Arv efter halvsyskons förälder

2021-10-28 i Arvsordning
FRÅGA
Min halvbror är död och har inga barn eller fru, vår gemensamma mamma är död och nu dog hans pappa. Är det jag som ärver min halvbrors del då? Från hans pappa? Hans pappa har 4 barn till. Mvh Mia
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar frågan som att du undrar om du har rätt till arv efter din avlidne halvbrors pappa.

Jag kommer börja med att redogöra för allmänna regler inom arvsrätt och sedan förklara vad som gäller i ditt fall.

Regler om arv finner vi i ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Vilka har arvsrätt enligt ÄB?

Den som avlidit kallas för arvlåtare och de som ärver benämns arvingar. Den egendom som arvlåtaren lämnar efter sig kallas för kvarlåtenskap.

Arvingarna delas in i tre arvsklasser:

Den första arvsklassen utgörs av arvlåtarens avkomlingar (barn). Om ett barn har avlidit går arvet vidare till dennes barn, det vill säga den avlidnes barnbarn (2 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne inte hade några avkomlingar, går man vidare till nästa arvsklass.

Den andra arvsklassen består av arvlåtarens föräldrar. Föräldrarna får hälften vardera. Eftersom att barn vanligen överlever sina föräldrar, går föräldrarnas arv i praktiken oftast vidare till föräldrarnas barn, alltså till den avlidnes syskon (2 kap. 2 § ÄB). Lever inte arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar, får man titta på den tredje arvsklassen.

Till den tredje arvsklassen hör mor- och farföräldrar. Om dessa inte lever, träder deras barn, det vill säga arvlåtarens fastrar, farbröder, mostrar eller morbröder, in istället (2 kap. 3 § ÄB).

Genom testamente är det möjligt för arvlåtaren att bestämma hur arvet ska fördelas (9 kap. 1 § ÄB). Arvlåtarens barn har dock alltid rätt till hälften av arvet även om arvlåtaren vill testamentera bort det (7 kap. 1 § ÄB). Jag utgår dock vidare från att din halvbrors pappa inte hade något testamente och att arvet fördelas i enlighet med den legala arvsordningen.

Vilka ärver din halvbrors pappa?

Den första arvsklassen utgörs som sagt av arvlåtarens barn. I detta fall har pappan fem barn, varav ett avled innan pappan. Kvarlåtenskapen ska fördelas lika mellan dessa barn. Om vi till exempel utgår från att pappans kvarlåtenskap uppgår till 500 000 kr, får de fem barnen 100 000 kr vardera.

Vilka ärver halvbrodern?

Eftersom att ett av dessa barn (din halvbror) har avlidit, ska halvbroderns del av arvet fördelas mellan hans arvingar. Vi behöver därför utreda vilka som ärver halvbrodern.

Vi fortsätter utgå från att din halvbrors pappas kvarlåtenskap var 500 000 kr. Din halvbror skulle ha fått 100 000 kr efter pappan. Om din halvbror hade egna barn, ska arvet tillfalla dem. Annars får vi gå vidare till den andra arvsklassen som i första hand omfattar din halvbrors föräldrar. Föräldrarna skulle ha fått 50 000 kr vardera, men eftersom att dessa är avlidna, går arvet vidare till föräldrarnas barn. Pappans del ska fördelas lika mellan hans barn och mammans del fördelas lika mellan hennes barn. Nu framgår det enligt min uppfattning inte hur många barn din mamma har. Om hon bara hade dig och din halvbror, tillfaller hela hennes del bara dig. Om hon har fler barn än dig i livet, får du dela dessa 50 000 kr med din mammas övriga barn.

Sammanfattningsvis kan det sägas att du ärver din halvbrors pappa eftersom att både mamman och halvbrodern är avlidna. I första hand skulle din halvbror ha ärvt pappan. Eftersom att halvbrodern är avliden, går hans arv till hans pappa och er gemensamma mamma. Du får sedan arv via mamman eftersom att hon också är avliden.

Jag hoppas att jag besvarat din fråga!

Vänligen,

Linda Khalid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1692)
2021-11-26 Får gemensamma barn ut mindre i arv än särkullbarn?
2021-11-21 Vem ärver när det inte finns bröstarvingar?
2021-11-20 Vad ärver halvsyskon?
2021-11-18 Vem ärver mig om hela familjen skulle omkomma i en flygolycka?

Alla besvarade frågor (97437)