Kan en arvlåtare ge bort fastigheter till sina barnbarn utan att det har inverkningar på arvskiftet?

Hej! Min mormor är intresserad av att ge både en sommarstuga och sin bostad i gåva till mig och mina två systrar. Hon har själv tre barn (varav vår mamma plus två söner) går det att ge ett fritidshus och bostaden i gåva till oss barnbarn utan att det kan bli några diskussioner den dagen hon avlider, förhoppningsvis om flera år vill säga!

Lawline svarar

 

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

När det kommer till frågor beträffande gåvor och deras inverkningar på ett senare arv regleras det i ärvdabalken, som du kan hitta (här). 

Förskott på arv 

Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken presumeras en gåva från arvlåtaren till en av sina bröstarvingar att utgöra ett förskott på arv (6 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). I det här fallet är er mamma bröstarvingen och du och din syster arvtagare i er mammas ställe, vilket innebär att denna presumtion inte gäller för er under förutsättningarna att er mamma fortfarande är vid livet (2 kap. 1 § ärvdabalken). Skulle det vara så att bröstarvingen har avlidit och att arvlåtaren ger bort egendom till dennes barn, finns det omständigheter som talar för att det skulle anses utgöra förskott på arv och således ha inverkningar på arvskiftet vid arvlåtarens bortgång. I andra fall presumeras inte gåvan att vara förskott på arv om det inte uttryckligen angivs eller om det på grund av omständigheter måste antas varit avsett som förskott på arv (6 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken).  

Är gåvan att jämställa med testamente? 

Utöver förskott på arv kan också gåvan leda till att det så kallade förstärkta laglottskyddet aktualiseras (7 kap. 4 § Ärvdabalken). Vad som här avses är att varje bröstarvinge har en lagstadgad rätt att få ut hälften av dennes arvslott, en så kallad laglott (7 kap. 1 § ÄB). Vad som menas med arvslott är beloppet som en arvinge skulle få om inte något testamente hade stipulerats. För att inte arvlåtaren ska kunna inskränka på denna rätt genom att ge bort egendom och således sänka laglottens värde, finns regeln om förstärkt laglottsskydd. Med det förstärkta laglottsskyddet menas att gåvor som går att jämställa med ett testamente ska återbäras till dödsboet och ligga till grund för beräkningen av laglotten (7 kap. 4 § Ärvdabalken). Men för att en gåva ska bli jämställd med ett testamente krävs det emellertid ganska mycket och i det vanligaste fallen, att gåvan sker “för dödsfallets skull” (ad mortis causa). Exempelvis hade en arvlåtare givit bort stora summor pengar till ett av sina barn för att göra sitt andra barn arvlös, men då gåvan hade givits när arvlåtaren var frisk och inte nära döden kunden inte det förstärkta laglottsskyddet ge pengarna åter in i dödsboet. 

Så för att summera, om både er mamma och mormor är vid livet och med god hälsa torde inte gåvan få några implikationer vid ett senare arvskifte, förutom att arvsmassan kommer vara mindre givetvis. 

Hoppas du fick svar på din fråga! 

Vänligen,  

Alexander MogrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”