Kan man göra en bröstarvinge arvlös?

2019-03-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej. Det ligger till så här, jag är snart 70 år ensamstående, skild, har 3 biologiska barn. Mitt stora bekymmer är att ett av mina barn (nu 32 år) är drogmissbrukare och får samhällshjälp med allt, även behandling. Gjorde ett testamente med bankjurist för ca. 10 år sedan där arvet skall fördelas lika mellan mina 3 barn. Då var fanns inte nuvarande problem med droger, bara kass ekonomi som jag fått "ordna upp" lite varstans. Syskonen är kompenserade för alla utlägg till 100 %.Jag har en helt ok ekonomi, säg att det efter mej finns runt 6-8 miljoner att fördela i fast egendom, lösöre och kapital. Jag läser vad som gäller med arvslott och laglott men i detta läget är det som att jag efter min död betalar för ett fortsatt missbruk och utnyttjande från andra i umgänget. Så vill ingen förälder ha det. En del går dock till samhället, obetalda skulder, böter osv. av hens arv. Detta gör mej olycklig, känner mej bakbunden av lagen, och en sorg att behöva leva med och tänka som jag gör. Tar gärna emot råd för att “gå runt" detta om möjligt. Hur är det med gåvor till organisationer, föreningar? Att ge till mina 2 andra barn räknas som förskott på arv, eller? . “Hoppet lever"
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver har bröstarvingar i Sverige alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av den arvslott som skulle ha tillkommit en bröstarvinge om ett testamente inte hade upprättats, vilket regleras i 7 kap. 1 § ärvdabalken. En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott och detta kan man inte testamentera bort. Enligt svensk rätt kan man inte göra en bröstarvinge arvlös. Det du dock kan göra är att testamentera all din kvarlåtenskap till dina andra barn eller olika organisationer så att din son inte får mer än sin laglott. Dock, oavsett vad testamentet reglerar kommer ditt tredje barn ha rätt till sin laglott. Skulle du exempelvis ge gåvor till dina andra barn kommer det enligt 6 kap. ärvdabalken att räknas som förskott på arv, vilket kommer endast leda till att dessa barn kommer få ett mindre arv vid din bortgång. Svaret på din fråga är alltså att oavsett vad du gör kommer ditt barn har rätt till sin laglott. Det som du skulle kunna göra för att lindra detta är att testamentera bort din egendom så ditt barn endast får ut sin laglott och inget mer. Men utöver det blir det tyvärr svårt att göra din son arvlös, då det enligt svensk rätt inte går. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Kan min mamma ge alla sina tillgångar till min bror så jag inte ärver någonting?

2019-03-23 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej,Vi är två syskon, bror och syster. Våra föräldrar är skilda och mammas nya man styr över allt( deras del) ekonomin, husinnehav, inköp, banktillgångar mm.Jag och min mor har inte längre ngn kontakt då jag inte acceperar det nedtryckande och dominerande min mor utsätts för av sin nye make( och försök att ta över överhuvudet i vår familj).Detta gör att situationen blir infekterad och min mamma och hennes man har beslutat att aktivt gå in för att all se till att allt arv tillfaller min bror.Vi är som sagt två syskon, bror och syster. Våra föräldrar är skilda och mammas nya man styr allt över ekonomin, husinnehav, inköp mmJag och min mor har inte längre ngn kontakt då jag inte acceperar det nedtryckande och dominerande min mor utsätts för ab sin nye make( och försök att ta över överhuvudet i vår familj).Detta gör att situationen blir infekterad och min mamma och hennes man har beslutat att gå aktivt in för att se till att deras tillgångar överförs i delar med mellanrum så att ingen större summa sätter sina spår.Betyder detta att min mor och make kan överföra tillgångarna i mindre delar tills allt förts över till min bror?Inga annan av dessa komplokationer har inte ens existerat innan den nye maken vill ha kontroll.
Veronica Borg |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om din mamma skulle gå bort tillfaller hennes tillgångar dig och din bror (2 kap. 1 § ärvdabalken).Eftersom din mammas make inte är er pappa ska ni få ut ert arv direkt, om ni inte väljer att er mammas make ska få ärva först och ni ska vänta tills han har gått bort (3 kap. 1 § ärvdabalken). Av omständigheterna du nämner förstår jag att du inte kommer vänta med att utfå ditt arv. Frågan blir då hur arvet ska delas upp mellan dig och din bror.Huvudregeln är att ni ska ärva lika stora delar (2 kap. 1 § ärvdabalken). Din mor skulle kunna testamentera halva din arvslott till din bror. Du har dock alltid rätt att utfå din laglott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Laglotten utgör halva arvslotten. Te.x.: om din mamma har tillgångar till ett värde av 100 000 kronor vid sin bortgång ska du ärva 50 000 och din bror 50 000. Halva din del kan testamenteras bort. 50 000 / 2 = 25 000. Om din mamma skulle ha tillgångar till ett värde av 100 000 kronor har du alltså rätt att få minst 25 000 kronor.Vad gäller de överföringarna du nämner ska de anses vara förskott på din brors arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). Svaret är alltså nej, din mamma och hennes nya make kan inte överföra tillgångarna till din bror så du inte ärver någonting. Vänligen,

Kan min pappa testamentera bort allt till sin sambo?

2019-03-20 i Bröstarvinge
FRÅGA |Om min pappas sambo avlider och i testamentet står att hans sambo ärver allt med fri förfoganderätt. Har jag då som min fars barn rätt att använda pengarna på hans konto till hans begravning? De har inga gemensamma barn utan bara särkullbarn.
Veronica Borg |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att din pappa har avlidit och att du vill veta om du kan använda pengarna till hans begravning eller om hans sambo har rätt till alla tillgångar. Om jag har missuppfattat frågan får du mer än gärna återkomma så att det blir rätt!När en person går bort är huvudregeln att personens bröstarvingar (barn) ärver personens tillgångar (2 kap. 1 § ärvdabalken). Denna rätt kan emellertid åsidosättas genom ett testamente (9 kap. 1 § ärvdabalken). Det är detta din pappa har gjort när han testamenterade allt till sin sambo. Som bröstarvinge har du dock alltid rätt till din laglott. Din laglott utgör halva din arvslott (7 kap. 1 § ärvdabalken). För att räkna ut hur stor din laglott ska du ta din pappas tillgångar och dela med antalet barn (som är hans). Sen är din laglott halva den summan. Laglotten kan din pappa inte testamentera bort, utan den har du alltid rätt till.Exempel: Om din pappa hade två barn och 100 000 i tillgångar när han dog ska man ta 100 000 / 2 = 50 000. Det utgör då er arvslott. Sen är er laglott hälften av det; 50 000/2 = 25 000. Jag hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig. Med vänlig hälsning,

Under sin livstid får arvlåtare ge bort egenom

2019-03-14 i Bröstarvinge
FRÅGA |I min mormors testamente står det att hon har gett bort sitt sommarhus till mina två mostrar som gåva och huset räknas därför inte in i arvslotten. Då min mamma har gått bort har jag inte rätt till sommarhuset. Är det ok att ge bort en sådan värdefull gåva till två av tre döttrar?Frågande
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Under den tid man lever har man rätt att göra vad man vill med sin egendom, t.ex. sälja den eller ge bort i gåva. Det är först när man dör som det finns vissa begränsningar, t.ex. att en bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott oavsett vad som står i ett testamente (7 kap 1 § och 7 kap 3 § ärvdabalken). När det gäller gåvor till barn finns det dock vissa regler som är av intresse. Det finns nämligen en presumtion om att gåvor som arvlåtare, d.v.s. din mormor, har gett till sina barn under sin livstid är ett förskott på arv (6 kap 1 § ärvdabalken). Denna presumtion kan dock brytas om det på något sätt framkommer att din mormor inte ville att det skulle vara ett förskott på arv. Man antar alltså att en gåva till barn är förskott på arv så länge det inte finns något som tyder på att det inte ska vara ett förskott. Ifall din mormor har skrivit i sitt testamente att det inte ska vara ett förskott är det inte ett förskott på arv och huset ska då inte räknas in i kvarlåtenskapen efter din mormor. Om det inte framkommer någonstans huruvida det ska vara ett förskott eller inte är presumtionen att det är ett förskott och det värde stugan hade vid gåvotillfället ska läggas till kvarlåtenskapen (6 kap 3 § ärvdabalken). Men det är alltså okej att ge bort egendom till vissa av sina barn under den tid man lever utan att ge till andra. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vilken rätt har sambo till gemensam bostad?

2019-03-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min pappa äger en fastighet och har träffat en ny sambo som han förlovat sig med. Denna kvinna ska flytta in till honom. Dem har inga gemensamma barn, men hon har 5 barn sedan tidigare och jag är pappas ända barn. Vad händer med mitt arv om hon flyttar in hos honom oavsett om dem är gifta eller förlovade? Och vad händer om hon köper in sig i fastigheten? Har hennes barn rätt att ärva min pappa?Tack för svar!
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din pappa skulle avlida innan de gifter sig kommer de räknas som sambor. Detta betyder att om din pappa avlider kommer hans sambo ha en möjlighet att göra bodelning. Detta ska då göras innan arvet fördelas. Om sambon bestämmer sig för att göra bodelning kommer all egendom som samborna innehar för gemensam användning räknas in. Om din pappa och hans sambo bor i hans fastighet kommer denna därför delas mellan dem. Beroende på hur din pappa och hans sambos ekonomi ser ut kan detta resultera i att du inte ärver fastigheten. Du har fortfarande rätt till hela arvet då du är din pappas enda barn och inte hans sambos. Detta gör dig till ensam arvinge efter din pappa. Du ärver alltså ensamt allt din pappa äger efter bodelningen. Men beroende på hur parets ekonomi ser ut kan fastigheten övertas av sambon efter bodelningen. Skulle de istället gifta sig och din pappa avlider hamnar du i en liknande situation. Då delas all egendom som inte är enskild mellan makarna vilket då skulle innefatta fastigheten de bor på. Men du är fortfarande enda arvinge till det din pappa har kvar efter bodelningen. Skulle sambon köpa in sig i lägenheten förändrar det endast beräkningen vid bodelningen. Sammanfattningsvis ärver du din pappa oavsett om de gifter sig eller inte. Huruvida du ärver fastigheten beror på parets individuella ekonomi. Sambons barn ärver inte din pappa men kan indirekt få en del av din pappas egendom genom att din pappas sambo får egendom av honom genom bodelningen som hennes barn sedan ärver. Notera att även om du är din pappas enda barn har du endast rätt till 50% av hans arv. Han kan fortfarande testamentera bort 50% till någon annan. Gör han inte detta är 100% av arvet ditt. Med vänliga hälsningar,

Hur fördelas arvet mellan efterlevande make och bröstarvingar?

2019-03-22 i Bröstarvinge
FRÅGA |Vår mamma har gått bort.Inget testamente finns.De hade ett hus taxeringsvärde 1 miljon.Vi är 3 st särkullebarn.Mamma och den efterlevande har 1 gemensamt barn.Hur delas arvet?
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I din fråga nämner du inte huruvida din mamma och hennes efterlevande var gifta eller sambor. Jag kommer därför redogöra för båda alternativen eftersom arvsrätten skiljer sig en del åt i de olika situationerna. GiftaEnligt 3 kap 1 § ärvdabalken tillfaller kvarlåtenskapen från den först avlidna maken den efterlevande maken. Samma paragraf stadgar även att om det finns särkullbarn efter den först avlidne maken ska de få rätt till sitt arv på en gång. Bröstarvingar till den först avlidna maken kan dock avstå från att få ut sitt arv fram tills att den andra maken avlider med stöd av 3 kap 9 § ärvdabalken. När sedan den andra maken avlider får särkullbarnen sitt efterkrav efter den först avlidne maken.I ert fall kommer det gemensamma barnet till din mor och hennes efterlevande att få vänta med arvet fram tills att den efterlevande avlider eftersom makar ärver varandra. Ni som är särkullbarn kan antingen begära ut erat arv redan nu eller avstå fram till den andra maken avlider. SamborSambor ärver inte varandra såsom makar gör. Det innebär alltså att den efterlevande inte har någon arvsrätt efter er mor. Du och dina tre syskon är bröstarvingar enligt 2 kap 1 § ärvdabalken och ska ta lika lott. Det innebär alltså i ert fall att du och dina tre syskon ska få en fjärdedel var av er mors kvarlåtenskap.Vänligen,

Kan man ge bort ett hus till ett av barnen utan att de andra barnen har rätt till arv?

2019-03-15 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag har tre barn,kan jag ge bort mitt hus till bara ett av barnen utan att de två andra kan kräva något av arvet då??Tacksam för svar
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter göra en kort sammanfattning. Eftersom din fråga gäller arv finner du tillämpliga bestämmelser i ärvdabalken. Rätten till arvDina tre barn är dina så kallade bröstarvingar, som enligt huvudregeln (om inget testamente finns) har rätt att dela lika på ditt arv (2 kap. 1 § ärvdabalken). Denna del är dina barns arvslott. Du kan genom ett testamente fördela ditt arv annorlunda (om upprättande av testamente, se 10 kap. ärvdabalken), men dina barn har alltid rätt till sin så kallade laglott. Denna utgörs av hälften av den arvslott som de enligt lag annars hade haft rätt att få (7 kap. 1 § ärvdabalken). Möjligheter Jag tolkar din fråga som att du vill minska dina övriga barns rätt till arv. Det du kan göra för att minska deras laglotter, är att ge huset i gåva till det barn som du vill ska få det. Huvudregeln när det gäller gåvor från en förälder till sitt barn är att gåvan utgör ett förskott på arv om inget annat anges (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det finns därmed möjlighet för dig att ange din avsikt om att gåvan inte ska vara ett förskott på arv vid gåvotillfället. Ur bevissynpunkt är det bra om detta görs skriftligt. Därefter kan du upprätta ett testamente som anger att övriga barn endast har rätt till sin laglott, och att resten testamenteras till det barnet som även ska få huset.SammanfattningSammanfattningsvis kan du alltså testamentera huset till ett barn, men inte testamentera bort de resterande barnens rätt till arv helt. Det finns dock, som ovan nämnts, sätt för att minska storleken på laglotten. Behöver du hjälp med hur detta bäst kan göras i ditt fall rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka. Vänligen,

Barn och barnbarn har alltid rätt till arv

2019-03-06 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej.Kan man utesluta tronarvinge ur testamentet ur testamentet
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar frågan undrar du om det går att utesluta en bröstarvinges arvsrätt genom testamente. Tronarvinge är nämligen inte ett arvsrättsligt begrepp, utan den person som står näst på tur att överta kronan i ett kungahus.Regler om arv finner du i ärvdabalken (ÄB).En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglottNär en person avlider kommer dennes kvarvarande tillgångar utgöra något som kallas kvarlåtenskap. Som utgångspunkt – om ingenting annat skrivits – kommer kvarlåtenskapen sedan fördelas som arv enligt lagens bestämmelser. Arvet ska i första hand gå till den avlidnes barn eller barnbarn – dessa är bröstarvingarna (ÄB 2 kap. 1 §). Skulle inga bröstarvingar finnas kommer arvet istället gå till föräldrar och syskon, och i sista hand till far- och morföräldrar och föräldrarnas syskon.Innan en person avlider kan denne dock välja att upprätta ett testamente. Genom testamentet kan personen välja fritt hur kvarlåtenskapen ska fördelas (ÄB 9 kap. 1 §). Det finns dock ett undantag från denna frihet. Bröstarvingar har alltid rätt till något som kallas laglotten, vilket utgörs av hälften av den avlidnes kvarlåtenskap (ÄB 7 kap. 1). Detta innebär att en person som har barn eller barnbarn aldrig kan testamentera fritt över mer än 1/2 av sin egendom: bröstarvingarna har alltid rätt dela på resterande hälft.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,