Hur mycket ska jag ärva som bröstarvinge?

2020-01-06 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej Min far är gift med en kvinna som inte är min mor och hon har tre barn från ett tidigare äktenskap. Nu har min far gjort ett testamente som säger att vi ska ärva lika, oavsett om jag rent juridiskt är hans enda bröstarvinge. Är detta rätt? Eller kan jag motsätta mig detta den dagen det blir fråga om bortgång och bouppteckning skall göras?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Hur ser den legala arvsordningen ut?

Den legala arvsordningen tillämpas när den avlidne inte upprättat något testamente. Enligt den legala arvsordningen är det den avlidnes bröstarvingar som har rätt att ärva. Om du är ensam bröstarvinge till din far och din far är gift med en annan person än din mor har du enligt den legala arvsordningen rätt till hela arvet, dvs 100 % (2 kap. 1 § ÄB).

Hur kan man testamentera?

Som ovan nämnt tillämpas den legala arvsordningen endast när den avlidne inte upprättat något testamente. Finns det ett testamente ska kvarlåtenskapen så långt det är möjligt fördelas utifrån dess skrivelse under förutsättning att det är giltigt.

Bröstarvingar har dock ett särskilt lagligt skydd vad gäller arv. Bröstarvingar kan inte göras arvslösa och har som minst rätt att få ut sin laglott vid ett arvsskifte. Laglotten utgör hälften av vad som skulle tillfallit bröstarvingen genom den legala arvsordningen. Om du är enda bröstarvinge har du enligt den legala arvsordningen rätt att få 100 % av arvet. Med ett testamente kan din far inskränka din legala arvsrätt till att omfatta endast din laglott. Laglotten utgör hälften av den legala arvsrätten och som ensam bröstarvinge utgör således laglotten 50 % av kvarlåtenskapen (7 kap. 1 § ÄB).

Kan min far upprätta testamente som föreskriver lika arvsrätt för mig och hans frus barn trots att jag är enda bröstarvingen?

Det finns inget som hindrar din far från att upprätta ett testamente med vilken lydelse han vill. Om du är enda bröstarvingen har du dock alltid rätt till minst din laglott som utgör 50 % av kvarlåtenskapen när han går bort oavsett vad testamentet föreskriver. En lika arvsrätt mellan dig och hans frus tre barn skulle innebära att du endast skulle få 25 % av kvarlåtenskapen (100 % / 4 = 25 %).

Kan jag motsätta mig testamentet?

För att få ut din laglott måste du klandra testamentet inom sex månader från att det har delgivits dig efter din fars död (7 kap. 3 § ÄB). Din far kan rent formellt föreskriva lika arvsrätt för er alla, men eftersom du är bröstarvinge har du rätt att få ut minst din laglott som i ditt fall utgör 50 % av kvarlåtenskapen. Därför kan du påkalla jämkning av testamentet och ska därmed få ut din laglott på 50 % medan resterande 50 % kan delas ut till hans fru barn eftersom din far är fri att testamentera över det som inte utgör din laglott.

Sammanfattning

Du har som bröstarvinge rätt att få ut din laglott. Som ensam bröstarvinge till din far utgör laglotten 50 % av kvarlåtenskapen. Om din far upprättat ett testamente som inskränker på din laglott måste du klandra testamentet inom sex månader från delgivning för att få ut din laglott. Det som inte utgör din laglott är din far fri att testamentera över som han vill.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (396)
2020-09-03 Hur regleras den legala arvsrätten för bröstarvingar?
2020-08-31 Vad händer med skulder vid dödsfall?
2020-08-30 Vem ärver det gemensamma huset om en sambo dör?
2020-07-31 Ärver bröstarvingar lika mycket?

Alla besvarade frågor (84313)