"Enskild egendom" får endast verkan vid bodelning och inte arvsrätt

2019-10-14 i Sambo
FRÅGA
En arvtagare avlider strax efter han har erhållit ett arv.I testamentet står : arvet skall liksom avkastningen därav, utgöra enskild egendom. Egendomen skall i förekommande fall ej utgöra föremål för övertaganderätt eller rådighetsinskränkningar som kan göras gällande enl äktenskapsbalken eller enligt sambolagen.Arvtagaren som har avlidet har en sambo.Arvtagaren skrev i ett testamente att allt ska gå till hans sambo vid hans bortgång.Min fråga: Får sambon i detta fall även det först nämnda arvet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Villkoret att ett arv ska vara arvtagarens enskilda egendom innebär endast att egendomen inte ska ingå vid en eventuell bodelning (7 kap 1 § äktenskapsbalken, 10 kap 1 § äktenskapsbalken och 4 § sambolagen). Att egendom är någons enskilda har ingen påverkan vid arvsrätt. Det finns alltså inget hinder för arvtagaren att testamentera bort sitt arv till sin sambo. Sambon har i detta fall rätt att ärva enligt arvtagarens testamente, så länge det inte finns någon bröstarvinge till arvtagaren. Bröstarvingar kan nämligen inte göras helt arvlösa utan de har alltid rätt att få ut sin laglott (7 kap 1 § ärvdabalken och 7 kap 3 § ärvdabalken). Ifall inga bröstarvingar finns existerar inga hinder utan sambon har rätt att ärva enligt testamentet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (402)
2019-11-12 Har sambo arvsrätt?
2019-11-11 Vad gäller när ena sambon avlider om endast en av samborna står på lagfarten till gemensam bostad?
2019-11-07 Vad händer med arvet och särkullbarn när min sambo går bort?
2019-11-06 Efterlevande sambos rätt till bostad

Alla besvarade frågor (74534)