Vad ska avräknas som förskott på arv?

Hej, undrar om man hjälpt sin förälder med fysiska mindre betalningar (affärer) för mat, medicin mm och sedan fått betalt av föräldern via banktransaktion utan att man sparat kvittot utan bara visat upp det för föräldern som kan ha tappat bort det jag betalat för flera år sedan för dem. Blir det trassel med detta om man tänker på detta med förskott på arv? Det är ju en kontinuerlig betalning då föräldern är gamal och inte orkar köpa mat mm på stan.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Gåvor till de egna barnen ska som huvudregel avräknas på barnens arv såsom förskott på arv (6 kap. 1 § Ärvdabalken). Som förskott på arv räknas dock inte betalningar som erlagts i syfte att täcka ett barns utlägg för en förälders ärenden på ålderns höst. Inte heller räknas kostnader för barns uppehälle och utbildning som förskott på arv, såvida det ingått i förälderns underhållsskyldighet (6 kap. 2 § Ärvdabalken). De transaktioner du fått är antagligen av sådan karaktär att de självständigt förevisar att något förskott på arv inte varit avsett. För att du inte ska behöva sväva i ovisshet skulle jag dock ändå rekommendera dig att spara exempelvis kontoutdrag från dina inköp. Sådana kan visa på att du faktiskt haft kostnader som svarar mot din förälders betalningar. Du skulle också kunna inhämta ett skriftligt uttalande från din förälder om att de ifrågavarande transaktionerna inte ska avräknas på ditt arv. Ett sådant uttalande utsläcker alla frågetecken, och fungerar som bevis för att det inte varit fråga om förskott på arv. 

Sammanfattning

De transaktioner du nämner i din fråga ingår inte i den grupp av gåvor som hör till förskott på arv. Omständigheterna under vilka transaktionerna genomförts är antagligen så tydliga att de i sig räcker för att bevisa detta. Om du vill vara säker på att inte behöva bevisa detta i ett senare stadie skulle du däremot redan nu kunna vidta några åtgärder. Smidigast vore nog om du kunde få ett skriftligt uttalande från din förälder om att transaktionerna inte är avsedda som förskott på arv. Om detta inte är möjligt skulle du annars kunna spara kontoutdrag, eller från och med nu börja spara kvittona från köpen. Sådant material visar ju på att du faktiskt gjort löpande utlägg för din förälder under den period du också fått banktransaktioner till dig.

Jag hoppas att du har fått klarhet i vad som gäller.

Med vänlig hälsning,


Ludwig KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”