Gåvor till barn

2020-01-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har 2 döttrar. Den ena har fått en gåva på 500.000. Den andra är ej mogen för att få dessa pengar. Kan jag köpa aktier till henne som är "öronmärkt" just för henne och ge henne pengarna och avkastningen vid senare tillfälle
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som utgångspunkt finns det ingenting som hindrar att dig att välja vilken typ av gåvor du vill ge till dina barn eller vid vilken tidpunkt du vill ge gåvor. Gåvor kan dock få arvsrättsliga konsekvenser, eftersom gåvor i vissa fall kan ses som förskott på arv och därför kan komma att aktualisera bestämmelser i samband med din bortgång. Bestämmelserna finns i Ärvdabalken (ÄB) och innebär att en gåvas värde i vissa fall ska läggas till kvarlåtenskap vid beräkning av arvet.Allmänt om förskott på arvBröstarvingarna, det vill säga barn till den avlidne tillhör första arvsklassen och är de som i första hand ärver den avlidne till lika stora delar som andra bröstarvingar, av kvarlåtenskapen, 2 kap. 1 § ÄB. Bestämmelserna i ärvdabalken utgår från att varje arvinge ska ärva lika mycket. Det finns därför en huvudregel när det gäller gåvor som arvlåtaren under sin livstid gett till sina barn i 6 kap 1 § ÄB . Bestämmelsen innebär att alla gåvor som en förälder har gett sitt barn under sin livstid ska ses (presumeras) utgöra förskott på arv, om inte annat föreskrivits vid gåvans givande eller om det med hänsyn till andra omständigheter måste antas varit avsett. Det innebär således att gåvans värde, ska avräknas från bröstarvinges arv.Gåvans värde ska beräknas vid tidpunkten för gåvans mottagande och inte vid arvlåtarens bortgång. Att gåvor ska avräknas från arvet gäller dock endast om du inte gett uttryck för att någon avräkning inte ska ske. Det kan även vara så att exempelvis samtliga bröstarvingar fått liknande gåvor, vilket talar för att en avräkning inte ska ske (om du ger din andra dotter liknande gåva, eller motsvarande belopp.)SammanfattningEftersom ärvdabalken utgår från att varje bröstarvinge ska ärva lika mycket, kommer varje gåva som en bröstarvinge erhållit under givarens livstid, anses utgöra förskott på arv och därmed avräknas från bröstarvinges arv. Detta gäller dock inte om alla barn har fått liknande gåvor. Du har full frihet att välja vilka gåvor du vill ge dina döttrar, om de är pengar eller i form av aktier och vid vilken tidpunkt du vill ge dina barn gåvor. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Förälder är inte tvungen att ge sina barn lika mycket egendom

2020-01-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har en skuld till min far på 554 000 kr. Nu har han gett mina två äldre syskon varsin del av hans sommarstuga som är värd 2 miljoner. Han har skrivit skuldebrev på 300 000 kr vardera till dom. Jag har däremot fått ett skuldebrev på 554 000 kr. Han har själv också kvar en del i stugan. Är det rätt? Borde inte jag också få en del av stugan och därav ett skuldebrev på resterande belopp?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man har rätt att göra som man vill med sin egendom. Din far har alltså inte någon skyldighet att ge dig del av sin sommarstuga bara för att han har gett dina syskon del i den. Så länge man är vid liv finns det alltså inte någon begränsning på vad man kan göra med sin egendom och man har inte en skyldighet att behandla sina barn lika. Det kan dock komma att påverka hur arv efter din far ska fördelas mellan er syskon senare då det kan vara fråga om förskott på arv. Ifall dina syskon under er fars livstid har mottagit gåvor presumeras detta vara ett förskott på arv (6 kap 1 § ärvdabalken). Det samma gäller om du skulle ha mottagit gåvor. Detta påverkar hur egendomen efter er far ska fördelas mellan er. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Räknas tidigare givna gåvor in i arvsfördelningen?

2020-01-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag och mina syskon ska dela på bohaget efter vår mor. En har fått saker då vår mor levde så min fråga: ska det räknas in vid uppdelningen?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som en arvlåtare under sin livstid gett till en bröstarvinge (barn) presumeras vara förskott på arv. Ett förskott ska avräknas på bröstarvingens arvslott vid arvsskiftet eftersom bröstarvingen redan anses ha fått ut en del av arvet genom förskott (6 kap. 1 § ärvdabalken). Att gåvor till bröstarvinge presumeras vara förskott på arv behöver inte innebära att de ska räknas som förskott. En presumtion är ett antagande. Kan presumtionen motbevisas gäller den inte. Utgångspunkten är dock att gåvor som arvlåtare gett till bröstarvinge under sin livstid presumeras vara förskott på arv och ska således avräknas från dennes arvslott, dvs vid den uppdelning du beskriver i din fråga.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad händer om arvlåtaren ger bort en gåva till en av bröstarvingarna strax innan sin bortgång?

2019-12-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Är det juridiskt korrekt.att min bror får mamma att ge han sommarstuga 0kr utan min vetskap.nu är mor död sen en månad.har jag inte rätt att veta juristens namn som sköter bouppteckningen.bouppteckning äger rum datum X.mvh
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå frågan rör din rätt till arv så kikar vi närmare på ärvdabalken (ÄB).Omständigheten kan utgöra ett förskott på arvFörst vill jag inleda med att beklaga sorgen.Sedan bör nämnas att din mamma inte haft någon skyldighet att berätta om gåvan för dig.Utan att ha några mer ingående detaljer kring gåvan kan däremot sägas att omständigheten som regel är att anse som förskott på arv, som i sådana fall ska avräknas från din brors del av arvet när arvet fördelas er emellan (6 kap. 1 § första stycket ÄB).Undantag kan dock förekomma, exempelvis om din bror fått ett gåvobrev där det uttryckligen står att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv.Detta är något du bör ta upp med juristen i samband med bouppteckningen.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig ett gott nytt år!Med vänliga hälsningar

Gåvobrev vid förskott på arv

2020-01-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Låt säga att jag vill ge bort ett antal tusen Euro till en nära släkting som en gåva/förskott på arv. Går det?Räcker det då med gåvobrev för att personen som fått gåvan ska kunna växla in dessa pengar till kronor?
Catharina Såmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om släktingen till dig är ditt barn (s.k. bröstarvinge) behöver du inte ange i ett gåvobrev att gåvan utgör förskott på arv eftersom att det finns en uttrycklig s.k. "gåvopresumtion" när det gäller gåvor till barn, vilket framgår av 6 kap. 1 § ärvdabalken. Om gåvan inte ska utgöra förskott på arv är det dock viktigt att detta framgår av gåvobrevet, för att presumtionen ska brytas.Är gåvan riktad till en arvinge som inte är ditt barn behöver du skriva i gåvobrevet att gåvan utgör förskott på arv, eftersom att det inte råder någon gåvopresumtion för andra arvingar än just bröstarvingar. Registrering av gåvobrevet görs hos Skatteverket.Med gåvobrevet har du möjlighet att reglera överlåtelsen och skriva villkor som skapar trygghet för mottagaren. Personen ska kunna växla in pengarna till en annan valuta oberoende av gåvobrev. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänlig hälsning,

Hur gör vi det rättvist vid förskott på arv?

2020-01-15 i Förskott på arv
FRÅGA |HejVår mamma vill överlåta sin sommarstuga till oss 3 barn. Nu är vi 3 också överens om att jag själv tar över stugan. Då ser jag 2 alternativ:1) Hon ger oss 3 stugan (värde x kr). Jag löser ut mina syskon med 1/3x kr var. De får då betala skatt utan att egentligen någonsin ägt stugan, jag köper ut dem direkt. När jag i framtiden säljer kommer jag att få betala skatt på hela stugan antar jag, eller kan man då räkna av köpevärdet till x kr eller 2/3xkr?2) Hon ger enbart mig stugan som förskott på arv. Vid senare arvsskifte räknas den summan av på min del och mina syskon får mer (från försäljning av hus).För mig verkar ju 1) kunna liknas vid dubbelbeskattning, beroende på värdet man får räkna av vid framtida försäljning. Mina syskon får ju betala skatt på något de aldrig nyttjat som ägare, eller? Vad innebär 2), räknas x kr av för mig vid arvsskiftet rakt av som pengar och man tar ingen hänsyn till eventuell vinskatt som mina syskon hade fått betala enligt 1)? Eller hur kommer den fördelningen att se ut. Jag har lästa massa på nätet, men känner att detta är väldigt krånglig att förstå och göra det som är bäst. Det är inte så att vi vill komma undan skatten, men om ett sätt ger någon form av dubbelbeskattning så vill vi naturligtvis undvika det. Jag vill också att mina syskon skall känna sig trygga med att vi gör på bästa sätt för dem.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningPrecis som du själv redogör för i din fråga kan gåvor i många fall utgöra förskott på arv. Allt en arvlåtare under sin livstid skänker till sitt barn finns det en presumtion att utgör förskott på arv. Presumtionen kan dock brytas om det i samband med gåvan föreskrivs att den inte ska utgöra förskott på arv. I förskott på arv ska det inte tas hänsyn till de kostnader en förälder lagt ner på sitt barns uppehälle och utbildning (6 kap. 1-2 § Ärvdabalken, ÄB).Om din mamma, enligt det du benämner som alternativ 2, skänker stugan till enbart dig utan föreskrift om att det inte ska utgöra ett förskott, kommer det att tas hänsyn till gåvan när arvet efter henne sen ska fördelas. När din mamma går bort, och om det inte finns ett testamente som stadgar annat, ska kvarlåtenskapen efter henne fördelas i första hand till hennes barn, dvs ni tre. Ni delar på arvet henne med lika stor del. I ditt fall kommer det dock att innebära att en avräkning sker utifrån den gåva som givits som förskott på arv. Avräkningen sker efter egendomens värde när du fick (dvs. det den är värd i nuläget, inte vad den är värd den dagen din mamma går bort). För att räkna ut arvslotterna finns det två olika formler. Huruvida vilken som aktualiseras är beroende på hur stort förskottet är visavi hur stor behållning som finns i boet.Formeln för de enklare fallen innebär att man adderar bobehållningen med förskottet. Summan divideras sedan med antalet grenar (antalet arvsberättigade barn). För att exemplifiera det:Exempel: Antag att det när din mamma går bort finns tillgångar om 800.000 kronor i boet. Fastigheten du erhållit var när den skänktes värd 100.000 kronor. Beräkningen blir då (800.000+100.000)/3 = 300.000 kronor i arvslott. Din arvslott ska minskas med de 100.000 kronor du fått i förskott. Det innebär att du får 200.000 kronor i arv efter din mamma medan dina syskon erhåller 300.000 kronor var. Skulle det vara mer komplicerat (om t.ex. det du erhållit i gåva var värt mer än vad din arvslott skulle bli) kan det innebära att du inte får något i arv medan dina syskon får dela på återstoden. Däremot blir du inte återbäringsskyldig för det dina syskon får för lite.Som svar på din fråga innebär det att det du fått i förskott räknas av enligt värdet när gåvan mottogs. Det tas ingen hänsyn till eventuell skatt som skulle betalts om ni hade fått fastigheten gemensamt. Det kan vara såväl fördelaktigt som till din nackdel, i princip beroende på hur fastighetsmarknaden utvecklas. Har fastigheten gått upp i värde är det till din fördel, har den gått ner i värde talar det till din nackdel.Om din mamma skulle skänka stugan till er tre och du löser ut dina syskon direkt ska de, precis som du redogör för, betala skatt på den vinst de gör. Kapitalvinsten är skillnaden mellan ersättningen för fastigheten minus omkostnadsbeloppet. Eftersom ni erhållit fastigheten i gåva träder ni i er mammas skattemässiga situation. Omkostnadsbeloppet blir således vad din mamma en gång betalde för fastigheten. När du sedermera säljer fastigheten ska tidigare s.k. delavyttringar beaktas. Har delavyttringen under innehavstiden föranlett kapitalvinstberäkning bör de belopp som legat till grund för vinstberäkningen vid delavyttringen tillämpas också vid slutförsäljningen. Det ska nämnas att skatterätten är komplex. Och det är svårt att med säkerhet redogöra för hur omkostnadsbeloppet kommer att beräknas för dig den dagen du säljer fastigheten. Jag skulle dock inte beteckna det som dubbelbeskattning; dina syskon har måhända inte nyttjat fastigheten de har dock (om så för kort tid) innehaft ett ägande för vilket det ska beskattas när det avyttras. Min rekommendation är att din mamma skänker fastigheten till dig och att den avräknas som förskott på arv den dag hon går bort om ni alla är överens om det. Gåvor är skattefria innebärande att varken du eller din mamma blir skattskyldiga nu. Du blir skattskyldig först den dag du säljer. Fastighetsmarknaden är i regel gynnsam vilket torde innebära att den inte kommer att tappa i värde. Det dina syskon ärver (och för den delen även du) beskattas inte heller, då arv är skattefria. Dock är principen densamma i det fallet; ärver de t.ex. en fastighet är arvet skattefritt, men säljs fastigheten ska kapitalvinsten beskattas.Våra jurister på Lawline juristbyrå har god erfarenhet av överlåtelser och arv. Om ni önskar hjälp med att upprätta gåvobrev eller om din mamma vill reglera sin kvarlåtenskap vid sin bortgång genom ett testamente kan vi vara behjälpliga även med det. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för ett kostnadsförslag och vidare kontakt med en av våra jurister. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan köp av bostadsrätt under marknadspris vara förskott på arv?

2020-01-06 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, för ca 6 år sedan köpte min sambo sin mors bostadsrätt för samma pris som hon köpte sin lägenhet för året innan. Hans mor i sin tur köpte min sambos lägenhet för det priset han en gång i tiden köpte sin bostadsrätt för. Mellanskillnad på bostadsrätterna var 180 000 sek och detta gav då min sambo till henne. De skrev ett varsitt överlåtelse avtal på detta som vi än i dag har kvar. Både min sambos mor och min sambo gjorde en vinst när bostadsrätterna såldes vidare några år senare. Men nu är frågan kan min sambos syskon åberopa att detta räknas som ett förtida arv då både mor och son köpte och sålde till varandra för ert underpris? Kanske är det även viktigt att nämna att min sambos mor gjorde även en större vinst när hon sålde min sambos gamla lägenhet än när min sambo sålde sin mors gamla lägenhet. Tacksam för svar. Vänliga hälsningar
Mikaela Dahl |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig om reglerna som handlar om förskott på arv i ärvdabalken (ÄB).Vad är ett förskott på arv?Förtida arv, eller förskott på arv är sådana gåvor som en arvlåtare gett en bröstarvinge under sin livstid (6 kap 1 § 1 st ÄB). Vad en sådan gåva kan vara finns inte definierat, utan det kan vara exempelvis kontanta gåvor eller gåvor i saker. Även en bostadsrätt som säljs under marknadsvärdet kan räknas som en sådan gåva. Vid beräkningen av värdet av ett förskott på arv ser man till gåvans värde när den gavs (6 kap 3 § ÄB). Eventuella värdeökningar anses alltså inte vara en del av förskottet.Vad händer med ett förskott på arv när arvlåtaren avlider?När arvlåtaren avlider ska förskott på arvet avräknas från arvtagarens arvslott. Man lägger då till värdet av förskottet till resten av arvet som om gåvan aldrig getts bort och delar det mellan resten av arvingarna och eventuella testamentstagare. På den delen som din sambo därefter skulle få räknar man av förskottet. Är förskottet större än hans arvslott blir han dock inte återbetalningsskyldig till resten av arvingarna (6 kap 4 § ÄB).Sammanfattningsvis så kan en sådan dubbel försäljning av din sambos och hans mors lägenhet räknas som ett förskott på arv om han vid försäljningarna sammantaget behövde betala mindre än om de båda bostadsrätterna hade sålts till marknadspris. Vinst på grund av värdeökningar som tillkommer efter gåvotillfället räknas alltså inte in. Dessutom blir din sambo inte återbetalningsskyldig om gåvans värde överstiger arvslotten.Hoppas du fick svar på din fråga Vänliga hälsningar,

Ger tidigare gåva rätt till arv?

2019-12-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Min far dog för ett år sedan. Och för 5år sedan så gav min far bort sin lägenhet till min bror. Jag undrar om jag har rätt till arv på den lägenheten?
Cecilia Lindeborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Enligt 6:2 ÄB ska gåva till bröstarvinge (barn) ses som förskott på arv om inte något annat specifikt framgår (till exempel ett gåvobrev som uttryckligen anger att gåvan inte ska ses som förskott på arv). Om din far gav bort lägenheten till din bror utan särskild föreskrift var det att anse som ett förskott på arv till din bror. Värdet på gåvan avräknas senare på det framtida arvet. Av 6:3 ÄB framgår att avräkningen av förskott sker utifrån egendomens värde vid dagen för gåvan. När arvet sedan ska räknas ut kommer värdet på lägenheten räknas in som en del av din brors arvslott som sedan avräknas. Det är meningen att alla bröstarvingar har rätt till lika stor lott men om gåvans värde överstiger värdet på arvslotten blir man inte återbetalningsskyldig. Sammanfattningsvis har du inte rätt till arv på den lägenheten eftersom den nu tillhör din bror. Om lägenheten översteg värdet av resterande egendom har antagligen din bror redan fått ut "sin" del av arvet, och du kommer därmed erhålla resten (om ni inte har fler syskon). Hoppas att det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,