Hur ser arvsfördelningen ut mellan halvsyskon?

2020-02-09 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hejsan! Behöver lite hjälp. Min mamma har ett barn från ett tidigare förhållande. Sedan träffade hon min pappa och de gifta sig efter ett tag. Pappa har nu nyligen gått bort och därför undrar jag följande: Mamma ärver efter pappa va? Och vad händer när vår gemensamma mamma går bort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Arvsrätt är ett rättsområde som stundtals tenderar att kunna bli ganska komplext. Bestämmelserna avseende arv står att finna i ärvdabalken (ÄB) där lagtexten av många ofta upplevs som ålderdomlig och ganska svårbegriplig, vilket inte direkt underlättar problemlösningen. Jag ska därför i komprimerad och lättläst form försöka att bena ut begreppen och rättsläget i din fråga. Jag kommer endast för ordningens skull att hänvisa till relevanta lagrum (alltså specifika lagparagrafer). Du kan bortse ifrån dessa och istället fokusera på innehållet.

Allmänt

Den som avlidit benämnas arvlåtare och den egendom som han eller hon efterlämnar kallas kvarlåtenskap. En grundläggande förutsättning för att man ska vara berättigad till arv är givetvis att man har överlevt arvlåtaren. Den så kallade första arvsklassen består av arvlåtarens avkomlingar (barnen), vilka för övrigt brukar gå under namnet bröstarvingar. Dessa ärver först enligt ärvdabalken och varje barn äger lika stor del i kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren vid tidpunkten för sin död var gift ärver dock efterlevande make före gemensamma barn medan så kallade särkullbarn (kallas barn som arvlåtaren har från tidigare förhållanden) däremot har rätt att få ut sitt arv direkt, vilket framgår av 3 kap. 1 § ÄB. Den först avlidnes arvingar i första arvsklassen har sedan rätt till efterarv när den efterlevande maken sedan avlider (3 kap. 2 § ÄB).

Vad händer då när er (du och ditt halvsyskons) gemensamma mor går bort beträffande arvsfördelningen?

Om jag har förstått din fråga rätt har din far ett barn (du själv) och din mor två barn (du och ditt halvsyskon), vilket således innebär att din far har en legal arvtagare (du) och din mor har två legala arvtagare (du och ditt halvsyskon).

Ditt halvsyskon har ingen arvsrätt efter din far. Av din fråga framgår det att denne avled ganska nyligen varför arvet efter din far ska tillfalla dig. Men eftersom dina föräldrar var gifta vid tidpunkten för din fars bortgång ärver din mor din del med så kallad fri förfoganderätt (3 kap 1 § ÄB). Du får sedan ut ditt arv som härrör från din far i form av ett efterarv när er gemensamma mor avlider i likhet med vad jag beskrev ovan under "Allmänt".

Det här innebär alltså att du får ut det så kallade efterarvet efter din far först när båda dina föräldrar är avlidna. Därefter delas din mors kvarlåtenskap lika mellan hennes bröstarvingar, alltså mellan dig och ditt halvsyskon.

Kortare slutsats

Ditt halvsyskon utgör alltså ingen legal arvtagare efter din far utan ärver endast hälften av er gemensamma mors kvarlåtenskap.

Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (438)
2021-05-01 Ärver min son mina lån och skulder?
2021-04-30 Vad är mest rättvist vid fördelning av arv mellan arvingar?
2021-04-30 Försäljning av ärvd lägenhet
2021-04-30 Efterarvsrätt och fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (92361)