Hur är arvsfördelningen när pappa och den yngste sonen avlidit, och mamma och den äldre sonen lever?

2021-10-31 i Arvsordning
FRÅGA
Hej,Jag har letat bland frågorna på er sida och även på andra sidor och hittat lite olika uppgifter om hur arv efter ett barn ska fördelas. Jag ska ta hand om bouppteckningen efter min väninnas yngste son och vill för säkerhets skull kontrollera att jag uppfattat det hela rätt. Frågan gäller en familj bestående av far, mor och två vuxna utflyttade söner där fadern avled medans sönerna var små. Idag är modern är fortfarande ogift och den äldsta sonen är ensamstående med två barn. Nu har, som sagt, den yngste sonen avlidit, han var ogift, hade inga barn eller sambo.- Om fadern levt hade arvet delats lika mellan föräldrarna?- Eftersom fadern inte längre lever kommer faderns del istället gå till den äldre sonen?- Alltså ärver modern och den äldste sonen hälften var efter sin son resp bror?Har jag tänkt rätt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag vill också först säga att jag verkligen beklagar sorgen.

Jag förstår situationen som att det finns en familjekonstellation med en pappa, mamma och deras två söner. Pappan har tidigare gått bort, och nu har även den yngste av sönerna avlidit. Din fråga gäller hur arvet efter den yngste sonen ska fördelas, då du har fått i uppdrag att ha hand om bouppteckningen.

Hur arv ska fördelas regleras genom ärvdabalken, förkortad ÄB. Jag tänker att jag går igenom de regler som är aktuella för din fråga, och beskriver utifrån dessa hur arvet mellan familjemedlemmarna ska och kommer att fördelas. Utifrån de omständigheter du nämner utgår jag också från att det inte finns något testamente efter vare sig pappan eller den yngste sonen i familjen.

Arvet efter den yngste sonen
De som i första hand ärver är arvlåtarens (den avlidnes) bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Om det finns flera barn, så delas arvet lika mellan dem (2 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Detta led i arvsordningen kallas för första parentelet. Undantag från detta är om arvlåtaren vid sin bortgång var gift. Då är det nämligen efterlevande make/maka som ärver efter arvlåtaren (3 kap. 1 § ÄB). Du nämner att den yngste sonen i familjen tyvärr avlidit. Du nämner också att sonen inte hade några barn, eller levde tillsammans med någon. Det innebär att det inte finns någon i det första parentelet som har rätt till arvet, alltså det finns inga bröstarvingar som i första hand ska ärva, och det finns inte heller någon efterlevande maka/make som ärver sonen.

Det betyder att vi får titta på nästa led i arvsordningen, det andra parentelet. Om det inte finns några bröstarvingar så tillfaller arvet arvlåtarens föräldrar, och dessa ärver hälften vardera (2 kap. 2 § 1 stycket ÄB). Nu är det ju så att pappan tyvärr inte lever längre, vilket innebär att din mamma kommer att ärva hälften av sonens arv, och andra hälften kommer i stället att tillfalla arvlåtarens syskon (2 kap. 2 § 2 stycket ÄB). Alltså, kommer sönernas mamma ärva hälften av sonens kvarlåtenskap, och den äldste sonen i familjen kommer att ärva hälften.

Sammanfattning
För att sammanfatta och svara på dina frågor så är svaret ja, du har rätt i att om pappan hade levt så hade föräldrarna i familjen delat lika på arvet efter deras yngste son. Du har också rätt i att eftersom pappan tyvärr inte längre är i livet, så kommer hans del tillfalla deras äldste son, alltså den yngste sonens bror. Därmed delar mamman och den äldste sonen i familjen lika på den yngste sonens arv. Så du har tänkt helt rätt vad gäller fördelningen av den yngste sonens arv.


Jag hoppas att jag uppfattat din fråga rätt, och att jag har lyckats besvara denna. Är det något som du känner är oklart eller om jag missuppfattat något, tveka inte på att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1692)
2021-11-26 Får gemensamma barn ut mindre i arv än särkullbarn?
2021-11-21 Vem ärver när det inte finns bröstarvingar?
2021-11-20 Vad ärver halvsyskon?
2021-11-18 Vem ärver mig om hela familjen skulle omkomma i en flygolycka?

Alla besvarade frågor (97413)