Inga barn - vad händer med bostad om ena maken dör?

2021-02-08 i Arvsordning
FRÅGA |Hej,Jag och min make äger varsin halva av en bostadsrätt. Vi har inga barn. Vad händer med bostaden om en av oss dör?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Till att börja med vill jag förtydliga att jag tolkat din fråga som att du och din make varken har gemensamma barn eller särkullbarn. Om ni har särkullbarn kommer dessa ärva hälften av bostadsrätten. Vad som händer med bostaden beror på huruvida ni har andra levande släktingar, eftersom den avlidne äger 50 % av bostaden räknas detta som arv. Det finns en viss ordning som måste följas för att se vem som får ärva. Detta kallas för "arvsklasserna". Eftersom jag inte känner till hur släkten för dig och din make ser ut råder jag dig att noggrant läsa igenom arvsklasserna så som jag förklarar nedan för att se vem som blir berättigad 50 % av lägenheten ifall någon av er dör. Vilka ärver i första hand? I första hand ärver alltid barn eller barnbarn, då dessa anses vara första arvsklassen. Om den avlidne inte har barn eller barnbarn blir arvtagaren istället föräldern till den avlidne (2 kapitlet 2 § st. 1 ärvdabalken). Föräldrarna till den avlidne är andra arvsklassen.Detta innebär alltså att den avlidnes föräldrar får de 50 % av bostadsrätten som den avlidne ägde. Om det inte finns någon förälder kvar i livet ska istället den avlidnes syskon och halvsyskon få arvet istället (2 kapitlet 2 § st. 2-3 ärvdabalken). Detta förutsätter förstås att den avlidnes syskon är i livet och att den avlidne har syskon över huvud taget. Om det har funnits syskon/halv-syskon, men dessa är avlidna kommer arvet istället gå till deras barn.Vilka ärver i andra hand? Om det varken finns syskon/halv-syskon eller barn till dessa är det den avlidnes farföräldrar/morföräldrar (2 kapitlet 3 § ärvdabalken). Om inga far- eller morföräldrar finns i livet kommer arvet gå till den avlidnes faster/moster/farbror/morbror. Dessa är sist i ledat att få möjlighet att ärva; det bör nämnas att kusiner inte har någon arvsrätt (2 kapitlet 3-4 § ärvdabalken). Vad händer om det inte finns arvingar?Om det inte finns några arvingar och du och din make inte har skrivit något testamente kommer arvet och därmed värdet på 50 % av bostaden gå till allmänna arvsfonden (5 kapitlet 1 § ärvdabalken). I praktiken innebär detta att den efterlevande maken får köpa ut den avlidnes del i bostadsrätten. Kan man se till så bostaden går till den efterlevande maken? Jag har nu redogjort för vilka som får ärva i det fall du/din make inte har några arvingar. Eftersom ni är gifta och därmed har varandra finns det ett alternativ som ger dig och din make lite mer att säga till om. Ni kan skriva ett testamente där ni tydligt skriver att hela bostadsrätten ska ägas av den efterlevande maken (9 kapitlet 1 § ärvdabalken). På så sätt säkerställer du och din make att ingen annan kommer ärva 50 % av lägenheten. Eftersom varken du eller din make har barn finns det ingen som har rätt att göra anspråk på arvet genom att hävda sin rätt till laglott (7 kapitlet 3 § ärvdabalken). Som huvudregel kan man aldrig göra släktingar arvslösa om dem går i rakt nedåtstigande led (dvs barn, barnbarn etc). Andra släktingar såsom syskon, föräldrar, farföräldrar och morbröder etc kan man ALLTID göra arvlösa genom testamente. Sammanfattande svarDet slutgiltiga svaret blir att det finns olika alternativ till vad som händer med bostaden. Om du eller din make har släkt i livet kommer dessa ärva automatiskt. Om det inte finns någon släkt går arvet till allmänna arvsfonden. Om du och din make hellre vill skriva ett testamente kan ni helt enkelt se till så att bostaden blir den efterlevande makens till 100%. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Hur blir fördelning av arvet när bröstarvingarna är särkullbarn?

2021-02-06 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Jag undrar vem som kommer ärva när min far dör. Hans fru har ett barn från ett tidigare äktenskap men de har inga gemensamma barn. Min far har mig och mitt syskon från hans tidigare äktenskap med vår mor. Då frun är många år yngre och min far har hälsoproblem antar jag att han kommer gå bort först. Får jag och mitt syskon tillsammans 50% och frun 50%? Delas det på 33% eftersom vi är tre med arvsrätt? Kommer mitt bonussyskon ärva min far via min fars fru?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt är alla tillgångar om man är gift giftorättsgods, det vill säga bådas oavsett vem som köpte tillgången. Det enda sättet att komma runt denna utgångspunkt är att din pappa och hans fru skrivit äktenskapsförord, eller att någon av respektive mottagit en gåva eller arv med särskilt villkor från givaren att mottagaren ska mota gåvan eller arvet som enskild egendom 7:1-2 äktenskapsbalken. Har din pappa och hans fru inte enskilda egendomar så är alla äger de hälften var av alla tillgångar. Efter att din pappa gått bort kommer det först att göras en bodelning mellan din pappa och hans fru, där deras totala tillgångar kommer att delas på två., 9:1 jämte 10:1 ÄktB. När de totala tillgångarna har delats på två är det du och din bror som har rätt till er pappas halva från äktenskapet. Hade det varit er mamma han var gift med så hade du och din bror fått avvakta med att få ut ert arv tills även er mamma avlidit, men eftersom ni är särkullbarn till din pappa och hans nuvarande fru har ni rätt att få ut arvet direkt när han gått bort, 3:1 1st Ärvdabalken.Ditt bonussyskon ärver från sin mamma och inte er pappa, sen blir det ju indirekt hälften av din pappa och hans frus tillgångar som bonussyskonet i nästa led ärver. Det som skulle kunna ändra på fördelningen av arvet är annars om din pappa skrivit testamente som fördelar tillgångarna annorlunda.Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Vem ärver ogift person utan barn?

2021-02-01 i Arvsordning
FRÅGA |Kvinna utan barn. Blev änka 2003. Makarna var särbor. Båda har syskonbarn. Vem ärver kvinnan?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom att du inte nämner att det finns något testamente kommer jag utgå från den legala arvsordningen som anges i ärvdabalken (ÄB). Arvsordningen utgörs av tre arvsklasser som reglerar vem som ska få ärva den avlidne och i vilken ordning. Om det finns någon som kan ärva inom en arvsklass går inte arvet vidare till nästa arvsklass. Utgångspunkten är att den avlidnes make eller barn ärver först (första arvsklassen - 2 kap. 1 § ÄB). Eftersom kvinnan är skild och inte har några barn går arvet till kvinnans föräldrar om dessa är vid liv eller kvinnans syskon eller kvinnans syskonbarn (andra arvsklassen - 2 kap. 2 § ÄB). Alltså ärver syskonbarnen kvinnan förutsatt att varken kvinnans föräldrar eller syskon lever och arvet stannar i den andra arvsklassen. Att kvinnan var särbo med sin make spelar ingen roll när det gäller arvsrätten eftersom kvinnan är skild vid tidpunkten för sin död. Hoppas att du fick svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta Lawline igen. Med vänliga hälsningar,

Kan jag ärva min farbror?

2021-01-31 i Arvsordning
FRÅGA |Undrar över arvsklassMin farbror avled 22 jan. Han hade, helt naturligt, inga föräldrar i livet.Han hade en bror som avled mer än 10 år sedan. Jag är bröstarvinge till den avlidne brodern. Är jag i så fall arvsberättigad efter min farbror?
Madelen Henriksson |Hej, tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga. Jag vill börja med att beklaga sorgen. I mitt svar kommer utgå ifrån att det saknas ett testamente. Vidare tolkar jag det som att han inte var gift eftersom du inte har nämnt det. Din fråga kommer därför att besvaras utifrån arvsordningen. Lagen som reglerar området är ärvdabalken (ÄB). Arvsordningen När det saknas testamente använder man sig av den legala arvsordningen. Den är uppdelad i tre olika arvsklasser. För att man ska kunna gå vidare till den andra arvsklassen krävs det att det inte finns någon arvinge i den första arvsklassen. De som tillhör samma arvsklass ska dela lika på arvet. I första hand är det arvlåtarens barn eller barnbarn som ärver (2 kap. 1 § ÄB). Barn eller barnbarn ingår i första arvsklassen och utgör bröstarvingar. Jag förstår det som att det saknas bröstarvingar till din farbror varvid vi behöver gå vidare till den andra arvsklassen. Det blir här föräldrarna och syskon som ärver (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Som du nämnt så saknar din farbror bägge föräldrarna. Det är därför din farbrors syskon som ska ärva. Då din pappa har gått bort har du rätt till den delen din pappa var berättigad (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Sammanfattningsvis har du rätt till arv såvida hela första arvsklassen är uttömd. Utifrån din frågeformulering förstår jag det som att det saknas någon som kan bedömas platsa in under den första arvsklassen. Eftersom du ingår i den andra arvsklassen har du rätt till arv utifrån de omständigheterna du har angivit.Jag hoppas detta har givit svar på din fundering. Funderar du på något annat är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Arvsberättigad på grund av min mormors far?

2021-02-07 i Arvsordning
FRÅGA |Hej.Jag undrar om jag kan räknas till 3.dje arvsklassen. Min mormors far var morbror till den avlidna mannen.Som inte hade egna barn. Änkan lever och är född på 20-talet.Det finns ett testamente. Med fri förfoganderätt för makan och när hon avlider finns det en testamentagare som inte är släkt.Enligt Landsarkivet har ingen släktskapsutredning gjorts? Utan det står att NN inte hade några släktingar.Läst något om att inte kusiner ärver men också om instadarätten? att ärva i någons ställe. (då isf denna morbrodern). Är det inte advokatbyråns skyldighet att begära släktutredning. Har varit i kontakt men dom återkommer inte.mvh undrande
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar om du är arvsberättigad efter den avlidne mannen. Vem som tillhör arvsklasserna avgörs av ärvdabalken (ÄB).ArvsrättTill den tredje arvsklassen hör far- och morföräldrar samt föräldrars syskon (2 kap. 3 § ÄB). Personer som är längre bort än så ärver inte. Det betyder bland annat att kusiner och deras avkomlingar inte ärver. (2 kap. 4 § ÄB).Du har helt rätt i att istadarätten finns. Den innebär att barnen till en arvsberättigad person ärver om den arvsberättigade personen är avliden. Med det sagt har lagstiftaren satt en gräns som gör att kusiner och deras avkomlingar inte kan träda in i en avliden förälders ställe. Att din mormors far var morbror till den avlidna mannen gör alltså inte att du blir arvsberättigade.SlutsatsDu tillhör inte den tredje arvsklassen och är inte arvsberättigad efter den avlidne mannen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skriva skuldebrev eller andelsöverlåtelse

2021-02-05 i Arvsordning
FRÅGA |Hej!Min mamma gick in med 700.000 kr 2015 när jag köpte min bostadsrätt för 2,4 milj . Vi skrev inga papper på detta eftersom jag är hennes enda barn och vi har en mycket nära relation. Och vi skrev inte heller in henne som andelsägare utan jag har hela tiden ägt 100% av bostadsrätten. Jag sålde den bostadsrätten 2018 och köpte en ny för ca 3,7 miljoner. Den är numera obelånad, men mamma har alltså varit med och finansierat den med de 700.000 kr som hon "gav" mig 2015. Det har känts ok eftersom min mamma i dagsläget är min enda arvinge. Men jag är nu gravid med min särbo. Vi planerar att ha kvar varsin bostadsrätt efter att barnet fötts. Jag inser nu att om jag dör kommer det vara mitt barn och inte längre min mamma som ärver mig. (Och om jag och särbon väljer att gifta oss blir det han som ärver.) Hur gör jag bäst för att skydda min mamma, så att hon får tillbaka sina pengar om jag dör? Är det genom andelsägande (tillåts av brf och jag är ok med att det kan bli så att hon får mer än 700.000 kr om priserna går upp). Eller är det bättre att skriva ett skuldbrev? Av någon anledning känns det säkrare om hon äger en del av lägenheten. Det känns som att ett skuldbrev upprättat mellan privatpersoner och dessutom såhär i efterhand lättare kan ifrågasättas. Tack på förhand!
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Utifrån den situation som du beskriver, och utifrån frågan du tar upp vad som är bäst att göra för att din mor ska få ärva dig vid din död kommer jag ta upp två alternativt som jag anser mest relevanta samt bästa att genomföra. Alternativ nr 1: Det är att göra precis som du säger med andelsöverlåtande på exempelvis 20% eller vilken del ni nu än kommer överens om. Detta för att garantera din mor hennes pengar tillbaka då den delen av lägenheten ägs av din mor och inte kan ärvas. Detta medför att din mor kan få tillbaka pengarna genom att begära att din särbo/ditt barn i framtiden ska lösa ut henne (köper tillbaka andelen). Nackdelen med ett sådant överlåtande är om du skulle behöva belåna lägenheten så kan du inte få tillgång till dennes fulla värde, då du endast kan belåna den del du äger. Alternativ nr 2: Det är att ni skriver ett testamente där du anger att andel av lägenheten ska tillfalla din mor eller att vid din död så ska din mor få ärva 700 000 kr av dig. Make är garanterad cirka 160 000 kr när make/maka dör enligt 3 kap 2 § ärvdabalken, vilket medför att så länge det finns pengar till både make och din mor, så finns inget problem. Du har även rätt att testamentera bort 50 % av barnets arvslott enligt 7 kap 1 § Ärvdabalken. Detta medför att om du har totala tillgångar på 1,4 miljoner som ska ärvas av ditt barn, så har du rätt att testamentera bort 700 000 kr till din mor. På detta sätt garanterar du att din mor alltid kommer få ärva dig. Detta bör vara det bästa sättet även för dig, för då har du rätt att belåna hela lägenheten om du skulle behöva pengar, ska köpa annan bostad etc då du fortfarande står som ägare till hela lägenheten. Slutsats: jag skulle rekommendera alternativ nr 2, att skriva ett testamente. Mall för att göra detta finns gratis att ladda ned på nätet, om man googlar på gratis mall testamente. Du kan självklart genomföra en andelsöverlåtelse redan nu, med effekt av att du inte har tillgång till lägenhetens hela värde i framtiden. Hoppas att de var svar på din fråga!

Ärver styvbarn?

2021-01-31 i Arvsordning
FRÅGA |Hej,Min fråga gäller följande. Min moster (98) har inga barn och har utnämnt mina 2 systrar och mig (systerbarn) till arvingar i sitt testament. Mostern är dement och bor på äldreboende i Stockholm.Nu är tyvärr min äldsta syster allvarligt sjuk och kommer inte att leva länge mera. Nu undrar jag hur det blir med vår mosters arv efter att min syster gått bort; hon är änka och har inga egna barn men däremot 5 styvbarn (från hennes mans tidigare 2 äktenskap).Tack på förhand för eran syn på saken.Vänlig hälsning,
Jessica Sarhede |Hej, tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Om din moster inte hade testamenterat sin kvarlåtenskap och din egna mamma inte är vid liv, och mostern inte hade egna barn (1:a arvsklassen) eller make/maka vid liv, så ärver du och dina syskon. 2:2 2 st ärvdabalken (2:a arvsklassen) Sista och 3:e arvsklassen är din mosters mor-och farföräldrar vilka jag antar inte är vid liv. Arvsrätten sträcker sig inte längre än så och därför kommer din systers styvbarn inte kunna ärva hennes andel, utan istället får du och din kvarvarande syster dela hälften var på arvet. Detta gäller i de fall att din ena syster hinner avlida innan din moster. Avlider mostern först och arvet hinner tillfalla din syster som är sjuk, så kan den systern testamentets att styvbarnen men genom den lagreglerade arvsrätten tillfaller inte din systers kvarlåtenskap hennes styvbarn. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsing,

Formulering i testamente och arvsordningen

2021-01-31 i Arvsordning
FRÅGA |Hej,kan man i ett testamente skriva att " återstoden av mitt enskilda arv från mina föräldrar skall gå till min syster och hennes barn när jag går bort"? Är gift o har särkullsbarn.Vi har skrivit äktenskapsförord.Hur är arvsordningen om min maka går bort först,eller jag går bort först?Hur skall man formulera texten?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör av och därför kommer jag att använda mig av ärvdabalken, ÄB, för att besvara den.TestamentetDu har rätt att testamentera bort din egendom till din syster och hennes barn om du inte har några bröstarvingar som har rätt att ta arv (2 kap. 1 § ÄB). Det är den första arvsklassen som inte kan göras helt arvlös och den består av bröstarvingar och deras barn.Man kan inte göra en bröstarvinge arvlös för att den alltid har rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Har du bara en syster eller flera syskon så spelar det ingen roll, för de kan inte kräva ut någon laglott och därför kan du testamentera ditt arv så som du nu tänkt dig.ÄktenskapetOm du dör så ärver din efterlevande maka dig (3 kap. 1 § ÄB). När den efterlevande makan dör så ska halva boet gå till dina släktingar, vilket blir din syster om du testamenterar om det. Vad din maka ärver efter dig kan hon inte testamentera bort, men lagen ger inte någon garanti på hur mycket halva boet kommer att vara.LaglottOm din maka går bort först och det är hon som har särkullbarnen så har de alltid rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Har hon inte i testamente sagt någonting mer så kommer arvsfördelningen bara funka så som det gör om du avlider först, vilket jag beskrev ovan.FormuleringenSå länge du är tydlig med vad din vilja är i ditt testamente så är några små fel accepterade. Formuleringen som du skrivit borde fungera men om du vill vara helt säker så skulle jag rekommendera dig att vända dig till vår betaltjänst för de kan hjälpa dig att upprätta ett helt testamente utifrån hur du vill ha det.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,