Arv till icke-biologiska barn?

2020-01-31 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej min mormor gick bort för 15 år sedan och min morfar i sommars och var gifta. Dom hade 3 barn varav den äldsta var mormors och ej morfars. Hon fick sin arvslott när mormor dog. Som jag skrev så dog morfar i sommars och min mamma och hennes syster ska nu ärva morfar. Men på hans dödsbädd nämde han till min mor att han misstänkte att hennes syster inte var hans biologiska dotter. Och nu till min fråga hur funkar det med arvet om det visar sig att min mamma och hennes syster inte är hel systrar ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar regler som återfinns dels i ärvdabalken, dels i föräldrabalken.

Vid fördelning av arv, ska ens arv i första hand gå till ens bröstarvingar (barn), och har arvlåtaren fler än ett barn delar barnen lika på arvet (2 kap. 1 § ärvdabalken). Detta eftersom arvlåtarens barn är en del av den s.k. första arvsklassen.

För att svara på din fråga om hur din morfars arv ska fördelas, är det först viktigt att konstatera hur många barn din morfar har. Det framgår av din fråga att det äldsta av de tre barnen endast var din mormors barn och inte din morfars, och därmed blir det äldsta barnet inte arvsberättigad till din morfar.

När det gäller din mammas syster så behöver hon inte vara din morfars biologiska dotter för att vara arvsberättigad till honom. Om hon är adopterad till din morfar räknas hon som en bröstarvinge till din morfar och hon blir därmed arvsberättigad, då adoptivbarn jämställs med biologiska barn enligt lagens mening (4 kap. 21 § föräldrabalken). Är hon varken biologisk dotter eller adopterad till din morfar och alltså juridiskt inte räknas som din morfars dotter, blir hon heller inte arvsberättigad till din morfar, då arvsklasserna i 2 kap. 1-3 §§ ärvdabalken förutsätter att man är släkt till arvlåtaren i antingen upp- eller nedstigande led.

Om det visar sig vara så att din mamma är din morfars enda barn, blir hon berättigad till hela din morfars arv (2 kap. 1 § ärvdabalken).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (438)
2021-05-01 Ärver min son mina lån och skulder?
2021-04-30 Vad är mest rättvist vid fördelning av arv mellan arvingar?
2021-04-30 Försäljning av ärvd lägenhet
2021-04-30 Efterarvsrätt och fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (92183)