Hur skänker man en gåva så att den inte ska ingå i en framtida arvsutdelning?

Har jag rätt att skänka ( gåva till sonen eller min mamma) min bil som jag är ägare till för att bilen inte ska ingå i bodelningen. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

Regler om vad som ska ingå i en bodelning eller inte och om förskott på arv framgår av Ärvdabalken (ÄB)


Att skänka en gåva till sitt barn

Inledningsvis skiljer sig reglerna åt ifall man skänker en gåva till sitt barn eller till en annan släkting, exempelvis din mamma. Därför delar jag upp svaren i två delar. 

Om din son får en gåva av dig, så är huvudregeln att detta ska ses som ett förskott på arv (6 kap 1§ st 1 men. 1 ÄB). Detta resulterar i att sonen får mindre arv när det väl ska delas ut mellan arvingarna. Det som sker i praktiken är att man lägger in gåvans värde i den avlidnes kvarlåtenskap och därefter delar ut arvet. 

Exempel:

Den avlidne efterlämnar två barn.

Den avlidne har gett barn (1) en gåva. Det ses som förskott på arv. Gåvan är värd 50 000 kr.

Den avlidnes kvarlåtenskap uppgår till 200 000 kr. Då lägger man på 50 000 kr. (= 250 000 kr).

Därefter delar man arvet mellan barnen, vilket blir 125 000 kr var. 

Om man inte hade gjort på detta sättet så hade barnen fått hälften av kvarlåtenskapen, det vill säga 100 000 kr var. Då hade barn (1) fått 100 000 kr + förskottsarvet på 50 000 kr och barn (2) fått 100 000 kr.

För att undvika reglerna om förskott på arv kan man skriva ett gåvobrev där man uttryckligen säger att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Om du därför vill ge en gåva till din son och inte vill att denna ska räknas med vid en framtida utdelning av arv, så rekommenderar jag dig att skriva ett gåvobrev. Jag skulle råda dig att ta hjälp av en utbildad jurist för att upprätta gåvobrevet, eftersom det är viktigt att det går till på rätt sätt. Vi på Lawline kan hjälpa dig med detta.


Att skänka en gåva till sin mamma

Om din mamma får en gåva av dig, så är huvudregeln att detta inte ses som ett förskott på arv (6 kap 1§ st 1 men. 2 ÄB). Endast om du skriver ett gåvobrev där du uttrycker att det ska ses som förskott på arv, så ska gåvan räknas med vid arvsutdelningen.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”