Vilka argument ligger bakom barns rätt till arv?

2018-10-14 i Bröstarvinge
FRÅGA
Vad fanns det för insitament att införa arvslotten till barnen? Varför kunde inte individen själv få bestämma?
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att kunna besvara frågan så får vi gå in i Ärvdabalken (ÄB) och kika. Vi måste även se till vilka argument som låg till grund för lagens innehåll.

Barn har alltid rätt till halva laglotten

Som du redan verkar ha förstått så ärvs föräldrar i första hand av sina barn, som dessutom ärver i lika stora delar såvida det inte finns något testamente som säger något annat (ÄB 2 kap 1 §). Barnen har alltid rätt till minst den så kallade "laglotten", om föräldrarna t.ex. hellre vill att arvet ska gå till någon annan. Laglotten består av halva arvslotten. Den som lämnar efter sig arvet får dock själv bestämma över över vad som ska hända med resterande del av arvet, efter det att laglotten har räknats bort (ÄB 7 kap 1 §).

Jag ska ge ett förtydligande exempel: A lämnar efter sig sammanlagt 200 000 kr i arv till sina två barn, X och Y. Arvslotterna är då 100 000 kr vardera. Detta innebär att laglotterna ligger på 50 000 kr var, och att A får bestämma fritt över de resterande 100 000 kr (t.ex. genom ett testamente).

Laglotten är ett skydd för barnen

Det är utan tvekan två olika intressen som ställs emot varandra i denna fråga:

1. Den som efterlämnade arvets rätt att själv få bestämma över egendomen, samt

2. Rättvisa mellan eventuella barn, och deras rätt till ett skyddsnät i frågan.

Laglotten kan därför ses som ett skydd i situationer där föräldern t.ex:

- Favoriserar ett syskon. Det är alltså ett medel för att göra det mer rättvist för övriga syskon.

- Försöker att styra eller straffa sitt barn med hjälp av t.ex. hot om det framtida arvet. Det är alltså ett medel för att skydda barnet från att låta sig kontrolleras av en förälder.

En kompromiss mellan två olika intressen har alltså gjorts

En sorts kompromiss mellan dessa två intressen har alltså gjorts, eftersom att barnets rätt till trygghet har värderats så högt. Å ena sidan så har barnet en del av arvet säkrat, samtidigt som föräldern å andra sidan till viss mån själv får bestämma vad som ska hända med åtminstone resterande del av arvet.


Sammanfattning

Barn har rätt till halva arvslotten, den så kallade "laglotten". Laglotten finns till för att skapa rättvisa mellan syskon, samtidigt som den ska fungera som ett skydd vid situationer där föräldern t.ex. använder arv som ett sätt att kontrollera eller straffa sitt barn.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du fortfarande har några funderingar så är du varmt välkommen att ställa en ny.

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (319)
2019-04-21 Är ett bortadopterat barn dödsbodelägare?
2019-04-21 Har min morfar rätt att sälja sin ärvda fastighet till ett förmånligt pris till barnbarn?
2019-04-16 Hur mycket arv har min halvsyster rätt till?
2019-04-16 Ärvern barnen allt?

Alla besvarade frågor (68021)