Räknas bankmedel som samboegendom

Hej !

Jag undrar hur ett arv fördelas då min mamma nu har avlidit.

Jag är vuxen nu men var hennes enda barn . Min mamma var sambo ca 15 år , men det var inte med min pappa.

Hur fördelas arvet nu mellan mig och sambon? Hon hade ca 150 000 på banken . men inga andra tillgångar. I hemmet finna bara vanligt möbler mm inget av värde . , inga bilar eller annat finns .

Jag har läst om att sambo har rätt till 2 basbelopp på egendom. Räknas pengarna på banken som egendom?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att valde att ställa frågan till oss på Lawline!

Jag tolkar din fråga som om du var den enda sonen samt att hon var sambo med en person.

I detta fall gäller Ärvdabalken mellan dig och din mor och Sambolagen mellan din mor och din mors sambo.

De som har rätt att ärva något definieras i det andra kapitlet av Ärvdabalken. Där står det att den som ärver först är barnen till den avlidne, 2:1 Ärb. I 3:e kapitlet föreskrivs att om den avlidne var gift när en dog ska arvet gå till maken om de har gemensamma barn, 3:1.

I detta fall var inte din mor gift och den regeln är således inte tillämplig. För sambos funkar det annorlunda. Bodelning ska ske mellan din mor och sambo men då ska endast samboegendom uppdelas, 8§ SamboL. Samboegendom definieras i och säger att det endast är det gemensamma bostaden och bohaget som räknas som samboegendom. Det betyder alltså att de pengarna hon hade på bankkontot inte ska delas upp eller tillfalla sambon men möblerna i hemmet ska delas upp.

Du har rätt till att regler finns gällande sambos rätt till 2 prisbasbelopp. Den regeln hittar vi i 18§. Den säger i princip att sambon alltid har rätt till 2 prisbasbelopp från bodelningen när ena sambon avlider. Detta gäller endast samboegendom och bara om hennes del av bodelningen inte räcker till två prisbasbelopp.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob WestlingRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning