Konsekvensen av att gåva utgör förskott på arv

Förälder är enligt svensk rätt, fri att ge bort gåvor som de vill om jag förstått de hela rätt? Men om en förälder ger bort hela "arvet", i detta fall en fastighet, i förskott till en av bröstarvingarna, utan att de andra två bröstarvingarna har fått någonting, vad händer då? Föräldern i fråga har också blivit väldigt sjuk sista tiden och är oförmögen att förstå någonting av detta nu i efterhand. Kommer detta att regleras när föräldern går bort eller hur fungerar det? I gåvobrevet som skrevs framgår heller inte, att gåvan inte är förskott på arv, utan de är bara ett vanligt gåvobrev att en av bröstarvingarna får fastigheten.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att gåvobrev redan skrivits och att gåvogivaren vid ett senare tillfälle blivit sjuk och oförmögen att förstå situationen. Därför utgår jag i mitt svar från att själva givandet av gåvan skett på ett korrekt sätt.


Gåva antas vara förskott på arv

Gåva antas vara förskott på arv om inget annat framgår, till exempel att det i gåvo brev framgår att det utgör förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). Vill man således att gåvan inte ska utgöra förskott på arv och i stället en "ren" gåva, bör man upprätta ett gåvobrev som tydligt säger att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. I detta fall kan det således konstateras att gåvan utgör förskott på arv.

Fastigheten räknas av vid arvskiftet
När det blir dags för arv kommer värdet av fastigheten - i och med att den utgör förskott på arv - vid arvskiftet (dvs. när arvet fördelas) avräknas värdet av fastigheten för den som erhållit fastigheten som förskott på arv. Det innebär att övriga syskon kompenseras för fastigheten vid arvet, eftersom den ena bröstarvingen anses i förskott ha tilldelats arv upp till den del fastigheten var värd. Detta kräver visserligen att det finns något arv kvar att fördelas efter förskottet på arv. Finns det inget arv kvar, är det dessvärre så att man kan gå arvslös. Detta eftersom förskott på arv inte behöver betalas tillbaka.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”