Har barn rätt att få sitt arv direkt när första föräldern avlider?

2019-02-14 i Arvsordning
FRÅGA |Hej. Min mor har avlidit för en tid sedan.Vi är 4 syskon jag och minnsyster över 20 år och mina 2 bröder under 18 år.Våra föräldrar var gifta.Vid moderns bortgång tog vår far hela arvet (kapital och liv belopp) (100%). Det enda som tillföll mina bröder var en liten liten del då de var under 18 år.Hur stor del har vi laga rätt till? Någon alls?Känns som vi blev lottlösa på felaktiga grunder.
Jenny Wärnerup |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en person som avlider var gift är det den efterlevande maken som tilldelas arvet i första hand, se 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Barn som är gemensamma barn till den avlidne och den efterlevande maken har i denna situation det man kallar för "efterarvsrätt". Barnen har rätt att ta del av arvet men först efter det att den andra föräldern har avlidit. Barnens ålder har i detta avseende ingen betydelse, ett barn som är omyndig har inte laglig rätt att få ta del av sitt arv tidigare än någon som är myndig. Barn som inte är gemensamma barn med den efterlevande maken dvs särkullbarn har däremot rätt att få ut sin del av arvet direkt och behöver således inte vänta tills efterlevande maken avlider. Denna reglering innebär för dig och dina syskon att ni inte har någon lagstadgad rätt att ta del av arvet efter er mamma förrän er pappa avlider. När er pappa avlider är det ni som bröstarvingar som utgör första arvsklassen, se 2 kap. 1 § Ärvdabalken, och kommer då tilldelas arvet efter båda föräldrarna. Vänligen,

Hur undviker jag att min bror ärver mig?

2019-02-12 i Arvsordning
FRÅGA |Om jag saknar bröstarvingar, kan då min bror ärva mig? Om så är fallet vad gör jag för att han inte ska ärva mig, vi har ingen kontakt, han har varit grov missbrukare, ljuger, fuskar, stjäl och baktalar alla i sin omgivning och jag vill inte att han ska ha mer av mig
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det inte finns något testamente fördelas arvet enligt den ordning som finns i lagen (Ärvdabalken). Du skriver att du saknar bröstarvingar, vilket betyder att det är dina föräldrar som ärver dig enligt den legala arvsordningen (2 kap 2 §). Din bror har dock s.k. istadarätt om någon av dina föräldrar är bortgången. Det betyder att din bror får ärva den bortgångna förälderns del. Om exempelvis din mor lever medan din far är bortgången går halva arvet till modern och andra delen av arvet får dina syskon att dela lika på. Om du endast har en bror får han alltså hälften av ditt arv. Skulle det vara så att båda dina föräldrar är bortgångna, ärver din bror allt från dig.Vill du vara helt säker på att din bror inte får någon del av ditt arv kan du undvika det genom att skriva ett testamente. Genom att upprätta ett testamente kan du själv bestämma vem/vilka som ska få ta del av ditt arv. Din bror har ingen absolut rättighet till ditt arv och du kan därför helt utesluta honom från att ärva genom ett testamente. Om du behöver hjälp och vill ha mer rådgivning när det gäller upprättandet av testamentet är du mer än välkommen att boka en tid med en av våra jurister för 1677,50 kr/h. Boka en tid genom att ringa oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Har min mammas före detta mans barn rätt till arv efter min mamma?

2019-02-09 i Arvsordning
FRÅGA |HejMin mamma har precis gått bort. Hon var tidigare gift med en man som har 5 barn med i ett tidigare äktenskap denna mannen och min mamma har inga gemensamma barn.Denna mannen gick bort för 12 år sedan.min fråga är om hans barn har någonting att ärva från min mamma ?jag har ett papper som säger att dom mottagit hela sin arvslott efter sin far som är signerat av dem.
Julia Amundsson |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar att din mamma har gått bort och ska hjälpa dig så gott jag kan. Jag tolkar din fråga som att din mamma var gift med en man som gick bort för 12 år sedan. De hade inga gemensamma barn, han hade däremot fem barn från ett tidigare äktenskap och din mamma hade dig. Nu har din mamma gått bort och du undrar därmed om din mammas mans barn har rätt till något arv från din mamma. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Mitt korta svar på din fråga är nej, hans barn har inte rätt till något arv efter din mamma. Jag förklarar närmare nedan. Särkullbarn har inte rätt till efterarv om de fått ut hela arvslottenEftersom de fem barnen inte var din mammas och hennes mans gemensamma, var de så kallade särkullbarn i äktenskapet. Att vara särkullbarn innebär att man har rätt att få ut hela sitt arv från sin förälder direkt när den avlider (3 kap. 1 § ÄB). Med andra ord hade mannens barn rätt att få ut hela sitt arv efter honom när han dog. Det är också det som verkar ha skett i detta fall, eftersom ni skrivit papper på att de har mottagit hela sin arvslott efter sin pappa. Din mamma mottog alltså inte någonting av mannens barns arv när han dog, och det finns därför ingen andel av barnens arv i din mammas kvarlåtenskap. Barnen har därför inte rätt att ärva någonting av din mamma nu när hon har gått bort (om inte din mamma skrivit testamente som anger att de ska få ärva). Det är du (och eventuella syskon till dig) som har rätt att ärva din mamma (2 kap. 1 § ÄB). Annorlunda vore om barnen var deras gemensamma. Då hade din mamma fått deras arv när hennes man (deras pappa) dog, vilket hade givit dem rätt till så kallat efterarv när er mamma nu avlidit (3 kap. 1 § ÄB). Eftersom barnen inte var deras gemensamma, går jag dock inte närmare in på vad det innebär. Sammanfattning Eftersom mannens barn inte var hans och din mammas gemensamma, utan särkullbarn, hade de rätt att få hela sitt arv efter sin pappa direkt när han dog. Eftersom de mottog hela sitt arv direkt, har de inte rätt till så kallat efterarv när din mamma nu har gått bort. De har alltså inte rätt att ärva någonting från din mamma, utan du (och eventuella syskon till dig) ska ärva henne. Detta gäller dock förutsatt att din mamma inte skrivit testamente som säger att mannens barn ska få ärva. Hoppas svaret är till hjälp! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att skriva en ny fråga eller lämna en kommentar nedan. Med vänliga hälsningar

Bodelning och arvsskifte där ena maken har ett barnbarn

2019-02-05 i Arvsordning
FRÅGA |Hej detta var en liten kluriig instuderings fråga. Hur skulle en sådan situation kunna lösas?Fall:Rafael och Emilia har levt ett långt och slösaktigt liv. Emilia, som börjar bli gammal och gaggig, trillar av ett studentflak när hon envisas med att åka med då hennes föräldralösa och enda barnbarn (en sonson) från ett tidigare äktenskap tar studenten. Det vill sig så illa att hon avlider. Emilia efterlämnar giftorättsgods till ett värde av 60 000 kronor. Rafael har 50 000 kronor i enskild egendom och 80 000 kronor i giftorättsgods. Hur ska bodelningen och arvskiftet göras? Hade det gjort någon skillnad om barnbarnet hade varit makarnas gemensamma?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras med regler som finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).Vad inträffar vid bodelningen? Emilias död innebär att äktenskapet upphör enligt 1 kap. 5 § ÄktB. Bodelning ska då ske vilket följer av 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods som totalt sett är värt 140 000 kr (60 000 + 80 000 kr), 10 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgodset delas i två lika stora delar som var för sig uppgår till 70 000 kr, 11 kap. 3 § ÄktB. Den ena delen tillfaller Rafael med full äganderätt. Resterande del är arvet efter Emilia. Hur skiftas arvet? Arvet efter Emilia uppgår till 70 000 kr och tillfaller hennes barnbarn i sin helhet, 2 kap. 1 § ÄB. Hade det gjort någon skillnad om barnbarnet var makarnas gemensamma? I det här fallet kommer arvet efter Emilia att tillfalla Rafael enligt 3 kap. 1 § ÄB. Rafael ärver med fri förfoganderätt vilket innebär att han inte får förfoga över arvet efter Emilia genom testamente. När Rafael avlider tillfaller all egendom barnbarnet. (totalt 140 000 kr bestående av 70 000 kr från Rafael och de 70 000 som ursprungligen kommer från Emilia).Hoppas du fick svar på din fråga!

Har jag arvsrätt efter min avlidne sons pappa?

2019-02-14 i Arvsordning
FRÅGA |hej . Har jag arvsrätt efter min avlidne sons far ? Vi är skilda sen många är . Min avlidne son var ej gift och hade inga barn . Vi har två döttrar i livet , jag har en son sen före äktenskapet . Så vem ärver fadern ?
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om arv hittar du i Ärvdabalken (ÄB). Jag uppfattar det som att ni har två döttrar och en avliden son tillsammans. Eftersom du och dina barns far inte är gifta, har du ingen arvsrätt efter honom. Det är först och främst barnen som ärver, vilket innebär att arvet från barnens far ska delas lika mellan de två döttrarna och sonen, det vill säga delas på tre (2 kap. 1 § ÄB). Om din son hade haft barn hade arvet från hans far gått vidare till hans barn. Eftersom så inte är fallet här så kommer era två döttrar istället ärva en större del. Istället för att arvet delas på tre, kommer det delas på två. Detta är dock under förutsättning att fadern inte är omgift eller har flera barn än era gemensamma. Du ärver alltså inte av din avlidne sons far. De som ärver är i första hand hans barn. Jag hoppas du har fått hjälp med din fråga! Vänliga hälsningar,

Arv när en bröstarvinge avlidit

2019-02-11 i Arvsordning
FRÅGA |Hejmin fråga:En far är omgift och har två döttrar, om ena dottern avlider före fadern övertar/ärver den andra dottern systerns arvslott, laglott?
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då din fråga handlar om arv är tillämplig lag ärvdabalken (ÄB).Jag tolkar din fråga som att båda barnen är från det tidigare äktenskapet och de därför räknas som särkullbarn.I 2 kap. 1 § 1 st. ÄB framgår att den avlidnes barn ärver först då de är bröstarvingar, vidare framgår i 2 kap. 1 § 2 st. ÄB att den avlidnes barn tar lika lott (alltså delar lika på den förmögenhet den avlidne har vid sin död), i samma stycke står också att om en bröstarvinge har avlidit så ärver dennes barn det som den skulle ärvt. Om det däremot inte finns några barn efter den avlidne bröstarvingen ärver den andra dottern allt.Då det inte framgår att det finns några gemensamma barn med den nya makan ärver därför den enda kvarlevande bröstarvingen hela förmögenheten vid din död.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till arv efter både min faster och hennes man?

2019-02-09 i Arvsordning
FRÅGA |hejjag är särkullsbarn efter en faster och hennes mansom ej hade egna barnhar jag rätt till arv efter båda eller bara efter min fasterdet finns inget skrivit testamente
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De "vanliga" reglerna om vem som har rätt till arv efter din faster och hennes man är de som gäller eftersom du skriver att det inte finns något testamente. Dessa regler finns i Ärvdabalken (ÄB). Har du rätt till arv efter din faster?Du skriver att din faster och hennes man inte hade egna barn. Arvet efter din faster ska då gå till hennes föräldrar, alternativt hennes syskon. Utifrån din fråga låter det som att varken föräldrar eller hennes syskon är vid livet. Detta betyder att din fasters syskonbarn ska ärva efter henne istället. Förutsatt att du är det enda syskonbarnet har du rätt till hela arvet efter din faster (ÄB 2 kap. 2 §).Har du rätt till arv efter din fasters man?Du har däremot inte direkt rätt till arvet efter din fasters man. Precis som enligt ovan så ärver i första hand mannens föräldrar eller syskon och om inte de är vid livet mannens syskonbarn (ÄB 2 kap. 2 §). Skulle varken syskon eller syskonbarn finnas, ska mannens far- eller morföräldrar ärva, alternativt hans föräldrars syskon. Mannens kusiner har inte rätt att ärva (ÄB 2 kap. 3 §). Är ingen av dessa släktingar/arvingar vid livet ska arvet gå till arvingarna på din fasters sida, alltså till dig (ÄB 3 kap. 8 §). Sammanfattning:- Du har rätt till hela arvet efter din faster om hon inte har några föräldrar eller syskon vid livet eller andra syskonbarn.- Du har även rätt till arvet efter din fasters man om han inte har några levande arvingar som har rätt till arvet.Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en till fråga. Med vänliga hälsningar

Vem ärver när pappa avlidit?

2019-02-05 i Arvsordning
FRÅGA |Hej,Min pappa har precis avlidit och var sedan många år gift med mamma.Hon är då den avlidnes maka och min pappa hade icke skrivit ett testamente innan han gick bort.Vad händer med arv nu, är det min mamma som får ärva allt eller delas det lika, att hon får hälften och vi tre barn delar på den andra hälften ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om arv och arvsordning finns i ärvdabalken (ÄB). Närmsta arvingar är bröstarvingar, den avlidnes barn. Bröstarvingar ärver lika stor del var (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär att om ni är tre barn har ni rätt att ärva 1/3 var.I ert fall, då era föräldrar var gifta, kommer dock er mamma att ärva kvarlåtenskapen efter er pappa med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Den fria förfoganderätten innebär att er mamma får lov att använda kvarlåtenskapen, hon kan sälja egendom och leva upp pengar. Däremot har hon inte rätt att testamentera bort kvarlåtenskapen hon ärvt efter er pappa. Den dag er mamma går bort kommer ni att erhålla ett efterarv efter er pappa samt ärva er mamma.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,