Hur säkerställer jag att endast barn och barnbarn ärver?

2021-02-28 i Arvsordning
FRÅGA |Frågan: Hej, jag är ensamstående mor till två vuxna döttrar samt mormor till ett barnbarn. Jag undrar hur jag utfärdar ett testamente för att säkerställa att ingen annan än dessa tre ska ärva efter mig. Bakgrund: Anledningen jag undrar är att jag i mitt födelseland Österrike har en styvsyster, en rätt materialistisk och bitter kvinna som är tio år yngre än jag. Min framlidne mor lämnade mig och min far för en annan man när jag var fyra år och min far hade ensam vårdnad om mig. Vi hade ingen regelbunden kontakt efter skilsmässan, utan endast några få besök strax därefter. Detta för min mor hemlighöll min existens från sina nya, religiösa svärföräldrar. Min styvsyster visste inte att jag fanns tills hon var 18+ år.Jag oroar mig för arvet efter mig för mor var tydligen tidigt sjuk i Alzheimers och tillbringade många år i ett boende. Något år innan mor dog träffades vi och far och dotter nämnde att de hade burit kostnaderna för mors dyra boende och vård utan att göra anspråk på mig att ta del i dessa. De indikerade att jag borde vara tacksam att de inte hade krävd av mig att dela kostnaderna. Själv tyckte jag det var märkligt eftersom jag aldrig hade underrättads om varken mors sjukdom eller att hon levde i ett boende.Skulle min styvsyster kunna göra anspråk på en retroaktiv kompensation via arv efter mig?Tacksam för svar.
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du behöver inte upprätta testamenteEftersom du vill att dina två döttrar och ditt barnbarn ska ärva efter dig behöver du inte upprätta något testamente. Detta eftersom det är bröstarvingar, det vill säga barn och barnbarn, som ingår i den första arvsklassen (2 kap. 2 § ärvdabalken). Detta innebär att barn ärver efter den avlidne och om det skulle vara så att även barnet avlidit tillfaller arvet dennes barn, det vill säga den avlidnes barnbarn. I svensk rätt finns det nämligen något som kallas för istadarätt, det vill säga en rätt att träda in i en förälders ställe, som gör den avlidnes barn till bröstarvinge.För din del gäller alltså att dina döttrar ärver hela din förmögenhet. Barnbarnet kommer i sin tur bli så kallad efterarvinge eftersom barnbarnet ärver sin mor som ärvt dig. Skulle barnbarnets mor avlida innan dig, tillfaller moderns del av arvet barnbarnet. Du behöver alltså inte, i den situation du befinner dig i nu, upprätta något testamente för att få din vilja igenom. Skulle du emellertid vilja att ditt barnbarn ärver direkt och inte som efterarvinge, är det fullt möjligt att testamentera en del åt henne så att hon ärver direkt när du dör.Din styvsyster kan inte göra anspråk på retroaktiv kompensation via arv efter digEnligt principen successio ordinum gäller att så länge det finns någon arvinge i en arvsklass går man inte vidare till nästa arvsklass. Eftersom det finns arvingar i den första arvsklassen stannar således arvet där, vilket innebär att hon inte har någon möjlighet att göra anspråk på en retroaktiv kompensation via arv efter dig.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Hur fördelas arvet efter min bror?

2021-02-28 i Arvsordning
FRÅGA |Min brors änka som suttit i orubbat bo, har nu avlidit. Min mor, nu död, samt jag och mina två helsyskon är efterarvingar. Änkans syster ärver hennes del. Mor hade ytterligare två barn, våra halvsyskon. Hur fördelas arvet?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar hur arvet efter din brors änka ska fördelas. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).ArvetOm det inte fanns några äktenskapsförord eller liknande ska hälften av arvet gå till din brors arvingar och den andra hälften till din brors änkas arvingar (3 kap. 2 § ÄB). Det betyder alltså att änkans syster ärver hälften och att du och dina syskon ärver den andra halvan. Här under går jag igenom hur den andra halvan ska fördelas mellan dig och dina syskon. Om din bror skrivit ett testamente blir fördelningen annorlunda.För det första utgår jag ifrån att din bror inte hade några barn. I så fall är det hans föräldrar som är närmsta arvingar efter honom och som ska ärva honom. Med det sagt utgår jag också från att din far var död innan din bror dog. Det betyder i så fall att du och dina helsyskon träder i er fars ställe och delar lika på hans del. Det framgår också att din mor är död nu. Därför träder du, dina helsyskon och nu även halvsyskon i hennes ställe och delar lika på hennes del. (2 kap. 2 § ÄB).SlutsatsDen halvan av arvet som går till din familj ska fördelas så att du och dina två helsyskon ärver cirka 26,7 % var medan dina två halvsyskon ärver 10 % var.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Om jag och mitt barn dör samtidigt, vem ärver om mina föräldrar inte lever?

2021-02-27 i Arvsordning
FRÅGA |Hej!Jag är sambo och har en dotter från ett tidigare äktenskap. Jag och min sambo äger halva bostaden ihop och har inte skrivit något samboavtal eller testamente mellan varandra.Min fråga: Jag och min bror (enda syskonet) har fått våra föräldrars sommarhus i gåva som vår enskilda egendom. Vi äger halva huset var. Om jag och min dotter dör samtidigt vem ärver min enskilda egendom om inte mina föräldrar är i livet? Är det min bror (enda syskon) eller kan min exman ärva från vår gemensamma dotter?Mvh,
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arv sker i ordningen barn (barnbarn) - föräldrar - syskonI det fall att du och din dotter dör samtidigt, finns det inga barn som ärver dig. Detta innebär att dina föräldrar står näst i tur i arvsordningen. I ordningen efter föräldrar är föräldrars barn, det vill säga din bror. Eftersom dina föräldrar inte är vid liv, blir således din bror arvtagare.Skulle det emellertid vara så att du dör först och din dotter efteråt, tillfaller arvet efter dig din dotter och arvet efter dottern hennes far, det vill säga din exman. Detta förutsatt att din dotter inte har egna barn. Om det vore fallet, skulle hennes barn ärva allt (2 kap. 2 § ärvdabalken).Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Vem ärver efter vår far och kan mina bröder skriva över sina andelar på mig?

2021-02-21 i Arvsordning
FRÅGA |Vi är 3 st brödrar som ska ärva efter vår Far.Finns en villa som är värderad till 4000000:- efter vår Far.Jag och min ena bror bor i fastigheten och ska bo kvar.Vi har bott tillsammans med vår Far.Då har vi rätt till 1/3 var av huset ?Finns inga andra som ska ärva.Det är tänkt att jag ska stå på huset efter vår Far.Kan mina brödrar ge sin del av fastigheten som gåva eller på nåt annat sätt till mig ?Ska det betalas några avgifter eller skatter vid övertagande på huset ?Jag har ingen fru/sambo eller barn.Samma gäller för min bror som bor i fastigheten.Min andra bror bor inte i fastigheten.Han har ingen fru/sambo eller liknande men har 3 st barn som bröstarvingar.Min Fars barnbarn.Vad händer om bror som har barn skulle gå bort ?Detta gäller fastigheten inga andra tillgångar som finns.Finns inga lån eller dylikt på fastigheten.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det har din far avlidit och du undrar hur fördelningen av hans arv kommer att bli. Enligt din beskrivning är ni tre bröder som är arvsberättigade. Min utgångspunkt är att det inte finns något testamente utan att den legala arvsordningen gäller.Ni ärver en tredjedel varderaDe första som har rätt till arv är den avlidnes bröstarvingar (barn). Enligt ärvdabalkens regler tar ni "lika lott" (2 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Det stadgade innebär att ni ärver lika mycket, dvs 1/3 var.Kan dina bröder ge sin del av fastigheten till dig och ska det utgå några avgifter eller skatter?Det är fullt möjligt för dina bröder att skänka sina delar av fastigheten till dig. Huruvida det utlöser skattskyldighet eller ej beror på om det utges någon ersättning och hur stor den är i förhållande till fastighetens taxeringsvärde.Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Den som förvärvar en fastighet på dessa sätt träder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det innebär att om ni ärver fastigheten blir ni inte skattskyldiga, utan träder i er fars ställe. Den dagen ni säljer fastigheten blir ni däremot skattskyldiga. Vinstskatten ska då beräknas från er fars omkostnadsbelopp (förenklat beskrivet; vad han betalde för fastigheten en gång i tiden).Om dina bröder skänker sina delar av fastigheten till dig och det rör sig om en gåva, ska det inte utgå någon skatt. Då tar du på samma vis över deras skattansvar och betalar skatt när du en gång säljer. Det är möjligt att "skänka" en fastighet mot ersättning utan att skattskyldighet utlöses. Styrande för skattskyldigheten är taxeringsvärdet. Det är möjligt att skänka bort en fastighet mot vederlag; för att det skatterättsligt ska räknas som en gåva krävs att betalningen understiger fastighetens taxeringsvärde för det år som överlåtelsen sker. När det är del av fastighet bli det del av taxeringsvärdet. Det vill säga, skänker din ena bror 1/3 av fastigheten till dig kan du ersätta honom upp till 1/3 av taxeringsvärdet. Är ersättning 1/3 av taxeringsvärdet eller mer räknas det, även om ni kallar det gåva, som en försäljning. Då blir din bror skattskyldig för den vinst han gör. Om betalningen för fastigheten är 85% eller mer av föregående års taxeringsvärde (året före lagfarten beviljas) ska stämpelskatt betalas, även om det skattemässigt räknas som gåva. Stämpelskatten för privatpersoner är 1,5% av det högsta av taxeringsvärdet och betalningen. Detsamma gäller i detta fall; 85% av 1/3 av taxeringsvärdet då det rör sig om en del av fastigheten.Sammanfattningsvis är det möjligt för dina bröder att skänka sina andelar av fastigheten till dig. Eventuella avgifter och skattskyldighet är beroende av om det erläggs något vederlag och hur stort det är i förhållande till taxeringsvärdet.Vad händer om din bror som har barn skulle gå bort?I detta förstår jag det som att du undrar vad som händer om din bror (som har tre barn) avlider medan han samtidigt äger 1/3 av fastigheten. Om så sker, och inget testamente som stadgar annat finns, kommer hans barn att ärva honom. Det innebär att de kommer att ärva den tredjedel i fastigheten som är din brors i lika delar. Det betyder att du i sådana fall kommer att äga 1/3, din bror 1/3 och den avlidna broderns barn kommer att dela på den sista tredjedelen (och äga 1/3 var av den sista tredjedelen, dvs 1/9 av fastigheten vardera).Om du önskar vidare hjälp från en av våra jurister med eventuella gåvobrev m.m. är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ärver halvsyskon?

2021-02-28 i Arvsordning
FRÅGA |Ärver jag min farbror när han går bort? Han lever ensam är 86 år o har inga barn el fru. Han har däremot en halvsyster i livet,de har olika far. Min pappa och han var helsyskon men min far är död. Har jag rätt till min fars del? Vad jag vet har han inte skrivit nåt testamente..
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första arvsklassen är det bröstarvingarna och efterlevande make/make som ärver men som du nämner har din farbror varken barn eller fru, 2:1 jämte 3:1 1 st ärvdabalken. I andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar, annars den avlidnes syskon och om syskonens är avlidna, deras barn, 2:2 1-2 st ÄB. I den arvsklass finns även halvsyskon som tillsammans med helsyskon ärver vad som skulle tillfallit den avlidnes förälder som är gemensam för syskonen, dvs i ert fall deras mamma. Om din pappa har avlidit så betyder det att från din farbrors kvarlåtenskap kommer du ärva 75% och halvsystern 25%, 2:2 3 st ÄB. Ha dock i åtanke att finns det ett testamente kan detta ändra arvsordningen, men annars blir utfallet vad som beskrivits ovan. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man ärva aktier?

2021-02-27 i Arvsordning
FRÅGA |Hej. Min son startade ett AB med sin sambo, finns registrerat i Bolagsverket. Han avled innan de hann komma igång så aktierna har alltså inget värde. Hans far och jag är dödsbodelägare det finns inget testamente, ärver vi aktierna? Hur gör vi med dem? Sambon vägrar ha kontakt med oss. Vem kan hjälpa oss? Tacksam för svar.
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt parentelprincipen finns det olika arvsklasser. Enligt 2:1 Ärvdabalken ska bröstarvingar ärva i första hand, om inte några bröstarvingar finns ska föräldrarna ärva hälften var enligt 2:2 ÄB. Detta innebär att ni ärver som andra arvsklass om inte er son har några bröstarvingar. När en aktieägare dör övergår aktierna till dödsboet. Eftersom ni ärver tillgångarna vid dödsfallet kommer ni vara dödsbodelägare, ansvarar ni för tillgångar och skulder samt för att redovisa skatter och avgifter. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Arvsordningen

2021-02-21 i Arvsordning
FRÅGA |Hejsan!Med följande scenario, vem är dödsbodelägare hos bror (B) 4?Fyra bröder B1 gift 3 barn, B2 gift 2 barn, B3 ogift inga barn, B4 gift 3 barn. Föräldrar avlidna.Broder 4 avlider hastigt och endast 10 dagar senare avlider bror 3. När broder 3 avlider så är ingenting med broder 4s frånfälle klart med bouppteckning, begravning etc.Helt klart är ju att broder 1 och 2 ärver broder 3, men blir det hustrun eller de 3 barnen till broder 4 utifrån att all pappersexercis ännu ej är klar kring hans frånfälle?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar vilka som blir dödsbodelägare hos broder 4 som är gift och har barn vid hans frånfälle. Enligt svensk lag ärver hans fru all egendom och blir ensam dödsbodelägare. De gemensamma barnen får inte ta del av något arv innan makan också gått bort. Särkullbarn har dock rätt att begära ut sin laglott direkt och behöver inte vänta. De kan dock välja att vänta till förmån för efterlevande maken.Du har rätt i att broder 1 och 2 ärver broder 3, som är ogift och som inte har några barn. Om han inte har testamenterat bort egendom till någon annan så blir broder 1 och 2 dödsbodelägare då han inte var gift, hade egna barn eller hade föräldrar i livet. Då ärver syskonen, om personen inte testamenterat något annat. Se bestämmelserna i 2 kap 3, 2 och 3 §§ ÄB som anger denna ordning.Svaret på din fråga är alltså att det är hustrun som ärver broder 4 och blir ensam dödsbodelägare, enligt 3 kap 1 § ÄB.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma.Med vänlig hälsning

​Arvsfördelning och rättsverkan av en adoption

2021-02-19 i Arvsordning
FRÅGA |Min moster har nyligen avlidit har inga nära släktingar.Men en bort adopterad son för 40 år sedan.Om det inte finns ett testamente uppställt för någonav oss, jag eller min bort adopterade "kusin".Med Vänlig Hälsning
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagstiftning för att besvara din frågeställning är föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB).Rättsverkningar av en adoptionEn rättsverkan av en adoption är att den som har adopteras ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina biologiska föräldrar (4 kap. 21 § första stycket FB). Lag eller annan författning som tillägger släktskapet mellan barn och förälder rättslig betydelse ska tillämpas på den som har adopterats och hans eller hennes adoptivförälder (4 kap. 21 § andra stycket FB).I lagens mening likställs adoptivbarnen som biologiska barn till adoptivföräldrarna (jfr 4 kap. 8 § FB). Verkan av adoptivbarnens rättsliga ställning avseende arvsrätten blir att den bortadopterade inte ärver sina biologiska föräldrar enligt ärvdabalkens lagstadgade arvsfördelning. Det står emellertid alltid de biologiska föräldrarna fritt att testamentera sin egendom till det bortadopterade barnet. Legala arvsordningen i ärvdabalkenUnder förutsättning att ett testamente inte har upprättats, ska arvet skiftas utifrån den legala arvsordningen i ärvdabalken. Det innebär att den avlidnes släktingar delas upp i tre arvsklasser.Arvlåtarens bröstarvingar tillhör första arvsklassen och är därmed i första hand berättigade till arv (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Är det fler bröstarvingar ärver de lika lotter (2 kap. 1 § andra stycket 1 ÄB). Är bröstarvingen avliden träder istället dennes avkomlingar (barn, barnbarn m.m.) i dennes ställe enligt istadarätten (2 kap. 1 § andra stycket 2 ÄB). Det här ger uttryck för den s.k istadarätten, som ger avkomlingar i senare led rätt att ärva då föräldern är avliden.Om arvlåtaren inte har en arvinge i första arvsklassen, blir istället den andra arvsklassen aktuell. Enligt andra arvsklassen ärver föräldrarna hälften var av arvlåtarens kvarlåtenskap (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om någon av föräldrarna har avlidit, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott (2 kap. 2 § andra stycket 1 ÄB). Är syskonet avliden, träder dennes avkomlingar in och ärver istället (2 kap. 2 § andra stycket 2 ÄB). Skulle ena föräldern vara avliden och det heller inte finns något syskon eller avkomlingar till denne, går hela arvet till den förälder som lever (2 kap. 2 § andra stycket 3 ÄB). Slutligen aktualiseras tredje arvsklassen om det varken finns några arvingar i första respektive andra arvsklassen. Tredje arvsklassen innebär att farföräldrar och morföräldrar till arvlåtaren ärver lika lott (2 kap. 3 § första stycket ÄB). Om en farförälder eller morförälder är avliden, delar den avlidnes barn dennes lott (2 kap. 3 § andra stycket 1 ÄB).Vem är berättigad till arv vid din mosters frånfälle?I första hand ska din mosters kvarlåtenskap tillfalla hennes bröstarvingar. Eftersom hennes son är bortadopterad har han emellertid ingen arvsrätt efter sin biologiska mor (din moster). Såvida din moster inte har andra barn och som inte har bortadopterats, finns det inga bröstarvingar i den första arvsklassen som är berättigade till arv.Det här medför att arvet potentiellt ska skiftas utifrån den andra arvsklassen. Enligt den andra arvsklassen ska din mosters föräldrar ärva hälften var av hennes kvarlåtenskap. Är föräldrarna avlidna, ska din mosters syskon (det vill säga din mor) ärva hennes förmögenhetsmassa. Emellertid som du har angivit i frågan synes det som att du är den enda i livet i din mosters närståendekrets. I det fallet kommer du att träda i din mors ställe enligt den s.k istadarätten. Du är då berättigad till att ärva din mosters totala kvarlåtenskap vid arvsfördelningen. SlutsatsUnder förutsättning att du är den enda i din mosters närståendekrets som är arvsberättigad enligt den legala arvsordningen och ett testamente inte har upprättats, kommer du att ärva din mosters totala kvarlåtenskap. Sonen som har adopterats har ingen legal arvsrätt efter sin biologiska mor. Önskar dig en trevlig helg!Med vänlig hälsning