Om arvinge köper ut barndomshem när ska övriga arvingar lösas ut?

2021-09-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Min bror ska köpa vårt föräldrahem medans mamma lever. Pappa är avliden. Ska han då lösa ut min bror å mig medans mamma lever eller efter hennes död?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Ni kan reglera det köpet hur ni vill, han kan lösa ut er nu innan eller efter din mamma gått bort finns ingen lagregel om det. Om din bror skulle få köpa det nu innan din mamma gått bort, så kommer det att ses som förskott på arv. När din mamma går bort kommer era andelar räknas ut och värdet på huset kommer att räknas av på hans lott, överstiger beloppet hans andel får han ju betala er så att det täcker mellanskillnaden.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Värdering av förskott på arv

2021-05-25 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag och min make har två vuxna barn. Vi har genom gåvobrev överlåtit vår sommarstuga på vår son. Inför upprättandet av gåvobrev och testamente anlitade vi en (pensionerad) mäklare som värderade stugan till 65000 kr, marknadsvärde. Det rör sig om en enkel stuga på ofri grund. Enligt testamentet ska stugan betraktas som ett förskott på arv och avräknas från sonens arvslott då vi avlider. Med detta är vår dotter inte alls nöjd. Hon har på eget bevåg anlitat en annan mäklarfirma som värderat stugan till 750.000 kr. Således skiljer de två värderingarna sig markant åt. Frågan är nu vad som är rätt och hur detta ska kunna avgöras. Kan jag och maken själva värdera stugan, för vi tycker att båda värderingarna är felaktiga, den ena för låg och den andra alldeles för hög. Enligt testamentet och gåvobrevet är ju det hela redan avgjort och giltigt, men denna "affär" riskerar förhållandet med vår dotter och att vi aldrig mer kommer att få träffa våra barnbarn. Sonen är villig att justera upp värdet från 65000 vilket han också tycker är orimligt lågt. Hur ska vi kunna ställa allt till rätta?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Det finns inget direkt juridiskt svar på er fråga, utan ni har möjlighet att själva avtala om värderingen. De faktorer som kan bli aktuella för situationen är som ni själva nämner förskottet på arv till sonen, och hur högt det värderas samt eventuellt skattemässiga konsekvenser beroende på upplägget kring gåvan. Just eftersom värderingarna skiljer sig åt så markant hade jag gett er rådet att värdera stugan igen, det känns orimligt att det skulle finnas en värdeskillnad på ca 700 000 kronor. Ni kan absolut själva värdera stugan, det är upp till er. Som nämnt så är gåvobrevet och testamentet redan giltigt upprättat men svårigheten ligger i att göra båda barnen nöjda och därav anser jag det aktuellt att upprätta nya dokument. Detta antingen med hjälp av en till oberoende värdering av en tredje mäklare eller att ni sätter er ner tillsammans med barnen och gemensamt försöker nå en överenskommelse om vad ni tycker är en rimlig värdering. Hoppas detta var svar på er fråga!Med vänlig hälsning

Förskott på arv

2021-04-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mormor avled nyligen och det är min syster och jag samt två mostrar som står som arvtagare.När mormor sålde sitt hus "lade hon in pengarna" i en lägenhet som står skriven på en av mostrarna. Finns det någon chans att få en del av lägenhetens värde i arv eller är det helt uteslutet? Hoppas att ni förstår frågeställningen. Mvh Maria
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns absolut en chans att ta del av det värdet som investerats i din mosters lägenhet. Den summa som investerats i lägenheten kommer som utgångspunkt att ses som förskott på din mosters arv om inte annat har avtalats. Detta innebär att beroende på hur stor kvarlåtenskap din mormor har så kommer värdet som investerats, räknas med i kvarlåtenskapen, för att sedan dras bort på din mosters arvslott, 6:1 ärvdabalken. Exempel: Om ni är 4 arvtagerskor (A,B,C,D) och din moster redan (A) har tagit ut 50 000 och dödsboet har ett värde på 150 000, så skulle ni som utgångspunkt få dela på det dvs 150 000/4. Har dock A redan fått pengar i förväg genom investeringen i lägenheten så ska det ses som förskott och boets värde ska ökas med förskottets värde dvs 50 000, så istället får ni 200 000 att dela på dvs 200 000/4. Varje arvtagerska ska vardera få 50 000. Eftersom A redan fått ut ett förskott på 50 000 får hon inga ytterligare pengar vid själva bodelningen mellan er utan hon har redan fått sitt arv. Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Hur räknas arvet ut om en arvinge fått ett förskott?

2021-01-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min mor äger ett hus utomlands. Vi är fyra syskon. Jag är den enda som är intresserad av huset och också har investerat i det tidigare (alltså betalat reparationer etc). Om min mamma skulle vilja ge mig huset innan hon dör (ärva i förskott som en gåva) vad gäller i relation till mina syskon?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din mamma ger huset till dig som en gåva och ni inte skriver in några andra villkor, kommer huset att ses som ett förskott på arvet precis som du skriver, 6:1 ärvdabalken. Detta innebär om dina föräldrar är skilda eller din pappa gått bort, att när din mamma dör kommer ni fyra syskon att dela på hennes arv som bröstarvingar, 2:1 jämte 3:1 1 st ÄB. Då kommer husets värde tillföras det värde som hennes totala tillgångar uppgår till när hon avlider. För att på ett tydligare sätt kunna redogöra hur arvet fördelas om din mamma går bort och du fått huset som förskott har jag gjort följande exempel nedan då jag tror det är lättare att förstå med ett konkret exempel än om jag endast beskriver med ord. Exempel: Om din mamma avlider och ni är 4 barn (A,B,C, D). Dödsboet har ett värde på 8 000 000 kr när din mamma avlider. Innan dess har du fått huset i gåva som hade ett värde på 2 000 000 kr när du mottog gåvan, 6:3 ÄB. Som utgångspunkt bortsett från gåvan skulle ni få dela på den 8 000 000/4 dvs 2 000 000 kr/var. Har dock du som syskon A fått en förskott på arvet genom att fastigheten ska boets värde ökas med förskottets värde, 6:5 ÄB. Dvs i detta fall 2 000 000, så istället får ni 10 000 000 att dela på dvs 10 000 000 kr/4 à 2 500 000 kr /var. Ni syskon ska vardera få 2 500 000. Eftersom du (A) redan fått ut ett förskott på 2 000 000 kr så kommer detta att avräknas på din arvslott, 7:2 ÄB. När din mamma gått bort kommer du att ha rätt till tillgångar värda 500 000 kr till på din arvslott utöver den fastighet du mottagit. Dina syskon kommer alltså att få tillgångar för ett värde av 2 500 000kr, av de tillgångar som finns kvar att dela på. Du kommer ha rätt till tillgångar för ett värde av 500 000 kr av de tillgångar som finns vid din mammas död, då du redan fått ett avräknas värde på 2 000 000 genom huset. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur regleras förskott på arv?

2021-05-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Vi har 2 vuxna barn. Ett av barnen skall nu köpa fastighet. Det hela går ihop ekonomiskt för familjen. De behöver lån av 100 000 för att komma ner i amorteringskostnaderna. Jag och min man har nu tänkt att ge sonen 100 000. Antar att vi behöver skriva ngt på det (förtida arv?). Vill informera vår dotter. Hon är inte i nuläget i behov av "lån". Vi har inte mycket pengar (ca 1,5 miljoner på banken). Äger bostad värd ca 6 miljoner. Vi är i 65-70 års åldern pensionärer.Vänligen "vill göra rätt"
Jessica Sarhede |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Som utgångspunkt kommer tillgångar som ges till era barn under er livstid räknas som förskott på arv om ni inte avtalar om annat, 6:1 ärvdabalken. Men för att det inte ska uppstå några oklarheter eller eventuell osämja hade jag gett er rådet att som ni själva nämner upprätta ett gåvobrev till sonen där ni skriver att gåvan ska räknas som förskott på arvet. Jag hade också gett er rådet att informera er dotter så hon också är insatt. Överlag inom arvsrätten har ni rätt att komma överens om hur ni vill att arvet ska fördelas, om ni inte reglerar något så kommer era barn, dvs bröstarvingar, att ärva er hälften var. Med förskottet till er son på 100 000, så kommer den summan sedan att dras bort från hans arvslott vid arvskiftet då han redan fått ut den andelen av arvet. Det är också endast era bröstarvingar (om ni inte testamenterat något av er kvarlåtenskap till utomstånde) som skulle kunna klandra arvsskiftet, med andra ord, så länge ni är överens kan ni i stor utsträckning välja hur ni vill fördela era tillgångar. Hoppas detta var svar på er fråga!Med vänlig hälsning,

Om god man också är bröstarvinge?

2021-04-29 i Förskott på arv
FRÅGA |HejJag är God man till min mamma som har en långt gången demens. Hon äger en kolonistuga i mkt dåligt skick, som hon fått ärva efter min mormor och morfar. Den ska nu säljas då hon inte har förmåga att sköta den längre. Jag har fått den värderad av två oberoende mäklare. Den ena värderade den till 100.000 kr och den andra till 120.000 kr (stugan i sig tycker de kan rivas men värderingen gäller odlingsmöjligheterna) . Om min mamma hade varit frisk och velat göra sig av med stugan hade hon med största sannolikhet skänkt eller sålt den till en symbolisk summa till min äldsta son som är snickare. Förstår att han inte bara kan ta över stugan nu men vad är ett lämpligt pris att köpa den för? Är det 110.000 kr? Det kan ju hända att vi inte ens skulle kunna sälja den privat till det priset med tanke på stugans dåliga skick. Låt säga att vi bara får 80.000 kr, skulle sonen då få köpa det för samma pris? Känns ej aktuellt att låta mäklare sköta försäljningen med tanke på att de tar ca 25.000-30.000 för att sälja det.Tacksam för svar.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är du och dina syskon som kommer att ärva från er mamma som utgångspunkt, så länge hon inte testamenterat annorlunda. Detta innebär att det är ert intresse som det ska tas hänsyn till. En god man ska alltid handla i huvudmannens intresse. En utomstående god man ska inte sälja stugan till underpris eftersom detta hade minskat din mammas kvarlåtenskap till nackdel för er som ska ärva. Men i detta fall är du som bröstarvinge också god man. Jag hade gett dig rådet att ni syskon sätter er ner och diskuterar hur ni vill göra med stugan. Du anger själv att din mammas önskan sannolikt hade velat ge eller låta din bror köpa stugan för symbolisk summa. Förutom din intresset att din mammas ekonomi ska skötas så det finns täckning för hennes utgifter, kommer ert intresse som bröstarvingar därefter att egendomar inte avhänts till utomstående t.ex.. Ni kan välja om ni kommer överens att din bror får stugan och du får motsvarande summa i pengar eller så är det kanske det är någon annan ägodel som har känslomässigt värde för dig. Om han får stugan gratis eller för symbolisk summa så kommer det att ses som ett förskott på hans arv och stugans värde kommer att dras av från hans arvslott när din mamma sedan går bort, 6:1 ärvdabalken.Ni behöver inte anlita en mäklare för försäljningen utan de som skulle kunna ifrågasätta vad du gör med din mammas kvarlåtenskap är endast arvingarna. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad händer om förskott på arv inte värderats rätt?

2021-02-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har gett barn A en tomt och stuga för flera år sedan. Nu vill jag kompensera barn B och barn C. Kan jag själv göra en värdering av barn A:s gåva eller är det bättre att låta göra en professionell värdering? Om jag värderar barn A:s gåva till 250 000 kr och en värderingsman värderar den till 750 000 kr, vilka kan konsekvenserna bli om jag ändå väljer att följa min egen värdering?
Jessica Sarhede |Hej, tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad du har gett barn A i din livstid kommer att räknas som förskott på arvet och dras av från dennes andel när en arvsdelning sedan görs i framtiden, 6:1 ärvdabalken. Utgångspunkten i lagen är att en värdering kommer att ske efter vad stugan var värt när du gav barn A stugan, inte vad den är värd när du gått bort och arvet ska fördelas mellan dina bröstarvingar, 6:3 ÄB. Barn B-C kan komma att klandra den värdering du har gjort av barn A:s stuga om de vill, därför hade jag gett dig rådet att prata med barn B och C nu och eventuellt göra en skriftlig överenskommelse om stugans värdering. Det behövs inte göra en professionell värdering så länge ni är överens, skulle du ha värderar stugan långt under vad den var värd och inte pratat med barn B- C kan de komma att klandra värderingen, det påverkar endast hur stor den andel som barn A i förskott ska ha anses fått ut av sitt arv.Hoppas detta var svar på din fråga!

Vem kan klandra förskott på arv?

2020-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag har en undran angående min man som känner sig orättvist behandlad.Min man har endast ett syskon. De båda brödrarna skulle ärva sin morbrors gård för en billigare peng pågrund av att morbrodern inte fick gårdens ekonomi att gå runt. Morbroderns föräldrar är avlidna. Pojkarnas mamma som är enda syskonet till morbrodern var med på att hennes söner skulle få köpa gårde. Gården blev värderad till ca. 8 miljoner. När det väl var dags att skriva över gården till syskonen, ångrade sig morbrodern och ville istället prova driva gården själv några år till.Efter ca. 1 år får min man reda på att hans bror köpt gården bakom ryggen på honom.Han gav ca.3 miljoner för gården.Kan det verkligen få gå till så här, bakom ryggen på min man?Vänliga hälsningar Marika
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder er till Lawline med din fråga!Så länge morbrodern inte har egna barn, är brödernas mamma den enda arvingen. Din man och hans bror är inte arvsberättigade i detta förhållandet, utan de ärver efter sin mamma så länge inte morbrodern skrivit ett testamente. Morbrodern har som utgångspunkt alltid rätt att göra vad han vill med sina tillgångar, brödernas mamma hade även om hon inte samtyckt till att hennes söner skulle få köpa gården, haft svårt att klandra detta beslut både före och efter morbroderns död då han har rätt att förfoga över sina tillgångar så som han önskar och hon inte är en bröstarvinge till honom. Det hade funnits en bättre utgångspunkt att klandra denna typ av överlåtelse som indirekt blir en gåva, om din man hade varit bröstarvinge. Om det t.ex. hade varit brödernas pappa istället för morbror, hade din man kunnat väcka talan om att hans bror fått köpa gården för ett så billigt pris i jämförelse med det egentliga marknadsvärdet så att det skulle räknas som gåva, och därmed förskott på arvet. Hade detta varit fallet skulle förskottet avräknas på broderns andel av det kvarstående arvet, 6:1 ärvdabalken. Men i situationen som du angett nu ser jag det svårt att angripa försäljningen rättsligt.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning