Kan en gåva till barnbarnen vålla problem vid gåvogivarens frånfälle?

Hej! Min mormor är intresserad av att ge både en sommarstuga och sin bostad i gåva till mig och mina två systrar. Hon har själv tre barn (varav vår mamma plus två söner) går det att ge ett fritidshus och bostaden i gåva till oss barnbarn utan att det kan bli några diskussioner den dagen hon avlider, förhoppningsvis om flera år vill säga!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det kommer till gåvor till framtida arvingar så finns det regler om förskott på arv i 6 kap. ärvdabalk (1958:637) (ÄB framöver). Om arvingarna inte är bröstarvingar, liksom du och dina syskon, så behöver ingen avräkning på ens arvslott ske, 6 kap. 1 § 1 st. 2 men ÄB. Alltså kommer inte gåvorna i sig att påverka Er rätt till arv från Er mormor. 

Däremot, alla bröstarvingar har rätt till en s.k. laglott, vilken utgör hälften av ens arvslott, 7 kap. 1 § ÄB. Alla bröstarvingar har med anledning av laglotten rätt att påkalla jämkning av ett testamente, 7 kap. 3 § ÄB. Vissa gåvor kan likställas med testamente, 7 kap. 4 § ÄB, och en bröstarvingen kan då påkalla jämkning av "testamentet" som gåvan utgör. Här tar man fäste vid om gåvan mer är på "pappret" än reell. Exempelvis genom att Er mormor skänker fritidsboendet och sitt egna boende men fortsätter använda och styra över dispositionen av dem som om de vore hennes. Alltså i princip så fullbordas gåvan först när hon avlidit. 

För att inga problem ska dyka upp så måste alltså Er mormor "på riktigt" skänka fastigheterna och ge upp sin äganderätt till fullo. 

Om ni har ytterligare frågor så är ni varmt välkomna att återkomma till oss på Lawline

Fredrik ErikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”