Vem ärver när det endast finns särkullbarn?

2021-12-02 i Arvsordning
FRÅGA
Jag och min man är gifta. Inga gemensamma barn men vi har särkullbarn. Ärver vi varandra eller det är bara barnen som ärver respektive förälder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag och tolkning
Den lag som blir tillämplig för att besvara din fråga är ärvdabalken (ÄB).

Utifrån din fråga framgår inte om det finns några testamenten eller gåvor (förskott på arv). Jag kommer därför utgå ifrån att sådant inte finns. Svaret kommer därför endast utgå från lagreglerna.

Vem ärver när någon dör?
Som utgångspunkt ärver barn (bröstarvingar) först (2 kap 1 § ÄB). Om den avlidne var gift vid sin bortgång så finns det en regel som säger att den efterlevande maken ärver före barnen (3 kap 1 § ÄB). Det gäller dock endast om när det bara finns gemensamma barn.

I ditt fall finns endast särkullbarn. Dessa har rätt att få ut sin arvslott direkt (3 kap 1 § ÄB).

Vad är en arvslott?

En arvslott består av den del som man har rätt till när någon går bort. Om det finns två barn har dessa rätt att dela lika på kvarlåtenskapen efter den avlidne (2 kap 1 § ÄB). Det är den delen som utgör arvslotten.

Ärver makar varandra eller ärver bara barnen av respektive förälder?
Detta innebär att särkullbarnens rätt att få ut sitt arv går före efterlevande makes arvsrätt. Precis som du säger är det alltså då bara barnen som ärver respektive förälder. Efterlevande make ärver alltså inte då.

Notera att särkullbarn dock kan välja att avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make (3 kap 9 § ÄB). Det skulle då innebära att efterlevande maken ärver kvarlåtenskapen med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att man får konsumera upp kvarlåtenskapen men inte t.ex. testamentera bort den. Särkullbarnet får då en så kallad efterarvsrätt och har då rätt att få ut en kvotdel som motsvarar sin del av arvet när den efterlevande maken dör.

Möjligheten för särkullbarn att avstå från sitt arv är dock frivillig.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1712)
2022-01-24 Ensamstående mamma med två söner; vem ärver om ena sonen går bort?
2022-01-24 Arvsrätt för syskonbarn?
2022-01-20 Vem ärver?
2022-01-19 Kommer vår far att ärva både sin egen och vår mors andel vid min brors bortgång?

Alla besvarade frågor (98657)