​Kan min dotters storebror ha hand om hennes arv efter mig tills hon är myndig?

Jag är skild från min omyndiga dotters far. Om jag dör önskar jag hennes myndiga storebror sköter hennes arv tills dess hon är myndig. Går det? Isf hur? Tack

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I mitt svar till dig kommer jag att utgå ifrån att både du och din dotters far är vårdnadshavare till din dotter eftersom inget annat framgår i din fråga. Svaret kommer börja med att förklara vad utgångspunkten är om du skulle avlida. Jag kommer sedan gå över till vad du kan göra för att få din önskan igenom. Slutligen kommer jag även visa vilka problem som kan uppstå för att du skall få en så bra och heltäckande bild av situationen som möjligt!

De lagar som kommer hjälpa oss att finna svaret på din fråga är ärvdabalken (ÄB) och föräldrabalken (FB).

Utgångspunkten är:

Dina barn kommer som utgångspunkt dela lika på kvarlåtenskapen som du lämnar efter dig när du avlidit (2 kap. 1 § ÄB).

Eftersom din dotter är omyndig innebär det att hon inte själv får råda över sin egendom (9 kap. 1 § FB). Då jag antar att du och din dotters far är hennes vårdnadshavare är ni också gemensamt hennes förmyndare och har hand om hennes egendom (10 kap. 2 § stycke 1 FB). Ifall någon av er avlider så kommer den efterlevande vårdnadshavaren att bli ensam förmyndare och på egen hand förfoga över er dotters egendom (10 kap. 2 § stycke 2 FB).

Hur du kan göra för att få din önskan igenom:

Då du vill att din dotters storebror skall ha hand om det eventuella arvet så måste du upprätta ett testamente. I detta testamente kan du villkora egendomen genom att säga att din dotters storebror skall ha den till dess att din dotter är myndig. Detta testamente kommer då gå före den utgångspunkt som återfinns i ärvdabalken, att barnen direkt skall dela på arvet.

Problem som kan uppstå:

Eftersom din dotters far är hennes förmyndare kommer han vara med och företräda henne i arvsskiftet. Han kan då begära jämkning på ditt testamente. Att jämka ditt testamente kommer innebära att din dotter har rätt till ¼ av arvet direkt, eftersom ett barn aldrig kan bli uteslutet att få ut något arv genom testamente (7 kap. 1 §och 3 § ÄB). Överförmyndaren har dock rätt ge din dotter en god man om dotters far har intressen som strider mot din dotters, vilket är viktigt att komma ihåg (11 kap. 2 § stycke 3 FB).

En sista sak som kan vara bra att veta:

Om det blir så att du trots allt bestämmer dig för att inte skriva testamentet, kan överförmyndarkontroll bli aktuellt. Med det menas att om din dotter får ett arv som gör att hennes egendom överstiger 8 stycken basbelopp (47 300 x 8 =378 400 kronor för 2020), så kommer förvaltningen av denna egendom vara under en viss kontroll av överförmyndaren (16 kap. 1 § FB). Detta då deras uppgift är bland annat att se till så att en förmyndare inte förvaltar ett barns pengar så att det omyndiga barnet missgynnas ekonomiskt. För mer information rekommenderar jag att du tittar in på konsumenternas.se.

Vidare hjälp:

Vill du ha hjälp med att upprätta ett testamente eller mer rådgivning om din aktuella situation så rekommenderar jag varmt att du bokar en tid med en av våra kunniga jurister här på Lawline!

Har du fler funderingar och frågor, så tveka inte på att återkomma till oss på Lawline!

Allt gott!

Vänliga hälsningar,

Josefine BågholtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000