - tills efterlevande person bestämt hur denne vill göra. Den efterlevande parten kan ha råd att driftsmässigt bo kvar. Men svårligen ha råd att omedelbart köpa ut partnerns barn vid ett dödsfall. Kan huset alltså undantas i ett omedelbart arv ? I syfte att skjuta fram tidpunkten då barnen får ut sitt arv efter sin förälder ?
Paula Reich Zackrisson | Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med eran fråga! Frågor om sambos rättigheter regleras av bestämmelserna i Sambolagen (SamboL).Bestämmelser om arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalk (ÄB). Jag kommer först att redogöra för vad som händer med egendomen vid ena sambos bortgång, för de arvsrättsliga konsekvenser därtill och slutligen vad ni kan göra för att stärka efterlevande sambos ställning i kvarlåtenskapen. Vad händer med egendom vid ena sambons bortgång? Vid en sambos bortgång, kan det det bli aktuellt att göra en bodelning enligt Sambolagen. Det är dock inte obligatoriskt för sambos att bodela och det är endast den efterlevande sambon som kan begära att en bodelning ska genomföras, senast i samband med att bouppteckning efter den avlidne görs, se 8 § och 18 § SamboL. En sambos rätt att begära bodelning gäller dock inte om ni tidigare avtalat bort delningsrätten av samboegendomen, se 9 § SamboL. Jag kommer dock i mitt svar utgå från att du och din sambo inte avtalat om att lagens bestämmelser inte ska tillämpas.Innan kvarlåtenskapen efter den avlidne sambon kan fördelas i arvskifte, måste därför frågan om bodelning i samboförhållandet avgöras eftersom en bodelning kan innebära att samboegendom ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne.Vad omfattas av en bodelning mellan sambor?I en eventuell bodelning mellan sambos, ingår endast begränsad egendom, så kallad "samboegendom", 3 § och 8 § SamboL. Samboegendom är endast gemensam bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har införskaffats för gemensam användning. Undantag finns i 4 § och 7 § SamboL.Bostad och BohagDet är alltså bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning ska delas lika vid en bodelning, 3 § SamboL. Eftersom bostaden är att anse som samboegendom, kommer alltså efterlevande sambo ha rätt till hälften av värdet av bostaden vid en bodelning, den andra hälften tillfaller dödsboet. Huvudregel i svensk rätt är att det saknas legal arvsrätt för sambos. Istället är det den avlidnes bröstarvingar, barn, barnbarn, syskon och föräldrar som ärver den avlidnes kvarlåtenskap, se 2 kap ÄB. Rätt att överta bostad och bohagDen efterlevande sambon kan dock ha rätt att överta gemensam bostad och bohag om det efter en behovsprövning visar sig att efterlevande sambo bäst behöver egendomen. Övertagandet måste vara skäligt och den övertagande sambon måste i så fall ersätta dödsboet för dess värde, 16 § och 17 § SamboL. Om bostadsrätten i frågan inte är samboegendom, kan efterlevande sambo ändå i vissa fall ha rätt att överta bostaden, mot ersättning om ett övertagande är skäligt och sambon bäst behöver bostaden. Det krävs även synnerliga skäl för ett övertagande eftersom om inte har barn tillsammans, 22 § SamboL. Övertagandet prövas i sådana fall av domstol, se 31 § SamboL. Båda bestämmelsen ovan är tvingande och går alltså inte att avtala bort. Fördelning av kvarlåtenskapen genom testamenteFör att försäkra er om att den efterlevande sambon ska få bo kvar i huset vid ena sambons bortgång, skulle jag rekommendera er att upprätta ett testamente för att skapa ett skydd för den som överlever den andre. Genom testamente kan ni bestämma hur kvarlåtenskapens ska fördelas och exempelvis föreskriva att den andre sambon får överta eller nyttja bostaden efter ett eventuellt dödsfall. Det är fullt möjligt att föreskriva att en testamentstagare ska få nyttjanderätt till en viss egendom, medans en annan får äganderätten till samma egendom. Äganderätten kan även vara "svävande" vilket innebär att äganderätten kan avgöras vid senare tidpunkt än vid testators död, som exempelvis att era respektive barn blir ägare till bostaden vid nyttjanderättshavarens, bortgång, se 12 kap 2-9 § ÄB.Ett testamente kan utformas på olika sätt. Behöver ni hjälp med att upprätta ett testamente eller är osäkra på något skulle jag rekommendera er att vända er till en verksam jurist för att få hjälp med att upprätta ett testamente i enlighet med era önskemål. Ni är välkomna att vända er till vår avtalstjänst som ni hittar här.Hoppas ni fick svar på eran fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur gör man för att kunna låta sambo bo kvar i hus utan att särkullbarn har anspråk på arv?

2018-12-18 i Sambo
FRÅGA |Hej,min sambo och jag ska köpa hus tillsammans. Inga gemensamma barn, dock 2 särkullebarn. Hur gå tillväga med skrivning/testamenta så att den utan barn kan bo kvar i huset om den med barnen skulle gå bort först?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sambos har ingen arvsrätt, till skillnad från makar som ärver av varandra. Istället måste sambos blir arvsberättigade genom testamente. Du kan alltså skriva ett testamente där du låter din sambo ärva huset med efterarvsrätt till barnen, som exempel. Dock får inte detta göra att testamentet inskränker på barnens rätt till sina laglotter. Som bröstarvinge och särkullbarn har man nämligen alltid rätt att få ut sin laglott direkt vid sin förälders död, vilket framgår av 7 kap ärvdabalken. 7 kap 1 § ärvdabalken anger att hälften av arvslotten är det som utgör barnens laglott. I ditt fall innebär det att hälften av din totala kvarlåtenskap utgör barnens laglott. Huset får alltså inte vara mer än hälften av din totala egendom, om den ska kunna testamenteras till din sambo utan att barnen kan kräva jämkning av testamentet enligt 7 kap 3 § ärvdabalken. Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Vill du ha hjälp med skrivande av testamente eller utredning av hur du ska göra med ert hus, rekommenderar jag dig att ta hjälp av någon av våra jurister. Du mailar då info@lawline.se.

Har särkullbarn till den avlidne sambons rätt att ta del av arv från den efterlevande sambons bostad?

2018-12-16 i Sambo
FRÅGA |Särkullsbarn till avliden sambos rätt till ev arv av efterlevandes bostad, som ägs av efterlevande sambo. Bostaden ägdes före sammanflyttningen av efterlevande sambo
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då en sambo avlider ska det göras en bodelning om den efterlevande sambon kräver detta (8 § SamboL och 18 § SamboL). I en bodelning ska samborna som utgångspunkt dela lika på all samboegendom (8 § SamboL). Endast bostad eller bohag som införskaffats för gemensam användning kan utgöra samboegendom, sådant som införskaffats före sammanflyttningen räknas med andra ord som huvudregel inte som samboegendom (om inte egendomen/bostaden köpts i förväg, men med syftet att man ska bo tillsammans i den). Om det inte är samboegendom ska det heller inte delas lika mellan samborna i en bodelning. Det finns vissa undantagsfall där en bostad ska delas lika eller övertas av den som inte äger den, trots att det inte är samboegendom. Dessa kan hittas i 16 § 2 st och 22 § sambolagen. Rätt att ta över bostaden gäller dock endast den efterlevande sambon vid dödsfall. Detta innebär att den sambo som avlidit (dennes arvingar) inte har möjlighet att få överta den efterlevandes bostad på detta sätt. Sammanfattningsvis har alltså barn till den avlidne sambon inte rätt att ärva något från den efterlevandes bostad om inte denna utgör samboegendom. Eftersom bostaden ägdes före sammanflyttningen och troligtvis inte förvärvades för "gemensam användning" är den helt och hållet den efterlevande sambons. Man bör också ha i åtanke att den efterlevande sambon kan välja att inte göra en bodelning alls, i sådana fall får samborna helt enkelt det som de själva äger. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Sambors arvsrätt

2018-11-30 i Sambo
FRÅGA |Hej!Jag har en fundering gällande arvslott. Min sambo och jag väntar barn och jag har en son sedan innan som är 14år. Nu har oron över att en olycka skulle hända dykt upp. Tex att jag skulle gå bort. Då står sambon där, med ett barn i magen, utan boende för att huset är skrivet på mig. Om jag förstår rätt så ärver sonen allt och pengar som sambon lagt på huset för renovering och möbler blir hon utan då? Finns det nått man kan skriva så hon får bo kvar? Min son är skriven hos sin mor som är gift. Sonen är hos mig varannan helg och på lov.
Sara Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka möjligheter din sambo har att bo kvar i ditt hus vid din bortgång och även om hon har rätt att behålla möbler som finns i huset. Reglerna om detta finner man i ärvdabalken (ÄB) och i sambolagen (SamboL). För att svaret ska bli så tydligt som möjligt kommer jag först att redogöra för vad som gäller beträffande möblerna och därefter bostaden.Vad gäller beträffande möblerna? I din fråga framgår inte om det finns något samboavtal mellan dig och din sambo och jag utgår därför från att så inte är fallet. Ett samboförhållande upphör att gälla om en av samborna avlider (2 § SamboL). Om den efterlevande sambon begär det kan en bodelning ske (8 § SamboL). Vid en bodelning ska samboegendomen fördelas. Med samboegendom förstås bland annat sambors gemensamma bohag om det förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). I din fråga framgår att din sambo har införskaffat möbler till ditt hus. Förutsatt att detta gjorts för gemensam användning är det att betrakta som samboegendom och hon har då rätt att behålla hälften av möblerna.Vad gäller beträffande bostaden? Inom arvsrätten finns en huvudregel som säger att bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) har rätt till arv efter en förälder (2 kap. 1 § ÄB). Det som fastslås i bestämmelsen är den så kallade arvslotten. Arvslotten kan i sin tur inskränkas till laglotten (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är hälften av arvslotten och den har med andra ord varje bröstarvinge rätt att få ut vid förälderns bortgång. I din fråga framgår att du har ett barn. Vid din bortgång har ditt barn rätt att få ut sin laglott. Denna rättighet går inte att testamentera bort. Föreligger ett testamente som kränker laglotten har en bröstarvinge rätt att påkalla jämkning (7 kap. 3 § ÄB). Du kan således testamentera bostaden till din sambo, förutsatt att den inte inskränker ditt barns laglott. Skulle laglotten inskränkas av testamentet behöver inte din sambo sälja bostaden utan det räcker med att hon löser ut ditt barn med motsvarande summa som laglotten innebär. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Skulle du ha några fler funderingar är du välkommen att ta kontakt med oss igen. Med vänliga hälsningar,

Dödsbodelägarnas ansvar för dödsboet skulder

2018-11-18 i Sambo
FRÅGA |Hejsan.Jag vill veta hur länge dödsboet/ dödsbodelägarna ska betala hälften av räkningar/ avgifter på huset som den avlidne delade med sin sambo?Jag har hört att det är 3 månader, stämmer det? Isf under vilken paragraf hittar jag den uppgiften?Mvh
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om avveckling av ett dödsbo och dödsboförvaltningen regleras av bestämmelserna i Ärvdabalken (ÄB).Allmänt om avveckling av ett dödsboNär en person avlider övergår den dödes tillgångar och skulder till ett dödsbo. Dödsboet förvaltas av dödsbodelägarna tillsammans som har ansvar för att dödsboet skulder och tillgångar kartläggs och att dessa antecknas i en bouppteckning, se 18 kap. 1 § ÄB och 20 kap. ÄB. Av 20 kap. 4 § ÄB framgår det att den dödes tillgångar och skulder ska antecknas såsom de var vid dödsfallet. När den den döde efterlämnar en sambo ska anteckning av samboegendom samt skulder som är hänförliga till dessa anges. Tillgångar och skulder som är hänförliga hänförliga till båda samborna ska fördelas efter hur äganderätten eller ansvaret har varit fördelat mellan dem. Om exempelvis huset ägdes till hälften av respektive sambo, ska hälften av de kostnader hänförliga till huset samt sedvanliga hushållskunder, såsom hyra, el och telefoni kan tas upp till och med tre månader efter dödsfallet. Dessa skulder kommer alltså dödsboet att ansvara för. Inom tre månader efter dödsfallet ska en bouppteckning upprättas och lämnas in till Skatteverket. Det är först när bouppteckningen har registrerats och dödsboet skulder har betalats som arvskifte kan genomföras, 23 kap 2 § ÄB.Underhåll ur kvarlåtenskapen Det finns ytterligare en bestämmelse som skulle kunna vara den du syftar till. 18 kap. 5 § ÄB reglerar möjligheten för dödsbodelägare och för efterlevande make och oförsörjda barn att erhålla underhåll ur dödsboet under tre månader från dödsfallet.För att underhåll ska utgå krävs det dock att den underhållsberättigade inte får sin försörjning tillgodosedd på annat sätt. Det är tveksamt om sambo kan krävs förskott på sin lott enligt 18 § Sambolagen. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,