Har särkullbarn arvsrätt före förälderns make?

2021-10-28 i Arvsordning
FRÅGA
Min far, omgift med en kvinna sedan 40 år tillbaka, har nu avlidit.De har inga gemensamma barn, medan jag och min syster är vår fars enda barn. Inga äktenskapsförord och inga testamenten finns.Om fars och fruns gemensamma tillgångar efter avdrag för skulder är 1 mkr blir väl hälften fruns, via giftorätten. Men pappas del på 500, går den oavkortat till mig och min syster, eller ärver frun först 250 och vi barn får 250 att dela på?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv finns i ärvdabalken.

Bröstarvingars arvsrätt
Bröstarvingar, dvs barn, har rätt till arv från sina föräldrar (2 kap. 1 § ÄB). Om en förälder har flera barn är huvudregeln att varje barn ärver lika stor del (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Makars arvsrätt
När en make avlider (i detta fall din far), ska efterlevande make ärva denne enligt huvudregeln (3 kap. 1 § ÄB). Detta gäller dock bara när makarna uteslutande har gemensamma barn. Då ärver den efterlevande maken före de gemensamma barnen. När det finns särkullbarn, har dessa rätt att direkt få ut arvet (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Det gäller så länge inte särkullbarnen avstår sin rätt till arv till förmån för den efterlevande maken. Då får särkullbarnen istället rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider (3 kap. 9 § ÄB).

Vad innebär det för dig?
Precis som du skriver kommer en bodelning ske och hälften av giftorättsgodset kommer att tillfalla den efterlevande maken. Hälften av detta utgör kvarlåtenskapet från din far och hela den summan (500´) kommer att tillfalla dig och din syster med hälften var. Det enda sättet att arvet istället skulle tillfalla den efterlevande maken är om testamente finns eller om ni särkullbarn avstår er rätt till förmån för den efterlevande maken och istället får rätt till efterarv från denne.

Så för att svara på din fråga: ja, kvarlåtenskapen från din far om 500´ går oavkortat till dig och din syster.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-Gran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1692)
2021-11-26 Får gemensamma barn ut mindre i arv än särkullbarn?
2021-11-21 Vem ärver när det inte finns bröstarvingar?
2021-11-20 Vad ärver halvsyskon?
2021-11-18 Vem ärver mig om hela familjen skulle omkomma i en flygolycka?

Alla besvarade frågor (97437)