Vilka rättigheter har en efterlevande sambo till den gemensamma bostaden?

2019-10-02 i Sambo
FRÅGA
Hej! Min farmor och hennes sambo(ej gifta) bor tillsammans i ett hus som dom köpt ihop, båda står på huset och betalar lån på huset. Båda har barn men inga gemensamma, och det tar mig till min fråga. Kan man skriva något avtal att om någon av dom skulle gå bort, så skulle ingen av barnen ha rätt att ta huset av den kvarlevande? Alltså begära arvpengar av deras del av huset bara för föräldern gått bort.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB) samt sambolagen (SamboL).

Vilka möjligheter finns det att avtala om det framtida arvet?

Sambor har som utgångspunkt ingen lagstadgad rätt att ärva varandra. Din farmor och hennes sambo kan dock upprätta varsitt testamente till förmån för varandra och på detta sätt försäkra sig om att den efterlevande av dem inte lämnas arvslös. Bröstarvingarna, deras barn, kan trots testamente inte göras arvlösa och kommer ha rätt att begära ut sin laglott, vilket utgörs av halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att om hela kvarlåtenskapen har testamenterats till den efterlevande sambon så kommer barnen om de väljer att jämka testamentet att ha rätt till hälften av kvarlåtenskapen.

Det är alltså inte möjligt för din farmor och hennes sambo att på förhand avtala om att den efterlevande sambon ska sitta i ett helt orubbat bo. Deras barn kan välja att göra en arvsavsägelse men detta innebär också att de helt avsäger sig sin rätt till arv.

Vad gäller för deras gemensamma bostad?

Trots att bröstarvingarnas rätt är stark gentemot den efterlevande sambon i fråga om den avlidnes kvarlåtenskap så finns det dock ett skydd som avser den gemensamma bostaden. Eftersom din farmor och hennes sambo lever i huset tillsammans och det även är införskaffad för detta ändamål så utgör den också samboegendom (3 § och 5 § SamboL). Den gemensamma bostaden skyddas därför i den bemärkelsen att det enbart är den efterlevande sambon som kan överta bostaden(16 § SamboL). Arvingarna kan alltså inte begära att de ska få ta över huset men däremot så behöver den efterlevande sambon ersätta arvingarna motsvarande värde.

Ett alternativ för din farmor och hennes sambo utöver ett upprättande av testamente kan vara att teckna varsin livförsäkring som gäller till förmån för varandra. På detta sätt kan det försäkringsbelopp som utfaller vid dödsfall bekosta eller bidra till att bekosta övertagandet av bostaden och dess bohag vid händelse av att någon av dem går bort.

Sammanfattning

Din farmor och hennes sambo kan upprätta ett testamente till förmån för varandra. Bröstarvingarna kommer dock ha rätt att få ut sin laglott vilket inte kan avtalas bort. Parets gemensamma bostad är det enbart den efterlevande sambon som kan begära att få ta över men arvingarna har genom detta rätt till ersättning. Ett komplement till testamentet kan därför vara att teckna en livförsäkring för att på förhand säkra den ekonomiska situationen för den efterlevande sambon.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (510)
2021-12-30 Hur gör man för att leva så orubbat som möjligt som sambo om en avlider?
2021-12-30 Ses sambor som "släkt" till den avlidne?
2021-12-26 Vem ärver den avlidne sambons del av det gemensamma huset?
2021-12-07 Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?

Alla besvarade frågor (98481)