Får en svägerska vara med vid arvsfördelningen?

Hej. När min pappa gick bort 2010 så var min pappa och mamma skilda. Jag och min bror fick ärva. När vi då delade upp sakerna efter pappa så vad min brors fru med och sade vad hon ville ha. I all sorg så tänkte jag ej på det. Har min svägerska rätt att vara med när min bror och jag sitter och delar upp saker efter våra föräldrar? Min mamma är idag 82 år och jag vill gärna veta vad som gäller när vår mamma går bort.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga är något oklar vad gäller en del omständigheter, bland annat huruvida det fanns ett testamente som reglerade arvsfördelningen samt huruvida svägerskan i fråga ärvt saker själv eller om hon ärvt saker “i sin makes namn” (det vill säga om hon sagt vad hon ville att hennes make ska ta av dödsboet eller om hon tog saker direkt till sig själv). Det är därför svårt för mig att ta ställning till huruvida arvsfördelningen gått till på rätt sätt eller inte. I mitt svar nedan kommer jag försöka klarlägga hur arvet efter din far borde ha fördelats för att du på så sätt ska kunna ta ställning till om det gått till på rätt sätt eller inte på egen hand. Regler kring arv och arvsfördelning finns i ärvdabalken (ÄB).


Jag kommer utgå från att din far inte hade skrivit något testamente eftersom det inte framgår av din fråga att han skulle ha gjort det. Det kan dock vara bra att veta att om det skulle vara så att det fanns ett testamente så skulle det gå före den legala arvsordningen. Vidare framgår av din fråga att din mor och din far inte var gifta med varandra när din far gick bort. Det innebär att det är du och din bror (jag antar att ni var ers fars enda barn) som står i första arvsklassen som bröstarvingar enligt den legala arvsordningen (2 kap. 1 § ÄB). Ni ska då ärva er far till 50% var (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). När det finns arvingar i en arvsklass uttömmer dessa hela arvet. Man går då alltså inte vidare och tittar på om det finns ytterligare arvingar i nästa arvsklass. Din svägerska ingår inte i den första arvsklassen tillsammans med dig och din bror. Det resulterar i att din svägerska inte har direkt arvsrätt efter din far. Arvsfördelningen har således gått till på fel sätt om det är så att svägerskan tagit del av din fars arv i sitt eget namn. Det finns dock ingenting som förbjuder din svägerska och din bror från att gemensamt komma överens om vad din bror borde ta av arvet så länge arvet faktiskt tillfaller honom. Man ärver som utgångspunkt med full äganderätt. Det innebär att din bror får ge bort sitt arv till sin fru om han vill det utan att det gör arvsfördelningen oriktig.


Sammanfattningsvis har din svägerska alltså inte direkt arvsrätt efter din far. Det utesluter dock inte att hon får vara med i fördelningen förutsatt att det är din bror som faktiskt tilldelas arvet. Utgångspunkten är som sagt att man ärver med full äganderätt, vilket innebär att det kan vara fördelaktigt för svägerskan att sitta med i arvsfördelningen om din bror ändå tänker ge bort delar av arvet till henne när arvet väl är fördelat. Vid händelse av att din mor avlider kommer det återigen vara du och din bror som ärver henne (förutsatt att hon inte har några andra barn utöver er och inte heller gift om sig). Din svägerska har ingen direkt arvsrätt efter din mor heller om det inte är så att din mor upprättat ett testamente där svägerskan är inbegripen. 


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”