Kan jag göra mina bröstarvingar arvslösa?

2020-02-04 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej,Vill ej att mina söner skall ärva, finns det någon möjlighet att frånga laglott rätten ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Hur ser bröstarvingars arvsrätt ut?

Enligt den legala arvsordningen är ens bröstarvingar (barn) närmsta arvingar. Om inget testamente finns tillfaller kvarlåtenskapen bröstarvingarna i lika stora delar vardera (2 kap. 1 § ÄB). Man kan inte göra sina barn arvslösa, utan de har alltid rätt att få ut minst sin laglott.

Laglotten utgör hälften av vad de skulle ärvt enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). Om du exempelvis har två söner skulle de enligt lag ärva 50 % vardera av din kvarlåtenskap. Genom ett testamente kan du inskränka deras arvsrätt till att gälla endast deras laglotter vilket skulle innebära att de istället fick 25 % vardera av din kvarlåtenskap medan resterande del kan testamenteras fritt hur du vill.

Kan jag på något sätt frångå laglotten?

Du kan inte frångå laglotten enligt svensk rätt, utan den är ett skydd för bröstarvingarnas arvsrätt. Det finns dock inget som hindrar dig från att formellt sätt testamentera bort hela din kvarlåtenskap till någon annan än dina bröstarvingar, men bröstarvingarna kan då påkalla jämkning av testamentet och få ut sin laglott ändå. Om bröstarvingarna avstår från att påkalla jämkning av testamentet förlorar de sin rätt till laglotten och testamentet verkställs så som det är skrivet (7 kap. 3 § ÄB).

Sammanfattning

Du kan inte göra dina barn arvslösa, de har minst rätt att få sin respektive laglott. Om du testamenterar bort all din kvarlåtenskap till någon annan måste dock dina barn påkalla jämkning av testamentet för att få ut laglotten. Om de inte påkallar jämkning förlorar de rätten till laglotten.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (396)
2020-09-03 Hur regleras den legala arvsrätten för bröstarvingar?
2020-08-31 Vad händer med skulder vid dödsfall?
2020-08-30 Vem ärver det gemensamma huset om en sambo dör?
2020-07-31 Ärver bröstarvingar lika mycket?

Alla besvarade frågor (84391)