Ärver tidigare gifta sambor varandra?

2019-07-19 i Sambo
FRÅGA |Hej! Om 2 personer som tidigare varit gifta & nu är skilda, nu bor ihop som sambos: Gäller arvsrätten av sambon vid ett dödsfall eller har det ingen betydelse om sambon även varit äkta make sedan tidigare? Inget testamente har skrivits. Frågan är alltså om arvsrätten blir annorlunda när sambosarna varit gifta sedan tidigare vid ett eventuellt dödsfall eller ej. Funderingen uppstår då det finns ett flertalet andra lagar där samboskap likställes med giftemål rent juridiskt om samboparet sedan tidigare uppburit äkta-makar titel till varandra.Tack på förhand,Med vänliga hälsningar
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!I Sverige gäller att sambor inte ärver varandra. Det spelar ingen roll om ni tidigare varit gifta. När ni skiljer er så upphör arvsrätten som gäller mellan makar. När samboförhållandet upphör på grund av dödsfall av den ena sambon kan den efterlevande sambon begära att samboegendomen fördelas genom bodelning (8 § sambolagen). Den efterlevande sambon har dessutom enligt den så kallade lilla prisbasbeloppsregeln rätt till att, vid en bodelning, få ut så mycket som två gånger prisbasbeloppet (18 § andra stycket sambolagen). Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig igen!Med vänliga hälsningar,

Skriva inbördes testamente mellan sambos

2019-07-15 i Sambo
FRÅGA |Jag och min sambo ska skriva ett testamente, för vi vill ärva varandra. Vi har två gemensamma barn, som vi vill ska ärva oss när vi båda har gått bort. Vi har för oss att vi har hört någonstans att vi kan skriva i testamentet att vi vill att arvslagen ska gälla som om vi vore gifta, stämmer det? Hur ska vi annars skriva för att det ska bli så som vi önskar?
Isabelle Sewelén |Arv och testamente mellan samboBestämmelserna om arv och testament finns i ärvdabalken (ÄB). Sambor har ingen arvsrätt efter varandra. För att ni ska kunna ärva varandra behöver ni, precis som du nämner i din fråga, upprätta ett inbördes testamente. Förhållandet hade varit annorlunda om ni var gifta. Makar ärver varandra när den andra går bort, förutsatt att inget testamente finns som reglerar annat. SamboegendomMed samboegendom avses den gemensamma bostaden och bohaget. Bohag är sambors gemensamma möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Däremot kan ni ett i testamente skriva att även annan egendom ska ingå, till exempel en bil som någon av er äger.Fri förfoganderättVärt att tillägga är att ni skiljer på sådant som ni vill att den ena ska äga med fri förfoganderätt respektive full äganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den sambon som ärver efter den andra får i princip göra vad den vill med den egendomen. Däremot får den sambon som ärver med fri förfoganderätt inte testamentera vidare den egendom som innehas med fri förfoganderätt. När den sambon som ärvt egendom med fri förfoganderätt gått bort kommer alltså den egendomen falla tillbaka till era två gemensamma barns arv enligt den legala arvsordningen (2 kap. 1 § ÄB)Full äganderättOm ni däremot väljer i ert testamente att viss egendom ska innehas med full äganderätt gäller andra regler. Då har den sambo som ärver efter den andra sambon, rätt att både använda den egendomen som den själv vill och även rätt att testamentera bort den egendomen. Skillnaden i att ärva med full äganderätt är alltså att den andra sambon har en oinskränkt rätt att göra vad den vill med den egendom som innehas med full äganderätt. Denna egendom behöver inte nödvändigtvis ingå i den vanliga arvsordningen och falla tillbaka till era två barn. Sådant är fallet om t.ex. den ena sambon som ärvt valt att göra sig av med den egendomen genom exempelvis testamente. Då har era två barn ingen rätt att kräva att den ska gå "tillbaka" och ingå i deras arv. Så är även förhållandet vid det motsatta; om egendom som enligt testamente ska innehas med full äganderätt, vid den andre sambons bortgång, finns kvar, falla automatiskt till era barn. Det är du och din sambo som tillsammans, vid upprättande av ett testamente, som väljer vilken egendom som ni vill ska ärvas med fri-, respektive full äganderätt. Barnens rätt till efterarv Viktigt att ni är medvetna om att era gemensamma två barn, oavsett vad ni skriver i testamentet ändå alltid har rätt att få ut sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är hälften av arvslotten. Arvslotten omfattar allting som den efterlevande sambon lämnat kvar, och laglotten är således hälften av det som den ena sambon lämnar kvar.Egendom som ärvs av den andre sambon med full äganderätt behöver nödvändigtvis inte ingå i den vanliga arvsordningen och falla tillbaka till era två barn. Sådant är fallet om t.ex. den ena sambon som ärvt valt att göra sig av med den egendomen genom exempelvis testamente. Då har era två barn ingen rätt att kräva att egendomen ska "gå tillbaka" och ingå i deras arv. Så är även förhållandet vid det motsatta; om egendom som enligt testamente ska innehas med full äganderätt, vid den andre sambons bortgång, finns kvar, faller den automatiskt till era barn.Du skriver dock i frågan att ni vill att era två barn ska få ärva allt efter er. I sådana fall har era två barn rätt att få ärva all egendom som efter er bådas bortgång finns kvar. Såväl egendom som i testamente skulle ägas av den andre sambon med fri-, respektive full äganderätt. "Hur ska vi annars skriva för att det ska bli så som vi önskar?"Du skrev att ni ville upprätta ett testamente. Viktigt att betona är att ert testamente blir juridiskt korrekt och gällande och att det i testamentet inte ska finnas utrymme för olika tolkningar som kan ge upphov till oenighet om vem av era två barn som ska ärva vad efter er. För att få en så bra och uttömmande utformning av ert testamente och som ni tänkt er, rekommenderar jag att ni tar tar hjälp av en jurist som är specialiserad på familjerätt så att ert testamente blir som ni önskat er och även juridiskt korrekt. Behöver ni hjälp rekommenderar jag att ni bokar tid hos en av våra jurister. Ni kan boka direkt här: http://lawline.se/boka Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Sambo och arv

2019-06-30 i Sambo
FRÅGA |Jag och min sambo ska köpa en fastighet av min svärmor. Vi funderar på om vi ska skriva den som enskild egendom på min sambo. Om jag och min sambo och våra båda barn skulle omkomma samtidigt, så att svärmor "ärver tillbaka" fastigheten. Eller behöver vi inte skriva den som enskild egendom och kan skriva någon sorts testamente så att svärmor ärver fastigheten iaf? Det är hennes familjs släktgård och ingenting som mina föräldrar ska tjäna på om vi skulle döMvh Andreas
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor som rör arv regleras i ärvdabalken (ÄB) och rörande sambor regleras en del i sambolagen.Om du och era barn skulle dö så träder dina föräldrar i dina barns ställe och tar hälften var av din kvarlåtenskap (2 kap 2 § ÄB). Denna ordning, den så kallade legala arvsordningen, går att sätta åt sidan genom att upprätta testamente. Det som kan göras är att du testamenterar bort din del i fastigheten till svärmor och att din sambo gör detsamma (i sambons fall ärver svärmor utan testamente, därför är testamente endast nödvändigt om det finns fler arvingar) så att hon i fallet då ni båda och era barn dör samtidigt ärver fastigheten genom testamente. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny.Vänligen,

Hur ärver sambor varandra? Och vad blir konsekvenserna om man gifter sig men inte har gemensamma barn?

2019-06-28 i Sambo
FRÅGA |Hej! Min sambo har 2 barn, jag inga. Vi äger ett hus gemensamt men har inte skrivit nånting så vad händer om han går bort, får jag inget? Om vi gifter oss är det så att vi då hade delat hans halva del på huset på 3? Ärver isf hans barn även pengar som jag har på mitt egna bankkonto? Jag har betalt mer av möbler o dyl men får jag behålla det? Många frågor o funderingar....
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras i ärvdabalken (ÄB), sambolagen, och äktenskapsbalken (ÄktB). Om din man skulle gå bortOm man är gift och har gemensamma barn ärver maken barnens arvslotter med fri förfoganderätt och barnen får sedan rätt till efterarv när den efterlevande maken dör (3 kap. 1 § och 3 kap. 2 § ÄB). Om man är gift och inte har gemensamma barn ärver dock inte den efterlevande maken utan det är i första hand bröstarvingarna, alltså barnen, till den avlidne som får ärva (2 kap. 1 § ÄB). För sambor gäller att de inte ärver varandra överhuvudtaget. I detta fallet kommer alltså din mans barn att ärva honom om han skulle avlida. Du skriver att ni gemensamt äger huset, alltså är enbart halva huset hans egendom. Detta innebär att vid ett dödsfall kommer hans barn att få ärva hans halva av huset medan du fortfarande står som ägare till den andra halvan. Barnen kan ju bara ärva hans egendom, inte din. Det finns dock en möjlighet för dig i egenskap av sambo att få ut två prisbasbelopp av samboegendomen vid ett eventuellt dödsfall (18 § andra stycket sambolagen). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag om de inköpts för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Om ni skulle gifta erOm ni gifter er blir det som jag beskrev ovan fortfarande så att hans barn kommer ärva honom eftersom ni inte har några gemensamma barn (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär dock inte att de får tillgång till din egendom, de ärver bara hans egendom. De kommer alltså få hans del av huset, hans banktillgodohavanden osv. Din egendom är fortfarande din egendom. Om ni är gifta måste dock en bodelning göras vid dödsfallet (23 kap. 1 § ÄB). Vid en bodelning delas giftorättsgodset lika mellan makarna (9 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset är allt som inte är enskild egendom och det är det som ingår i en bodelning (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord eller genom villkor i gåva eller testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Den egendom som tillkommer din man efter bodelningen kommer ingå i arvsskiftet. Om du har mer egendom än din make (som är giftorättsgods) kommer alltså en viss del av din egendom tillfalla arvet efter din man. Om du vill vara på den säkra sidan att detta inte ska inträffa är det en bra idé att upprätta ett äktenskapsförord som gör egendomen enskild. BasbeloppsregelnDu har som efterlevande make rätt att få behålla fyra prisbasbelopp ur kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Man räknar då ihop vad man fått ut från bodelningen och vad man har som enskild egendom och har man inte kommit upp i över fyra prisbasbelopp då så får man erhålla det ur kvarlåtenskapen efter den avlidne maken. SammanfattningSom sambo ärver du ingenting, du kan dock få behålla samboegendom till ett värde av två prisbasbelopp. Där har du en möjlighet att exempelvis behålla möbler och dylikt. Inte heller om ni skulle gifta er har du arvsrätt eftersom ni inte har några gemensamma barn. Det är din mans barn som kommer ärva hans egendom. Huset äger ni gemensamt och den praktiska lösningen blir antagligen att du kommer få köpa ut hans barn för att kunna bo kvar, alternativt försäljning av huset och du tvingas flytta samt att ni delar på försäljningsintäkten. Om ni gifter er och din man skulle avlida kommer en bodelning att göras först där all egendom som är giftorättsgods delas lika mellan dig och din man. Din mans del tillfaller sedan dödsboet och kommer ingå i arvsskiftet. Avslutande rådFör att komma runt den legala arvsordningen kan man upprätta ett testamente där man föreskriver annat. Där kan man exempelvis skriva in att ens sambo ska ärva ens andel av bostaden och bohaget. Det finns vissa formkrav vid upprättande av testamente (10 kap. 1 § ÄB). Dessa är bl.a:Skriftlighet.Två vittnen bevittnar testamentsskrivandet samtidigt.Underskrift av testatorn.Det finns även vissa begränsningar i vem som får bevittna ett testamente, man får exempelvis inte vara under 15 år, lida av psykisk störning eller vara den som testamentet är till förmån för (10 kap. 4 § ÄB). Hoppas detta var till hjälp för dig. Har du fler funderingar kan du kontakta vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08 533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Sambos arvsrätt

2019-07-18 i Sambo
FRÅGA |HejJag är en man som bor i en lägenhet min mamma äger till största del. Hon äger 90% och jag äger 10%.Min sambo undrar vad som skulle hända om jag dog. Skulle min sambo då ärva mina 10%?Mvh John
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av ärvdabalken (ÄB). Sambos ärver inte varandra. Det betyder att du, om du vill att din sambo ska erhålla din andel av bostadsrätten vid händelse av din bortgång, måste testamentera den till din sambo (i enlighet med formkraven i 10 kap 1 § ÄB). I annat fall tillfaller det du lämnar efter dig, om du inte har några barn, dina föräldrar (2 kap 1–2 § ÄB).Vänligen

Testamentering och laglott efter makar och sambos

2019-07-11 i Sambo
FRÅGA |Vilka skillnader finns det mellan äktenskap och partnerskap mellan två personer av olika kön?Hur stor del av mina tillgångar kan jag testamentera till annat än mina barn?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras främst av ärvdabalken (ÄB).Jag förstår dig som att frågan rör om det är någon skillnad mellan hur gifta respektive sambos kan testamentera till sina barn. Gäller frågan skillnaden mellan gifta och personer som lever i registrerat partnerskap, finns ingen skillnad vad gäller testamentsbestämmelserna (3 kap 1 § lagen om registrerat partnerskap).Du kan fritt testamentera hela din egendom (9 kap 1 § ÄB). Barn har dock rätt att begära jämkning i testamente för att få ut sin så kallade laglott, vilken motsvarar 50% av vad föräldern lämnar efter sig delat på antal barn föräldern har, gäller oavsett om föräldern är make eller sambo (7 kap 1 § ÄB. Jfr 7 kap 3 § ÄB och 2 kap 1 § ÄB). Är föräldern gift med den andra föräldern till ett eller flera av sina barn, har den efterlevande maken rätt att fritt disponera arvet som ska tillfalla de gemensamma barnen så länge denne är i livet. Är inte detta belopp minst fyra prisbasbelopp (vilket 2019 är 4x23 500 kr = 94 000 kr), har den efterlevande maken alltid rätt att få egendom motsvarande fyra prisbasbelopp om detta kan täckas av vad den avlidne lämnat efter sig, även om det sker på bekostnad av vad ej gemensamma barn egentligen ska få (3 kap 1 § ÄB).Motsvarande bestämmelser finns inte för efterlevande sambos.Vänligen

Det går att ärva "temporärt" genom testamentering om fri förfoganderätt

2019-06-30 i Sambo
FRÅGA |Min mamma och hennes sambo har en bostadsrätt som står på min mamma men betaldes av hennes sambo. Om jag förstått det rätt så äger de ändå hälften var av denna. Vid den enas bortgång kommer då den som lever kvar vara tvungen att "köpa ut" de släktingar som ärver. Min mamma har tre barn, hennes sambo har inga barn. Han har heller inga syskon eller föräldrar i livet utan närmaste släkt är syskonbarn vilka inte har automtisk laglott.Hur ska de formulera sitt testamente för att1. Den som överlever den andre ska kunna bo kvar i bostadsrätten så länge denna önskar och ev arv fås ut när bostadsrätten säljs eller den andre avlider så det blir bouppteckning.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar i första hand bestämmelser om arv och testamente som du finner i ärvdabalken (ÄB), men jag kommer även ta upp den oskrivna regeln om dolt samägande i mitt svar.Vanligt med dold samäganderätt i gemensamt införskaffad egendomI första hand kan snabbt fastställas något du egentligen redan konstaterat – att din mammas sambo borde vara en hälftenägare till bostadsrätten trots att han inte är skriven som det. Det följer av principen av dolt samägande, som växt fram genom olika prejudicerande rättsfall just för att utgöra ett skydd för makar och partners som varit med och bekostat ett inköp, utan att nedtecknas som formella ägare. Inledningsvis gällde dold samäganderätt endast i fastigheter, men principen har sträckts ut till att gälla även i lös egendom, vilket bostadsrätter räknas som. Det som enligt praxis krävs för att dold samäganderätt ska föreligga är (1), ena maken köpt egendomen i eget namn men för bådas räkning, och (2) att den andra maken bidragit ekonomiskt till förvärvet, om det kan antas att det fanns en önskan om samäganderätt (vilket man i princip kan räkna med att det finns i dessa fall). Ibland har det framhållits krav på att en gemensam avsikt om samägande, men detta krav har i senare praxis anses överspelat. Om inget annat sagts – vilket det av förklarliga skäl sällan har i fall av dold samäganderätt – presumeras att samägarna äger en hälft av egendomen var (lag om samäganderätt 1 §). För att sammanfatta,eftersom din mammas sambo uppenbarligen har betalt för har din mammas lägenhet, och antagligen i vart fall önskat sig en mer eller mindre uttalad samäganderätt till denna, borde dold samäganderätt föreligga till hälften av lägenhetens värde.Om man inte har barn eller barnbarn får man testamentera sin egendom frittDu nämner vidare att din mammas sambos närmaste arvingar är syskonbarn. Som du mycket riktigt poängterar saknar dessa rätt till laglott (se ÄB 2 kap. 1 § motsatsvis). Vad det innebär är alltså att din mammas sambo är fullständigt fri att testamentera över sin egendom hur helst han vill. Din mamma är däremot skyldig att låta minst hälften av sina tillgångar tillfalla er som arv, och kan endast testamentera fritt över resterande hälft (ÄB 7 kap. 1 §). Notera att du och dina syskon dock kan välja att skjuta upp ert morsarv till förmån för er mammas sambo, och istället få det först när även han gått bort (ÄB 3 kap. 9 §).Det går att ärva "temporärt" med fri förfoganderättEn direkt möjlighet din mamma och hennes sambo har för att få bo kvar efter den andres frånfälle – och utan att behöva köpa ut släktingar – är att helt enkelt testamentera sin hälft till den andre. Detta går onekligen för din mammas sambo, men för att även din mamma ska kunna göra detta krävs alltså att lägenheten är värd mindre än hälften av hennes samlade tillgångar. På så vis kommer den i paret som överlever den andre överta hela äganderätten till lägenheten.Men detta drabbar förstås antingen din mammas eller hennes sambos arvingar, då åtminstone "ena sidan" (beroende på vem som får överta äganderätten) kommer förlora en del av sitt arv till den "andra sidan". Om ni istället vill att lägenhetens värde – efter båda sambors bortgång – ska tillfalla "arvssidorna" till hälften var (samma fördelning lägenhetens värde som ni har nu) rekommenderar jag att din mamma och hennes sambo borde testamentera sin egendom till varandra med fri förfoganderätt. Detta innebär alltså att den överlevande av dem får överta den avlidnes egendom och bruka denna som sin egen fram till sin död. Den enda begränsningen i den fria förfoganderätten är att mottagaren inte får testamentera egendomen. När väl båda sambor gått bort kommer arvingarna (alltså du och dina syskon, samt din mors sambos syskonbarn) ärva sina släktingars egendom enligt vanliga arvsregler, utan att någon förändring av äganderätten mellan samborna – och i förlängningen deras arvingar – skett. Värt att notera är att HD i ett rättsfall slagit fast att det inte går att testamentera specifik egendom (ex. lägenhet X) med fri förfoganderätt, utan att testamenteringen görs över en ideell andel av testatorns tillgångar (% av egendomsvärdet). För att vara säker på att lägenheten ingår i den fria förfoganderätten bör din mor och hennes sambo alltså testamentera över all (hälften för din mor, då hon är tvungen att utge laglotter till er) sin egendom med fri förfoganderätt för den andre.Sammanfattningsvis anser jag alltså att ett inbördes testamente där all din mors och hennes sambos egendom testamenteras till den andre med fri förfoganderätt skulle uppnå de önskningar du framfört.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Kan mina barn ärva bostadsrätten medan sambon får bo kvar?

2019-06-24 i Sambo
FRÅGA |Hur kan jag trygga för min sambo att vid behov få bo kvar i vår bostadsrätt som jag köpte för egen del innan vi blev ett par, ifall jag dör före honom? Jag tänker mig att mina 3 barn ska ärva mina tillgångar. Kan jag formulera något avtal för sambon om att kunna bo kvar eventuellt under viss tid? Mvh Sara
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till ärvdabalken, du hittar den här. Testamente med nyttjanderätt till din samboI det fall att du går bort före din sambo och du inte har något testamente kommer dina barn att ärva din bostadsrätt. Detta eftersom sambos inte ärver varandra. För att dina barn ska ärva bostadsrätten samtidigt som din sambo får bo kvar i den under en viss tid rekommenderar jag att du skriver ett testamente med dessa villkor. Detta är en ensidig handling, dvs det krävs inte någon överenskommelse mellan dig, dina barn och din sambo. Som huvudregel gäller egentligen att en testamentstagare ärver egendomen med full äganderätt. Detta innebär att testamentstagaren kan råda över egendomen så som denne önskar. Det står dig dock fritt att skriva att din sambo ska ha nyttjanderätt till bostadsrätten under antingen en viss begränsad tid eller tillsvidare. Det är då detta villkor som gäller då det är din sista vilja som ska vara styrande för hur din egendom ska fördelas och användas. Din sambo kommer då ha rätt att bo kvar i bostadsrätten efter din bortgång. Om du inte föreskriver något annat kommer dina barn inte kunna sälja bostadsrätten utan din sambos samtycke. (se 12 kap 6 § ärvdabalken)Formkrav för testamenteObservera att det finns krav för hur ett testamente ska upprättas för att det ska vara giltigt. Det är därför viktigt att ditt eventuella testamente uppfyller dessa krav: testamentet ska vara skriftligt två vittnen ska skriva under testamentet och båda två måste göra det vid samma tillfälle (se 10 kap 1 § ärvdabalken) Sammanfattning och rådSammanfattningsvis kan du alltså genom ett testamente förordna så att bostadsrätten tillfaller dina barn men att din sambo får bo kvar under en viss period. Det är viktigt att testamentet i så fall upprättas på ett korrekt sätt och att du är tydlig med vad du vill för att undvika tolkningssvårigheter och konflikter. Skulle du vilja ha hjälp med att skriva ett sådant testamente är du varmt välkommen att ta hjälp av någon av våra jurister genom att boka en tid här. Hoppas du har fått svar på din fråga och att det blivit klarare kring hur du ska gå tillväga!Med vänliga hälsningar,