Ärver jag i min mammas ställe om hon dör innan hon tar del av ett testamente?

2020-03-26 i Arvsordning
FRÅGA |Min moster har skrivit i ett testamente att all behållning efter henne ska gå till en av hennes syskon, dvs min mamma. Nu har min mamma gått bort innan min moster. Vad gäller då om min moster går bort , ärver jag henne i min mammas ställe? Eller måste det skrivas in i testamentet ? Eller ska arvet delas mellan min mosters två levande syskon (en med barn), och oss barn efter två döda syskon?
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att utgå från ärvdabalken (ÄB).Huvudregeln är att ett testamente ska tolkas i enlighet med den som har skrivit testamentets vilja (11 kap. 1 § ÄB). I ditt fall innebär det att alltså testamentet ska tolkas i enlighet med din mosters vilja. Om det inte framgår vad som ska gälla i det fall att en testamentstagare avlider innan egendomen har fördelats enligt testamentet (vilket som jag förstår det är läget i ditt fall), så finns en specialregel. Denna bestämmelse anger att testamentstagares arvingar har rätt att träda i testamentstagares ställe om denna är avliden när arvet ska fördelas enligt testamentet (11 kap. 6 § ÄB). Det kallas representationsrätt.SammanfattningOm det inte framgår i testamentet hur egendomen ska fördelas om din mamma dör innan hon får ta del av den egendom som testamenterats till hennes, så ärver du i hennes ställe.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.Vänligen,

Vem får det utfallande beloppet på livförsäkringen efter mitt halvsyskon när fadern är okänd?

2020-03-25 i Arvsordning
FRÅGA |Vi är tre halvsyskon, gemensam mamma. Nu har den ene av oss gått bort. Han har en livförsäkring som banken påstår att vi två bara ska få ut hälften av eftersom faderns sida är berättigad till hälften. Fadern är okänd och några halvsyskon på den sidan finns alltså inte. Kan det verkligen stämma? Om det inte finns någon på faderssidan går då inte allt till moderssidan? För oss är det ganska mycket pengar det rör sig om.
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som banken påstår skulle kunna stämma men det beror på livförsäkringen och det beror på om halvsyskonets fader begär att få arv. Nedan förklarar jag vad jag menar med detta.Ska livförsäkringen ingå i dödsboet eller tillfalla förmånstagare direkt?En livförsäkring kan komma de efterlevande till godo på två sätt, antingen genom att det räknas in i dödsboet varpå man ärver enligt den legala arvsordningen eller testamente (om ett sådant finns) eller så kan pengarna direkt överföras till den som står som förmånstagare i livförsäkringsavtalet (det är då inte fråga om något arv). Vilket av dessa sätt som gäller beror helt enkelt på om ditt halvsyskon lagt till någon som förmånstagare i livförsäkringen. Om det inte finns förmånstagare ska det utfallande beloppet med anledning av livförsäkringen ingå i ditt halvsyskons tillgångar och ingå i dödsboet varpå arvsreglerna aktualiseras, (14 kap. 7 § första stycket försäkringsavtalslagen).Eftersom banken påstått så som de har gjort antar jag att ditt halvsyskon inte lagt till någon som förmånstagare med anledning av livförsäkringen. Detta innebär enligt ovan att arvsreglerna i ärvdabalken (ÄB) aktualiseras.Den legala arvsordningenDen legala arvsordningen är den lagfästa ordningen som bestämmer vilka som ska ärva efter någon. Denna ordning gäller om inte det finns ett testamente som säger någonting annat (det finns dock undantag från detta men det aktualiseras inte här). Jag antar att ditt halvsyskon inte skrivit ett testamente varför den legala arvsordningen gäller och innebär följande.I svensk arvsrätt finns det tre olika arvsklasser (2 kap. ÄB). De i den första arvsklassen ärver allt. Om det inte finns några i den första arvsklassen går man vidare till den andra arvsklassen. Om det inte finns några i den andra arvsklassen går man till slut vidare till den tredje. Om det inte finns någon som tillhör arvsklasserna går arvet till Allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB)Bröstarvingar tillhör den första arvsklassen (2 kap. 1 § ÄB). Med bröstarvinge menas helt enkelt barn. Eftersom ditt halvsyskon inte hade några barn går vi vidare till den andra arvsklassen.Ditt halvsyskons föräldrar tillhör den andra arvsklassen (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Föräldrarna delar lika på kvarlåtenskapen, dvs. tillgångarna i dödsboet (inklusive livförsäkringsbeloppet). Alltså får er gemensamma mamma hälften av kvarlåtenskapen och halvsyskonets pappa får den andra hälften. Eftersom du nämner att ni två får ut hälften av livförsäkringsbeloppet antar jag att er mor gått bort. Om en förälder inte lever ska föräldrarnas barn dela lika på den del ens förälder har rätt att få i arv efter den avlidne (2 kap. 2 § andra & tredje stycket ÄB). Detta leder till att ni två får dela på er mors del av arvet medan ert halvsyskons fader får sin halva av arvet.Kan faktum att fadern är okänd påverka detta?Du nämner att fadern är okänd. Jag tolkar det som att ni och boutredningsmannen inte vet vem fadern är eftersom inget faderskap har fastslagits. Detta gör det såklart svårt för fadern att kunna få sin del av arvet. I detta fall ligger det på fadern att inom 3 månader från dödsfallet begära att få arv, (16 kap. 3a § ÄB). Om så inte sker är er gemensamma mamma ert halvsyskons enda förälder, varför hon har rätt till hela arvet som i sin tur leder till att ni två delar på hela arvet.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Arv efter barn

2020-03-19 i Arvsordning
FRÅGA |Hej!Så här i oroliga tider med panepedemi funderar jag över en sak. Jag och min man har 3 myndiga barn. Två av de har flyttat hemifrån, men den tredje bor kvar hemma och går fortfarande på gymnasiet. De båda utflugna har vi hjälpt ekonomiskt med lån till bostadsrätter, men det är barnen som står som ägare av dessa bostadsrätter. De är båda ensamstående. Om, mot förmodan, någon av dem skulle avlida i t.ex. corona vem är det då som ärver dem och vad händer med bostadsrätten/erna i ett sådant scenario? Tack på förhand!
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Ärvdabalken (ÄrvB), som är tillämplig lag gällande arv.Du undrar vem som ärver i det fall något av dina barn skulle gå bort. Du skriver att de är ensamstående, och jag kommer anta att de inte heller har några egna barn. De har då inga egna så kallad bröstarvingar, och då är det ni föräldrar som ärver hälften var av kvarlåtenskapen ifall ett barn skulle avlida (2 kap 2 § 1 st ÄrvB). Deras syskon skulle inte ärva eftersom ni är i livet, och syskon ärver först då någon förälder är avliden - i sådant fall delar syskonen på den avlidna föräldern/föräldrarnas lott (ÄrvB 2 kap 2 § 2 st.) Bostadsrätten/erna skulle i händelse av att ett barn avlider ingå i deras kvarlåtenskap. Ni föräldrar skulle alltså ärva dem, och kunna förfoga över dem som ni vill. Om ni inte vill sälja bostadsrätten skulle ni behöva bli medlemmar i bostadsrättsföreningen.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur ser arvsfördelningen ut när det finns halvsyskon?

2020-03-18 i Arvsordning
FRÅGA |Om min son avlider o hans mamma också är avliden, men det finns en son till som mamman har med en annan man (alltså halvbror med min son).Hur kommer bodelningen av min son fördelas?MvhHenrik
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur arvet efter din son kommer fördelas om han avlider. I mitt svar tänker jag utgå från att det inte finns några andra arvsberättigade personer till din son (som t.ex. fler syskon eller barn till din son), då du inte nämnt några sådana personer i din fråga. För att besvara din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalk (ÄB) som är den del av lagen som reglerar arv.Utgångspunkten vid arv är att om den avlidne inte har några barn så ärver den avlidnes föräldrar den avlidne (2 kapitlet 2 § första stycket ÄB). Detta innebär att det är du och din sons mamma som ska dela lika på arvet efter er son. I detta fall så är ju dock din sons mamma redan avliden. Det som händer då är att den del som din sons mamma skulle ärvt istället kommer gå till hennes kvarlevande barn, alltså din sons halvbror (2 kapitlet 2 § tredje stycket ÄB). SammanfattningDin sons arv kommer delas lika mellan dig och din sons halvbror. Hoppas du fått svar på din fråga! Undrar du något mer är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Kan syskonbarn ärva?

2020-03-25 i Arvsordning
FRÅGA |Mina föräldrar och min bror är avlidna,han efterlämnade maka, två barn. Jag har inga anhöriga.Vem ärver mej?Mvh
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta vem som ärver dig, det framgår av informationen i din fråga att din närmaste familj är två brorsbarn. I övrigt har du inga anhöriga. Vad säger lagen? Frågor som rör arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Arvsrätten för släktingar regleras i 2 kap ÄB. Av 2:1 ÄB framgår att de som ska ärva i första han är arvlåtarens barn. Finns inte barn ska enligt 2:2 ÄB arvlåtarens föräldrar ta hälften var av arvet. Finns inte arvlåtarens föräldrar kvar får dennes syskon ärva. Om även syskon saknas får syskonbarn då träda in som arvingar (2:2 2 st ÄB). Dina syskonbarn kommer alltså att ärva dig förutsatt att dina familjeförhållanden förblir som de är idag (dvs om du inte gifter dig eller dylikt). Du kan även själv bestämma vem som ska få ärva dig genom att upprätta ett testamente. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Ärver min son pappans syster som inte har barn och föräldrar i livet, om pappan är avliden?

2020-03-20 i Arvsordning
FRÅGA |Min sons pappa är avliden. Ärver min son pappans syster som inte har barn och föräldrar i livet. Pappan har en syster till med barn. Har inte bra kontakt med min faster kan hon testamentera bort min del till den andra systern barn.Tacksam för svar.
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Som jag förstår din situation så är din sons pappa avliden. Din sons pappa hade sedan två systrar, en syster som inte har några barn och en syster som har barn. Din son har alltså två fastrar. Det finns inga föräldrar i livet. Du undrar då om din son kan ärva efter pappans syster som inte har några barn. Ärver min son pappans syster som inte har barn och föräldrar i livet?Jag kommer börja med att skriva att jag i ert fall utgår från att pappans syster inte har upprättat ett testamente och att systern inte heller har en make/maka i livet.Det finns tre olika arvsklasser, första gäller för bröstarvingar, dvs. den avlidnes barn. Eftersom systern inte har några barn eller barnbarn, finns det ingen arvinge i den första arvsklassen (2 kap. 1 § ÄB). Då går man vidare till andra arvsklassen, som först gäller den avlidnes föräldrar. Enligt dina uppgifter så är systerns föräldrar inte i livet. Det innebär att systerns kvarlåtenskap kommer gå till hennes syskon genom den så kallade istadarätten. Istadarätten innebär att om en arvinge är avliden träder dennas avkomlingar i den avlidnas ställe vad gäller rätten till arv. Alltså ärver din sons pappa och den andra systern med barn hälften var. Men eftersom din sons pappa är död, träder din son in i hans ställe, och ärver då pappans del genom istadarätten (2 kap. 2 § ÄB). Kan min faster testamentera bort min del till den andra systern barn?Så som jag förstod er situation så var det fråga om din sons faster, dvs. systern på pappans sida, och alltså inte din faster som du skriver i frågan. Jag förstår därför inte vad du menar med om fastern kan testamentera bort "din del". Jag får därför be dig skicka in en ny fråga till Lawline om du vill ha ett bra och tydligt svar!Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Kan en morbror ärva?

2020-03-18 i Arvsordning
FRÅGA |Hej,Är morbror till avliden släkting som heter "AJ"Den avlidne har inte varit gift och inga barn.En bror till avlidne som också är avliden heller inte varit gift, inga barn."AJ":s Föräldrarna är döda.Mina syskon döda.Finns enbart kusiner till den avlidne, ett brorsbarn till mig samt mina barn.HälsningarMorgan Hansson
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till arv delar man in eventuella arvtagare i tre arvsklasser. De som tillhör den första arvsklassen och har som rätt att ärva i första hand (dvs det spelar ingen roll om det finns arvtagarna i de lägre klasserna- finns det i någon av de övre så utesluter de alltid de undre klasserna) består av den avlidnas (arvlåtarens) egna barn. Är den avlidnes barn döda, får barnens barn om det finns några, ärva, 2:1 Ärvdabalken. Annars går man över till nästa arvsklass som består av arvlåtarens föräldrar. Är någon av föräldrarna döda, får arvlåtarens syskon förälderns andel, 2:2 ÄB Tredje och sista arvsklassen som får ärva om det inte finns arvtagare i ovanstående två arvsklasser, består av arvlåtarens far- och morföräldrar. Lever inte dessa, delar far- och morföräldrarnas barn (dvs arvlåtarens föräldrars syskon) på deras andel, 2:3 ÄB. Detta är alltså i denna arvsklass som du som morbror befinner dig. Andra personer och släktingar, t.ex. kusiner har ej rätt att ärva, 2:4 ÄB (så länge det inte sker genom testamente).Av den information som du angett så framgår det inte om AJ:s mor- och farföräldrar lever. Avgörande blir om någon av dina föräldrar lever och om någon av AJ:s farföräldrar lever. Lever åtminstone en av dem på varje sida så får dem två parterna dela på hälften av arvet. Är inte dina föräldrar vid liv så kommer du ärva deras halva av arvet som du kommer få dela med AJ:s farföräldrar. Lever en av dina föräldrar kommer du få hälften av deras halva som de skulle delat på sinsemellan. Lever ingen av varken AJ:s mor- eller farföräldrar så kommer du att få ärva hela AJ:s kvarlåtenskap. Dina barn kommer sedan i sin tur få ärva efter dig. Tänk på, detta är förutsatt att AJ inte skrivit ett testamente för då inte denna arvsordningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Arvsrätt - träda i bröstarvinges ställe

2020-03-18 i Arvsordning
FRÅGA |Min far är avliden sen många år tillbaka, min farmor lever och hennes son tillika min farbror.När min farmor avlider ärver jag något efter henne enligt någon rangordning? Ex min farmor äger en bostadsrätt.Det jag ville komma till, hade min far levt hade han ju ärvt efter sin mor (min farmor).
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att hänvisa till Ärvdabalken (ÄB) och dess bestämmelser om arvsrätt. Lagen hittar du https://lagen.nu/1958:637#K2 . I 2 kap. 1 § 1 st. ÄB framgår att närmaste arvingar till den avlidne är dennes bröstarvingar, d.v.s den avlidnes barn. I detta fall är bröstarvingarna din farbror och far (om han vore i livet). I bestämmelsens andra stycke framkommer dels att arvlåtarens barn får lika stor del av arvet vardera, dels att om ett barn är avlidet träder dennes barn i dess ställe. Detta betyder i klarspråk att du kommer att träda i din fars ställe och ha rätt till 50 % av kvarlåtenskapen (då ni är två personer som delar på kvarlåtenskapen). Detta kallas för istadarätt. Observera dock att bröstarvinges rätt är underordnad makes arvsrätt, enligt 3 kap. 1 § ÄB. Detta betyder att om din farmor är gift vid hennes bortgång går arvet i första hand till den efterlevande maken. Jag hoppas att du fick klarhet i det hela! Med vänlig hälsning,