Är det bäst att sätta sin sambo eller sitt barn som förmånstagare till en livförsäkring?

2018-10-31 i Sambo
FRÅGA
Jag ställde denna fråga:"Min son och hans fästmö har tecknat en livförsäkring. Vad är bäst, att sätta sin partner eller det gemensamma barnet som arvinge till livräntan om någon av dom skulle dö? Dom är inte gifta men sambo och äger en villa ihop."Jag fick ett svar på skillnaden på sambolagen och gifta par. Det var inte min fråga? Se ovan. Jag undrar vad som är smartast?Mvh
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Eftersom din son och hans partner är sambos så ärver de som sagt inte varandra. Däremot kommer det gemensamma barnet att ärva sin pappa. Förutsatt att din son inte har några ytterligare barn kommer det gemensamma barnet ärva allt som är kvar efter sin pappa, alltså hela den så kallade kvarlåtenskapen, 2 kap 1 § ärvdabalken. På så sätt kommer barnet ärva egendom från sin pappa, trots att hen nödvändigtvis inte är förmånstagare till livförsäkringen

Jag själv skulle säga att det är smartast att din son sätter sin partner som förmånstagare till livförsäkringen. Det innebär att din sons partner kommer kunna känna en större ekonomisk trygghet om din son skulle gå bort. Om det gemensamma barnet är under 18 år och bor hemma är det också till förmån för barnet om den efterlevande föräldern har tillräckligt med pengar för att exempelvis kunna bo kvar i bostaden. Det kan vid en sådan stor förlust som att förlora sin pappa kännas bra om till exempel inte också boendesituationen förändras.

Om din son bestämmer sig för att sätta sitt barn som förmånstagare till försäkringen och ersättningen från försäkringen överstiger ett prisbasbelopp (45 500 kr för 2018) kommer ersättningen sättas in på ett spärrat konto som kontrolleras av överförmyndarförvaltningen, 16 kap 11 § föräldrabalken. Det innebär att pengarna inte får tas ut från kontot utan tillstånd från överförmyndaren, 13 kap 8 § föräldrabalken. Spärren försvinner när barnet fyllt 18 år. Det skulle innebära att själva meningen med livförsäkringen försvinner eftersom den till stor del är till för att vara en ekonomisk trygghet för de efterlevande vid ett dödsfall.

I och med att sambos inte ärver varandra fungerar en livförsäkring därmed som en säkerhet för den efterlevande sambon. Det kan vara en stor omställning att gå från två inkomster i familjen, till att ensam behöva försörja sig själv och sitt barn. Det gemensamma barnet kommer dessutom ensam att ärva sin pappa. Min rekommendation är därför att din son sätter sin sambo som förmånstagare till livförsäkringen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alma Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (365)
2019-04-25 Sambors rätt till arv
2019-04-24 Testamente mellan sambor: särkullbarns laglott och efterlevande make
2019-04-24 Vem har rätt att ärva efter min sambo?
2019-03-31 Komplettering, sambors arvsrätt

Alla besvarade frågor (68195)