Vem ärver när ena bröstarvingen är avliden och har efterlämnat ett barnbarn?

Min Mamma undrar: när hon dör( hon är änka) vem som får vad? Jag är ensam barn men hade en bror vars barnbarn lever( Min brors son lever inte). Hur kommer fördelningen se ut?Ärver jag hälften och Min Mammas barnbarn hälften eller hur fördelas pengarna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Tillämplig lag

Din fråga handlar om arv och därför är Ärvdabalken relevant för att besvara din fråga. Jag förutsätter att det inte finns något testamente med i bilden som kan påverka fördelningen av arvet. Jag uppfattar det som att din mor har två barn, du och din bror, men där brodern avlidit och där det även finns ett barnbarn med i bilden.

Hur fördelas arv?

Frågan om vem som har rätt till arv bygger på släktskapet till den avlidne. Det finns tre kategorier där olika släktingar omfattas, första arvsklassen, andra arvsklassen och tredje arvsklassen (2 kap Ärvdabalken). Om det finns släktingar i den första arvsklassen så är det dessa släktingar som ärver den avlidne. Skulle det inte finnas någon släkting alls i första kategorin så är det först då man kollar på andra kategorin. Vi börjar därför med att kolla på första arvsklassen.

Första arvsklassen

I första arvsklassen (alltså första kategorin) finns bröstarvingar (2 kap 1§ Ärvdabalken). Bröstarvingar är den avlidnes barn. Det framgår att din mamma hade två barn, dig och din bror. Hon har således två bröstarvingar. De båda barnen ska ha lika stora delar av den avlidnes tillgångar. Dock är en förutsättning för att kunna ärva något att man är vid liv. Vi ska därför nu utreda vad som händer med din brors arv, eftersom du anger att han avlidit.

Vad händer om en bröstarvinge har avlidit?

För att kunna svara på frågan vad som händer med din brors arvsandel kan vi använda oss av principen istadarätten. Det är ett komplicerat ord, men innebörden är desto mindre komplicerad. Principen säger att om en arvinge avlidit (din bror) så träder dennes arvingar i dennes ställe. Vi utredde ovan den första arvsklassen och i det fall en bröstarvinge inte längre är vid livet så vandrar arvet ner till bröstarvingens barn. Skulle bröstarvingens barn inte vara vid livet så vandrar arvet vidare ner till barnbarnet. Du anger att din bror har ett barnbarn vid liv. Detta innebär i er situation att barnbarnet kommer att ärva broderns arvsandel.

Låt oss visa resultatet med ett exempel:

Låt oss säga att din mor efterlämnar 100 000 kr.

Du och din bror har rätt till ½ var, det vill säga 50 000 kr var.

Din bror är inte vid livet, inte heller hans barn, utan barnbarnet får istället broderns arvsandel. Barnbarnet får då 50 000 kr.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Mvh,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo