Fördelning av kvarlåtenskap

2018-10-02 i Bröstarvinge
FRÅGA
Min make har skrivit ett testamente, där hans fem barn får sin laglott, resterande kvarlåtenskap ska jag erhålla med "förfoganderätt"."Efter makes död ska den då varande egendomen efter mig tillfalla mina bröstarvingar" skriver min make. Vad menas med detta?Ska jag föra bok över de pengar jag ärver efter min make, eller vad menas med "Förfoganderätt"? Jag har själv två barn, och undrar förstås hur krångligt det här kommer att bli efter min död. Kommer min makes barn att ärva mig, och inte mina barn? Min make är femton år äldre än jag, så om inget oförutsett inträffar är det sannolikt att jag kommer att leva ett antal år efter hans död. Våra barn har ingen större kontakt nu medan vi lever (de är vuxna), och ännu mindre efter vår död.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom frågan avser arv, är ärvdabalken tillämplig.

Vid makes bortgång ska först en bodelning ske, enligt 23 kap. 1 § ÄB. Detta betyder att alla era gemensamma tillgångar ska slås samman, för att sedan delas med två. Hälften av förmögenheten är din och den andra hälften är din makes. Det är din makes andel som ska delas ut genom arv.

Din makes barn har rätt att få ut sin laglott direkt, dvs hälften av din makes andel. Resterande hälft, tillfaller dig, med fri förfoganderätt menas att du får råda över tillgångarna. Du får dock inte testamentera bort eller ge bort i form av gåvor. Du behöver inte heller bokföra hur du råder över tillgångarna.

När du sedan går bort, har dina två barn rätt till minst hälften, 7 kap. 1 ÄB. Din makes barn har då rätt till din andel som du fick av din make när han gick bort.

Med vänlig hälsning,

Filip Braun
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll