Ärver barn som är bosatta utomlands och har andra medborgarskap en förälder som var bosatt i Sverige?

2018-11-02 i Bröstarvinge
FRÅGA
Barnens pappa är död ogift. Finsk medborgare boende i Sverige. Det finns barn i Finland också. Hur ärver de. Eller ärver bara barnen i Sverige. Ingen ägendom i Finland.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att dina barns pappa var finsk medborgare, men har levt i Sverige en tid innan han gick bort. Eftersom både Finland och Sverige är med i EU så finns det EU-rättsliga regler som avgör vilket lands lagstiftning som ska tillämpas när arvet ska fördelas, så kallade lagvalsregler. Jag kommer därför att inleda mitt svar med att kort gå igenom dessa.

Vilket lands lagstiftning är tillämplig?

I Arvsförordningen artikel 4 framgår att det är det lagstiftningen i det land där den avlidne har sin hemvist som ska tillämpas. Hemvisten är främst baserad i vilket land den avlidne bodde under en inte allt för kort tidsperiod. Det krävs dock även att personen haft en anknytning till landet denne bott i, exempelvis genom familjeband eller andra sociala kopplingar. Det framgår inte av din fråga hur länge dina barns far bodde i Sverige, men med tanke på att han har svenska barn utgår jag ifrån att han kan bedömas ha haft sin hemvist i Sverige. Det är därmed svensk lagstiftning som ska tillämpas.

Vad säger den svenska lagen om barns arvsrätt?

Du hittar de svenska reglerna om arv i Ärvdabalken (ÄB). I Sverige så har bröstarvingar, det vill säga den avlidnes barn, rätt att ärva lika delar av all kvarlåtenskap (ÄB 2:1). Ingen skillnad görs mellan barn som har olika medborgarskap eller mellan de som är bosatta i Sverige respektive i andra länder. Alla hans barn har således en rätt att ärva, även de som bor i Finland. Låt oss säga att den avlidne mannen har fyra barn, två i Sverige och två i Finland. Då har barnen rätt att ärva en fjärdedel var av hans kvarlåtenskap.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (306)
2019-03-20 Kan min pappa testamentera bort allt till sin sambo?
2019-03-15 Kan man ge bort ett hus till ett av barnen utan att de andra barnen har rätt till arv?
2019-03-14 Under sin livstid får arvlåtare ge bort egenom
2019-03-06 Barn och barnbarn har alltid rätt till arv

Alla besvarade frågor (66955)