Om jag och min mamma avlider samtidigt, kommer min man ärva hennes tillgångar?

2021-11-30 i Arvsordning
FRÅGA
Hej jag är gift, inga egna eller gemensamma barn. Bonusbarn på köpet. Jag har mamma kvar i livet. Om ex jag o mamma avlider ex i en olycka. Vad ärver min man? Ärver han mamma s tillgångar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). Inom arvsrätten brukar man tala om tre s.k. arvsklasser som talar om vem som har rätt att ärva efter den avlidne.

Den första arvsklassen: Den första arvsklassen är den avlidnes bröstarvingar (barn), 2 kap. 1§ ÄB.

Den andra arvsklassen: Ifall den avlidne inte har några bröstarvingar går arvet vidare till den andra arvsklassen som utgörs av den avlidnes föräldrar, 2 kap. 2 ÄB. Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott. Finns det inga syskon eller avkomlingar till dem, men lever någon av arvlåtarens föräldrar, tar den föräldern hela arvet.

Den tredje arvsklassen: Lever inte arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar, tar farföräldrar och morföräldrar arvet, 2 kap. 3§ ÄB. Om en far- eller morförälder är avliden kan deras barn träda dess ställe, alltså den avlidnes moster/morbror eller faster/farbror. Dock tar istadarätten slut där, vilket innebär att moster/morbror eller faster/farbrors barn kan inte ärva. Kusiner har ingen arvsrätt i svensk rätt.

Har den avlidne inte har några efterlevande släktingar i första, andra eller tredje arvsklassen ska arvet tillfalla allmänna arvsfonden, 5 kap. 1 § ÄB

Enligt 3 kap. 1§ ÄB har den efterlevande maken rätt att ärva allt före de gemensamma barnen förutsatt att det inte finns något särkullsbarn.

I ditt fall: Av 1 kap. 1 ÄB framgår tydligt hur man måste vara vid liv då arvlåtaren avlider för att ha rätt till arv. Går det inte att fastställa vem som avlidit först råder en presumtion om att båda avlidit samtligt och ska därför inte ärva varandra, 1 kap. 2§ ÄB. I en situation där du och din mamma skulle avlida samtidigt då det inte går att fastställa vem som avlidit först skulle eran rätt att ärva varandra upphöra. Detta innebär således att din mors arv måste beaktas separat från din.

Som det framförts är det bröstarvingar som enligt den första arvsklassen ska ärva först. I ett sådant fall utgör du bröstarvinge, men eftersom din rätt till arv upphört måste vi gå vidare och studera de andra arvsklasserna. Beroende på om t.ex. din mormor/morfar lever skulle dem eventuellt ärva din mor. Här kommer svaret bero på vilka som är vid liv i din släkt.

Vad gäller ditt arv kommer din man ärva dig med stöd av 3 kap. 1 ÄB. Att förtydliga är alltså att din man inte kommer ärva din mammas tillgångar.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1710)
2022-01-20 Vem ärver?
2022-01-19 Kommer vår far att ärva både sin egen och vår mors andel vid min brors bortgång?
2022-01-18 Arvskifte när det finns särkullbarn
2022-01-11 Hur fördelas arv mellan syskon och halvsyskon?

Alla besvarade frågor (98576)