Vad ärver en sambo?

Hej jag vill frågar nånting ang min sambo han har avblived i fredags och vi är tillsammans nästan 4år är hans barnen som har rätt att tar hans sakerna eller jag har rätt att kan få nånting till mig? Hoppas ni kan svara och förklara till mig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om sambor finns stadgade i sambolagen (SamboL). Regler om arvsrätt finns stadgade i ärvdabalken (ÄB). Båda lagarna är tillämpliga för att besvarar din fråga.

Vem ärver enligt lag?

Enligt svensk lag tillämpas den legala arvsordningen om den avlidne inte har skrivit något testamente. Enligt den legala arvsordningen är det i första hand den avlidnes barn som ska ärva (2 kap. 1 § ÄB). Efterlevande make kan också ha rätt till arv, men sambor har ingen arvsrätt efter varandra. I situationen du beskriver i din fråga är det din sambos barn som har arvsrätt efter sin förälder.

Vad ärver man som sambo?

Enligt svensk rätt har sambor ingen lagstadgad arvsrätt. Det finns en bestämmelse som kallas lilla basbeloppsregeln som finns till för att skydda den efterlevande sambon och förhindra att små hem splittras. Den innebär att den efterlevande sambon har rätt att få ut värdet av två prisbasbelopp vid fördelningen av gemensam egendom efter den andre sambons död (18 § SamboL). År 2018 motsvarar två prisbasbelopp 91.000 kr.

Sammanfattning

Du har ingen lagstadgad arvsrätt efter din sambo. Om din sambo inte skrivit något testamente kommer hans kvarlåtenskap att fördelas mellan hans barn. Du som sambo har rätt att få behålla ett värde av 91.000 kr vid fördelningen av gemensam egendom som görs innan arvet fördelas. I övrigt är det din sambos barn som har rätt att ärva.

Jag hoppas jag kunde besvara din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning