Kan ett barnbarn ärva?

2021-11-08 i Arvsordning
FRÅGA
har min fars barnbarn laglig rätt att få pengar från min avlidne far
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Som jag förstår det, undrar du om ett barnbarn har en laglig rätt till arv.

För att besvara denna fråga ska jag använda mig av den legala arvsordningen som gäller inom den svenska rätten.

Den legala arvsordningen
Vid fördelning av arv tillämpas parentelsprincipen som innebär att arvingarna delas in i olika arvsklasser (2 kap. ÄB). Bröstarvingar och särkullbarn tillhör den första arvsklassen, 2 kap. 1 § ÄB. Till den andra arvsklassen hör den avlidnes mor, far och syskon, 2 kap. 2 § ÄB. Den tredje arvsklassen består av den avlidnes mor- och farföräldrar, 2 kap. 3 § ÄB.

En arvsklass måste emellertid vara tom för att man ska kunna gå vidare till nästa arvsklass. Det innebär att man enbart går vidare till den andra arvsklassen om det inte finns någon i den första arvsklassen som kan ärva. Den sista klassen är den tredje och dessa ärver när det inte finns någon i de två första. Det följer även av istadarätten att om en arvinge avlidit men lämnat barn efter sig, har barnen till denne rätt att träda i den avlidnes ställe och erhålla arvet.

Vid fördelning av arv tillämpas även stirpalgrundsatsen. Den innebär att varje gren inom en arvsklass har rätt att få ut lika mycket av arvet. Det innebär att om någon avlidit men lämnat barn efter sig, får barnen dela på den andel som den avlidne skulle erhållit om denne var vid liv. Det som ärvs är emellertid en viss andel/kvot.

2 kap 1 § ÄB
Av andra stycket av denna bestämmelse framgår att barnen ärver lika mycket. Om ett av barnen inte längre är i livet ärver i stället detta barns avkomlingar i sin avlidna förälders ställe (s.k. istadarätt, se texten ovan). Istadarätten är obegränsad och gäller därför även barnbarnsbarn och så vidare.

Ditt fall
Redogörelsen ovan innebär att din fars barnbarn kan ha rätt att ärva din far enligt istadarätten. Är en av din fars avkomlingar (d.v.s. bröstarvingar) avliden, ska dennes barn (alltså din fars barnbarn) ärva i sin förälders ställe. Den avlidnes barn ska då erhålla den andel som denne skulle fått om denne var vid liv. Är det flera barn, ska de dela på andelen och få lika mycket var.

I annat fall kan ett barnbarn ha rätt att ärv p.g.a. att detta är föreskrivet i testamente.

Jag hoppas att detta var till hjälp.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1693)
2021-11-30 Om jag och min mamma avlider samtidigt, kommer min man ärva hennes tillgångar?
2021-11-26 Får gemensamma barn ut mindre i arv än särkullbarn?
2021-11-21 Vem ärver när det inte finns bröstarvingar?
2021-11-20 Vad ärver halvsyskon?

Alla besvarade frågor (97551)