Vad händer med sambors gemensamma bostad vid dödsfall?

2018-10-30 i Sambo
FRÅGA
HejJag undrar vad som händer med med min och min sambos gemensamma bostad ifall någon av oss går bort. Vi står båda på bostaden och har ett gemensamt lån på halva fastighetens värde.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Samboförhållanden regleras av sambolagen (2003:376) (SamboL). Er bostad verkar av allt att döma vara förvärvad för gemensamt bruk i enlighet med bestämmelserna i 3 och 5 §§ SamboL, vilket innebär att bostaden är föremål för bodelning när samboförhållandet upphör och någon av samborna begär det (8 § SamboL). I händelse av någon att någon av er går bort upplöses alltså samboförhållandet och er bostad kommer att ingå i en bodelning, om det begärs av den efterlevande sambon, vilket sedan sker i enlighet med bestämmelserna i 12-15 §§ SamboL.

Sambors arvsrätt
Sambor ärver inte utan vidare varandra, så länge ni inte har avtalat om det i testamente, vilket framgår motsatsvis av 3 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Om någon av er skulle gå bort och inget testamente finns skrivet, så kommer de arvingar som enligt arvsordningen står på tur att bli dödsbodelägare till den avlidna och därmed ärva dennes del av kvarlåtenskapen, dvs. den del av bostaden som den avlidna äger. Beroende på hur era familjeförhållanden i övrigt ser ut så kan arvingarna alltså göra anspråk på bostaden, eller åtminstone bostadens värde.

Har någon av er t.ex. särkullbarn, dvs. barn som inte fötts inom äktenskapet, så har de rätt att få ut sitt arv omgående enligt 3 kap. 1 § ÄB. Gemensamma barn har alltså rätt till arvet också när föräldrarna inte är gifta. Det kan vara bra att tänka på att sambor får stå tillbaka även för andra arvtagare än barn: arvtagare kan ju också vara föräldrar, syskon eller någon som har rätt att träda i deras ställe enligt principen om istadarätt.

Slutsats
Det är därför svårt att exakt säga vad som kommer att hända med bostaden om någon av er skulle gå bort, men ni bör alltså tänka på att det kan finnas arvingar som kan vilja få ut sitt arv efter någon av er och därmed göra anspråk på bostaden. Dock har den efterlevande alltid en övertaganderätt vad gäller bostad och bohag i enlighet med 16-17 §§ SamboL, vilket sker genom att den efterlevande löser ut sig (betalar motsvarande värde på den avlidnas del av samboegendomen).

Arvingarna kan också välja att avstå sitt arv, antingen innan ett dödsfall inträffat (arvsavsägelse) eller efteråt (arvsavstående). Det är också svårt att säga hur era möjligheter att skriva ett testamente ser ut då det inte framgår av din fråga om ni har några barn, vars laglott (7 kap. 1 § ÄB) inte är möjlig att avtala bort. I övrigt råder avtalsfrihet och är ni båda barnlösa kan ni låta den efterlevande få överta bostaden i händelse av den andres död. Vill ni ärva varandra, helt eller delvis, skulle jag råda er att skriva ett testamente, vilket ni kan få hjälp med genom att boka en tid hos någon av våra jurister.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (356)
2019-03-21 Arv och önskemål
2019-03-20 Har särkullbarn rätt till arv trots testamente?
2019-03-13 Sambors arvsrätt
2019-03-12 Avstå arv för efterlevande sambo?

Alla besvarade frågor (66924)