Vad ärver halvsyskon?

En person avlider. Han har två helsyskon och ett halvsyskon.

Hur ska arvet fördelas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I din fråga specificerar du inte om det finns andra aktuella arvtagare, t.ex. en make eller föräldrar; jag kommer därför utgå från att syskonen är de enda arvtagarna när jag svarar på din fråga. Din fråga aktualiserar Ärvdabalken (ÄrvB).

Den legala arvsordningen

I svensk rätt har vi en turordning för vem som ska ärva en person som har gått bort om det inte finns ett testamente, denna turordning kallas för den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen kan delas in i tre olika arvsklasser. Den första arvsklassen består av personens barn, den andra arvsklassen består av personens föräldrar och den tredje arvsklassen består av personens mor- och farföräldrar, 2 kap. 1-3 §§ ÄrvB.

Istadarätten

Istadarätten är rätten att ärva i sin avlidna förälders ställe, detta innebär att för att kunna gå vidare till nästa arvsklass måste det tidigare ledet uttömmas, d.v.s. om det inte finns några barn kollar man om det finns barnbarn, barnbarnsbarn osv. Istadarätten är obegränsad i första och andra arvsklassen, i tredje arvsklassen stannar man vid mostrar, morbröder, fastrar och farbröder, d.v.s. kusiner ärver inte enligt den legala arvsordningen.

I ditt fall kommer personens syskon ärva en lika stor andel av den del som egentligen hade tillfallit föräldrarna om de hade varit vid liv. Ett halvsyskon till den person som dött har alltså samma rätt att vara med och dela på den gemensamma förälderns andel som ett helsyskon.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo