Möjligheten att testamentera bort allt vid avsaknad av barn

Hej. Min faster var gift, men hade inga barn. Hennes efterlevande make har en son från ett tidigare äktenskap. Min pappa är min fasters enda syskon. Min faster och hennes man hade upprättat ett inbördes testamente som uppgav att den som avled först testamenterade allt med full äganderätt till den efterlevande. Innebär testamentet att min pappa inte längre är min fasters efterarvinge när min fasters make dör och att min fasters makes särkullsbarn är enda dödsbodelägare vid makens frånfälle?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur syskon ärver enligt den legala arvsordningen
Den legala arvsordningen, det vill säga hur arv ska fördelas enligt lag, innebär att barn ärver i första hand. Arvet fördelas på antal personer i varje arvsklass. Har ett barn omkommit tillfaller dennes rätt den omkomnes barn, det vill säga barnbarnet. Om det inte finns några barn är det föräldrarna som utgör nästa steg i arvsordningen, det vill säga nästa arvsklass. Föräldrarna får hälften var av arvet. Om någon förälder inte längre är vid liv tillfaller dennes del av arvet den avlidnes syskon. Är ingen av föräldrarna vid liv tillfaller hela arvet den avlidnes syskon (2 kap. 2 § ärvdabalken). På detta sätt kan alltså syskon ärva.

Arvsordningen kan sättar ur spel genom testamente
Det är emellertid möjligt att frångå stora delar av den legala arvsordningen genom testamente. I och med att din faster inte hade något barn kunde hon testamentera bort all egendom och på detta sätt helt frångå den legala arvsordningen. Det är endast bröstarvingar (barn, barnbarn...) som skyddas av en så kallad laglott, vilken garanterar dem minst hälften av sin arvslott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom resterande personer i arvsordningen inte garanteras någon rätt till arv är det alltså fullt möjligt att sätta arvsordningen ur spel och testamentera bort deras del av arvet.

Sammanfattningsvis innebär detta, som du nämner, att din pappa inte längre är din fasters efterarvinge och således inte kommer att erhålla något samt att din fasters makes barn är den enda dödsbodelägaren vid makens frånfälle.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du finner att något i mitt svar är oklart är du välkommen att kontakta mig via mail. Du når mig för ändamålet på anton.blomqvist@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”