Barns rätt till föräldrars egendom

2018-06-19 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min pappa och hans fru sålde sitt hus till deras gemensamma dotter Min pappas fru stod som ägare på huset har jag ingen rätt att få del av huset?
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första vill jag klargöra att du inte har någon rätt till din pappas egendom alls, tills dess att han avlider. Du har alltså i nuläget ingen rätt att få ta del av huset. När din pappa avlider har du däremot som bröstarvinge rätt att få ut din laglott. Storleken på denna laglott blir ju beroende av hur stor egendom din pappa hade vid sin död. Eftersom att din pappas fru stod som ägare på huset så är det inte säkert att han tagit del av vinsten för försäljningen. Detta beror på om huset var fruns enskilda egendom eller inte. Utgångspunkten är alltså att du inte har någon rätt till huset i sig eller vinsten för försäljningen så länge din pappa lever. Huruvida du får del av det vid hans död beror på om huset var hans frus enskilda egendom eller inte. Hoppas svaret var till hjälp!

Arv vid gifta föräldrar respektive föräldrar som genomgått äktenskapsskillnad

2018-06-04 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Mamma och pappa är gifta nu men ska skilja sig om några månader. Jag är deras dotter men jag har ett halvsyskon som är pappa dotter. Om pappa dör, och han har skilt sig från mamma, vem får ärva och hur mycket? Och om pappa dör men dom fortfarande är gifta, vem ärver då och hur mycket?
Ludwig Ivarsson |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Du har ställt en arvsrättslig fråga. Frågor rörande arv återfinns framförallt i Ärvdabalk (1958:637). Du har presenterat två scenarion, ett där dina föräldrar fortfarande är gifta när din far avlider och ett scenario när dina föräldrar har genomgått en äktenskapsskillnad när din far avlider.Förhållandet om dina föräldrar är giftaOm din far är gift är huvudregeln att din mor har rätt till arv före bröstarvingarna om de är makarnas gemensamma barn, i fallet du. Din mor ärver då med en fri förfoganderätt, vilket innebär att äganderätten till egendomen inte övergår till henne. Istället har din mor rätt att fritt förfoga över egendomen under sin livstid. Du har därefter rätt till arv från din far respektive mor när din mor avlider. Din fars andra barn omfattas däremot inte av huvudregeln. Enligt undantaget i 3 kap 1 § ÄB har särkullebarn alltid rätt att få ut sin arvslott efter sin förälder när föräldern avlidit. Om det inte finns något testamente som ändrar situationen förutsättningar skulle det kunna se ut som följande. Din fars barn, du och hans andra barn, har rätt till hälften var av er fars egendom. I och med att din far var gift med din mor innebär det att hon har företräde framför dig och får fritt förfoga över ditt arv. Din fars andra barn har däremot rätt till sin hälft av arvet direkt då er far inte var gift med dennes mor.Förhållandet om dina föräldrar har genomgått en äktenskapsskilnad.Den företrädesrätt som din mor skulle haft om dina föräldrar finns inte vilket innebär att du och din fars andra barn har rätt till arv direkt. Om inget testamente finns att beakta innebär det att ni kommer att få dela lika på den kvarlåtenskap som din far efterlämnar sig.SammanfattningDen större skillnaden om dina föräldrar är gifta eller inte är att du inte direkt har rätt att få ut din arvslott om de fortfarande är gifta. Din fars andra barn har såsom särkullebarn däremot rätt att få ut sin laglott direkt. Värt att notera är att arvslotten är det minsta som en bröstarvinge har rätt till.Med vänlig hälsning,

Arvsregler för gemensamma barn

2018-04-21 i Bröstarvinge
FRÅGA |min man dog för snart två år sen, vi var gifta och har två barn tillsammans. min fråga är hur gör man med farsarvet, jag kan ingenting om sådana saker, får barnen ut det när jag också är borta. Tacksam för svar.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv hittar du i ärvdabalken. Huvudregler om arv:Mitt svar nedan kommer att förutsätta att din man inte hade något testamente.Huvudregeln är att era gemensamma barn, också kallade bröstarvingar, ärver allt från sina föräldrar. Barnen är alltså ensam arvinge enligt 2 kap 1 § ärvdabalken. Är däremot arvlåtaren (din man i det här fallet) gift kommer den efterlevande maken att få all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, detta enligt 3 kap 1 §. När efterlevande make avlider kommer barnen efter den första arvlåtaren att ärva sin andel efter denne. Eftersom att barnen är era gemensamma barn kommer de att ärva allt efter dig, såvida du inte har ett testamente. Då kommer barnen alltså dels att få ut den andel som utgör efterarv efter deras pappa och dels sitt arv efter dig. Om du skulle ha testamente:Skulle det vara så att du har testamente har barnen rätt till sitt efterarv efter din man plus sin laglott om denne inte tillgodoses genom testamentet. Laglotten utgör hälften av arvslotten vilket alltså motsvarar 50% av vad de skulle ha ärvt om inget testamente fanns. Innan utdelning av din kvarlåtenskap i enlighet med ett eventuellt testamente ska dock den andel av din kvarlåtenskap som utgörs av efterarvet från din man delas ut till barnen. Därefter kommer laglotten att delas ut om barnen har begärt det och den inte täcks av testamentet. Därefter delas kvarlåtenskapen ut i enlighet med testamentet. Alltså: arvet efter din man kommer era barn att få vid ditt frånfälle. Om du skulle testamentera bort egendom kommer efterarvet att räknas ut som en andel av din kvarlåtenskap och delas ut innan fördelning innan testamentet sker. Har du inget testamente kommer era barn ärva allt efter dig, då inklusive arvet efter deras far. Hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga eller kommentera nedan. Vänliga hälsningar,

Min far har gått bort – vad har jag som arvinge rätt till och vad har hans sambo rätt till?

2018-04-15 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hejsan!Min far gick nyligen bort och jag är det enda barnet (arvinge). Min avlidne far har dock en sambo sedan ca. 8 år tillbaka. Min far bodde i lägenhet med sin sambo, men ägde bil samt en 1/3 i en stuga ihop med sina syskon. Ena syskonet har dessutom fullmakt (begärt av sambon) för att hjälpa till med allt då hon (sambon) inte förstår alla juridiska termer på svenska.Det jag kort och gott undrar är vad jag respektive hans sambo är berättigad till vid en bouppteckning, samt hur mycket insikt jag lär delge hans sambo/fullmaktsinnehavare när jag kontaktar t.ex. banker för att få ut alla uppgifter kring lån, krediter, försäkringar o.s.v.Skriver och frågar då det finns risk för dispyt i denna situationen, men vill veta vilka lagliga grunder jag kan falla tillbaka på. Det som även ska noteras är att inget testamente har än så länge kunna hittas alls.Kort sammanfattning: Vad har jag som ensam arvinge rätt till, och vad har hans sambo sedan 8 år rätt till i en sådan här situation.
Malin Waldén |Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!Sambons rättFör att kunna svara på din fråga måste jag kort gå igenom hur Sambolagen (SamboL) fungerar, och vad det betyder för din situation.När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas genom en bodelning (SamboL 8 §). När ena sambon avlider ses det som att samboförhållandet upphör (SamboL 2 §). Din fars sambo måste begära bodelning senast när bouppteckningen görs (SamboL 8 §). Det som ska ingå i bodelningen är samboegendomen, vilken är det som har köpts för att användas gemensamt under sambotiden exempelvis den gemensamma bostaden och de gemensamma möblerna (SamboL 3–4 § och 6 §). Din fars sambo har rätt att överta den gemensamma bostaden men måste ersätta dig för dess värde, eftersom du ärver din fars del. Bostaden kan även räknas av mot resten av sambons del i bodelningen (SamboL 22 §). Sambon får hälften av samboegendomen i bodelningen och eventuella skulder kan påverka det exakta resultatet. Utöver detta har sambon ingen rätt till insikt i bouppteckningen.SammanfattningsvisSambon saknar arvsrätt efter din far och har endast rätt till sin del av samboegendomen om det inte finns ett testamente. Ditt arvDu som ensam arvinge har rätt till hela din fars arv efter bodelning gjorts med sambon.Om det blir svårt att komma överens om saker och ting så kan du kontakta våra jurister här.Hoppas svaret var till hjälp!Vänliga hälsningar

Kan barnbarn ärva från far- och morföräldrar

2018-06-11 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag har haft en tvilling syster som gick bort i februari.Hon har två pojkar.Båda mina föräldrar lever.Min fråga är ärver dessa söner min mamma och pappa när de dör?Vore tacksam och få svar på detta!
Victoria Najafi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett kortfattat svar på din fråga är att som barn till dina föräldrar har du rätt att ärva häften av den kvarlåtenskap som de lämnar efter sig vid sin död. Denna rätt kan inte testamenteras bort. Det dina föräldrar kan göra är att testamentera bort den andra hälften till barnbarnen. En noggrannare förklaring till din fråga är att Sveriges arvsrätt kan beskrivas som tvådelad. Dels den legala arvsrätten och dels den testamenterade arvsrätten. Den legala arvsrätten är den rätt till arv som nära släktingar har enligt lag, det vill säga enligt 2 kap. ärvdabalken (ÄB). Dessa släktingar har rätt att ärva den avlidne även om den avlidne inte förtydligat det i ett testamente. Barns rätt till arv kan den avlidne inte testamentera bort. Är du ensambarn har du som barn till din mor rätt att ärva hälften av hennes kvarlåtenskap, 7 kap. 1 § ÄB. Är ni flera syskon delar ni lika på denna hälft, 2 kap. 1 § 2 stycket ÄB. Barnbarnen inkluderas också i den legala arvsordningen. Som barn till dina föräldrar ärver du enligt ärvdabalken före barnbarnen, 2 kap. 1 § 2 stycket ÄB. Som tidigare nämnt kan dina föräldrar inte testamentera bort din rätt till hälften av hennes kvarlåtenskap. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Rätten till arv som bröstarvinge

2018-05-09 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min pappa avled för några veckor sedan. Han är omgift och har 2 barn i detta äktenskapet. Vi har inte haft kontakt på över 30 år och jag undrar om jag automatiskt ärver honom? Eller hur fungerar detta, jag har haft kontakt med hans barn i och med dödfallet.
Ludwig Ivarsson |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Frågan du har ställt är en arvsrättslig fråga och regleras främst i Ärvdabalk (1958:637). Inom arvsrätten finns en grundläggande idé om att bröstarvingar alltid har en arvsrätt, se 2 kap. 1 § ÄB. Det innebär att du och din fars andra avkomlingar har rätt till att ärva av honom. Det finns bestämmelser som säger att bröstarvingar kan tvingas vänta med sitt arv till förmån för efterlevande make eller maka. Som jag kan utläsa av din information är din mor inte efterlevande maka till din far vilket innebär att du har rätt att få ut din laglott direkt. Du bör notera att arvet till viss del kan fördelas olika beroende på om din far efterlämnat ett testamente eller inte. Oavsett testamente har du och de andra bröstarvingarna till din far en lagstadgad rätt till er laglott, vilket är halva arvslotten, enligt 7 kap. 1 § ÄB.Sammanfattningsvis har du en lagstadgad rätt att ta arv från din far oavsett om hur din kontakt med honom har sett ut tidigare. Du har rätt till att få ut direkt.Med vänlig hälsning,

Kan man göra en bröstarvinge arvslös?

2018-04-18 i Bröstarvinge
FRÅGA |Vi har varit gifta i 16 år och har barn i tidigare äktenskap. Inga gemensamma barn. Vi har testamente som reglerar arvet till särkullbarn omfattande endast laglotten. Nu vill min hustru att hennes ena barn (dottern) ska ärva så lite som möjligt från henne och i stället ska det andra barnet ( sonen)få mera. Hennes tanke är att hon vill skriva ett äktenskapsförord där alla hennes tillgångar förs över på mig som enskild egendom. Jag skall sedan skriva ett gåvobrev där dessa tillgångar tillfaller hennes son den dagen jag faller ifrån. Går det att göra så.
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Det finns generellt ett mycket starkt skydd för laglotten. Om man ger bort något, men det får ingen större effekt på ens möjlighet att använda det ska kan det klandras av en bröstarvinge eftersom detta minska deras laglott (7 kap 4 § ÄB). Enligt ett avgörande för HD (NJA 1985 s. 414) gäller detta även man skrivit ett äktenskapsförord med samma effekt. Det går alltså inte att göra någon arvlös på så vis som du beskrivit. Notera att detta sker genom en talan från bröstarvingen och gör inte gåvan i sig ogiltig. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Särkullbarns och makars gemensamma barns arvsrätt

2018-04-10 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min mor födde mig utom äktenskap. Gifte sig sedermera och fick 2 barn(mina halvbröder). Jag adopterades aldrig. Min "styvfar" dog för längesedan utan arvskifte och vår mor har bott kvar på gården. Gården säljs nu till en av mina halvbröder då hon blivit gammal. Är det rätt uppfattat att vid vår mors bortgång delas vår mors kvarlåtenskap enl. följande:1. Mina 2 halvbröder ärver 50% = farsarvet utlöses2. Vi 3 ärver resterande 50 % = 1/3 var.
Agnes Lange |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om arv regleras i ärvdabalken (ÄB) Jag tolkar din fråga som att din mor först ärvt hela sin mans kvarlåtenskap vid hans bortgång (3 kap. 1 § ÄB). När er mor avlider har dina halvbröder rätt till så kallat efterarv från fadern. De gemensamma barnen inom äktenskapet ärver alltså som huvudregel först när båda makarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Dina bröder ärver alltså från fadern först när er mor avlider. Dina bröder har även rätt till arv från er gemensamma mor vid hennes bortgång, vilket du också har (2 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att arvet från din styvfar kommer att delas lika mellan dina två bröder (1/2). Resterande del som utgör din mors kvarlåtenskap kommer att delas lika mellan er alla tre syskon (1/3). Du har ingen arvsrätt efter din mors man. Sammanfattningsvis så kommer dina två bröder ärva från både modern och fadern när modern avlider, medan du som särkullbarn endast ärver från er gemensamma mor. Med vänlig hälsning,